Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 17.12.2014/Pykälä 224

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 224

Asianro 8233/14.03.02/2014

 

 

Puutavaran toimituskaupat 2015

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelut

 

 

Kuopion kaupungin ja UPM Metsän välillä on 3 + 2 vuotinen puukaupallinen yhteistyösopimus. Yhteistyösopimusta jatkettiin kahdella vuodella vuoden 2013 loppupuolella. Puukaupallisen yhteistyösopimuksen perimmäinen tarkoitus on ollut turvata molemminpuolinen vakaus puutavaran pitkäjänteisiin toimituksiin. Sopimuksessa on sovittu n. 25 – 30 000 k-m3:n vuotuisista toimituskaupoista. Sopimuksen jatkamisesta päätettiin kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 9.10.2013, minkä esityslistassa on esitetty vielä lisäperusteita yhteistyösopimukselle ja sen jatkamiselle. Yhteistyösopimusta on tällä hetkellä jäljellä vuoden 2015 loppuun. Puukaupallinen yhteistyösopimus 21.12.2010 ja kaupunkirakennelautakunnan jatkamispäätös ovat esityslistan liitteenä. 

 

Kaupungin ja UPM Metsän kesken on viime viikkoina käyty yhteistyösopimuksen pohjalta neuvotteluita vuoden 2015 puutavaran toimituskaupasta.  UPM Metsä neuvottelee parhaillaan järeän puutavaran myynnistä yhteistyökumppaneina toimivien sahojen kanssa ja havutukin menekki vuoden 2015 alkupuolella näyttää kovin epävarmalta. Lisäksi myös kuusikuitupuun menekissä on vaikeuksia johtuen alentuneesta puun käytöstä ja suurista puutavaravarannoista. Kuopion kaupungin vaativista puunkorjuuolosuhteista johtuen talviaikainen puunkorjuu on kaupungille tärkeää maaston korjuuvaurioiden välttämisen vuoksi. Rakennuskohteiden johdosta kaupungille on väkisinkin tulossa puutavaraa alkuvuosipainotteisesti. Tästä syystä juuri alkuvuoden puutavaran toimitukset olisivat kaupungille erittäin tärkeitä. Neuvotteluissa kaupunki on esittänyt kaupungin vaikeaan taloustilanteeseen vedoten 34 000 k-m3:n vuotuista puukauppaa alkuvuotta painottaen. Epävarmaan toimitustilanteeseen vedoten UPM Metsä on tarjonnut vain n. 17 000 k-m3:n toimituskauppaa tasaisilla toimituksilla koko vuoden aikana.

 

UPM Metsän kanssa käydyissä neuvotteluissa on yhdessä todettu, että tulevan kevään osalta tilanne on erityisen vaikea; vaikeampi kuin kertaakaan viimeisen 10 vuoden aikana. Vaikeasta tilanteesta johtuen on sovittu, että Kuopion kaupunki pyytää myös muilta mahdollisilta puutavaran ostajilta tarjouksia toimituspuun myymiseksi alkuvuotta painottaen. Nämä lisätarjouspyynnöt on pyydetty 14500 k-m3:n toimituskaupasta kaikilta ”neljältä suurelta” suomalaiselta puutavaran ostajalta, joilla tiedetään olevan edellytyksiä ostaa kaikkia puutavaralajeja suuremmissa erissä. Kyseinen erä on siis UPM Metsän toimituskaupan lisäksi.

 

Tarjoukset em. tarjouspyyntöön saadaan maanantaille 8.12. klo 13 mennessä. Tuohon aikaan kaupunkirakennelautakunnan esityslistan valmistelu on jo edennyt niin pitkälle, että vertailulaskelmia ei ole mahdollista toimittaa esityslistan mukana. Viikolla 50 UPM Metsä vielä neuvottelee järeän puutavaran ostajien kanssa havutukkipuiden toimitussopimuksia, mikä luo edellytyksiä UPM Metsän ja kaupungin väliselle puutavaran toimitussopimusneuvottelulle. Molemmat valmisteluprosessit, lisätoimituserän kilpailutus ja määrä/hintaneuvottelut UPM Metsän kanssa, ovat toivottavasti edenneet kaupunkirakennelautakunnan kokoukseen mennessä siihen vaiheeseen, että vertailulaskelmat ja neuvottelutulokset ovat valmiit ja esiteltävissä lautakunnalle.  Vertailulaskelmat ja päätösehdotus esitellään lautakunnan kokouksessa.     

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                Metsät toimivat hiilinieluina ja metsien hoitaminen elinvoimaisina ja kasvavina tehostaa niiden hiilinieluvaikutusta silloin kun hakkuiden määrä on hakkuupoistumaa pienempi; kaupungin hakkuusuunnite on n. 2/3 kasvusta. Metsästä saatavilla tuotteilla korvataan muita raaka-aineita, joilla on puuta suurempi hiilijalanjälki, kuten esimerkiksi alumiinia ja muita metalleja, betonia jne. Myös puun energiakäyttö on hiilijalanjäljen kannalta parempi kuin fossiilisten polttoaineiden käyttö. Kaikki edelliset näkökulmat vaikuttavat positiivisesti metsien hoidon ja puutavaran myynnin vaikutuksesta kaupungin ilmastostrategiaan.

 

Metsänhoitotyöt on ulkoistettu ja niillä on positiivinen vaikutus yritystoimintaan. Hyvin hoidetut metsät toimivat kaupunkilaisten virkistysympäristönä ja tutkimusten mukaan metsillä on merkittäviä positiivisia terveysvaikutuksia.       

 

 

Esitys                                              Vertailulaskelmat ja päätösehdotus esitellään kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa.

 

 

Liitteet

1

8233/2014 Yhteistyösopimus 21.12.2010 UPM:n ja Kuopion kaupungin välinen puukaupallinen yhteistyösopimus (salainen, jaetaan lautakunnan jäsenille)

 

2

1212/2014 ehdotus KauRaLa puukauppa

 

Viiteaineisto

1

8233/2014 Pöytäkirja 9.10.2013 Puukaupallisen yhteistyösopimuksen jatkaminen

 

                                                          Valmistelija                                                           

Seppo Jauhiainen

puh. +358 400 577 330

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Päätösehdotus kokouksessa.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että tämä asia käsiteltiin asian nro 11 käsittelyn jälkeen.

 

Merkitään, että pöydälle jaettiin vertailulaskelmat ja päätösesitys.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja lautakunta hyväksyi sekä StoraEnson tekemän yksikköhintatarjouksen 14500 k-m3:n puutavaramäärästä että UPM Metsän kanssa neuvotellun neuvottelutuloksen 18600 k-m:n puutavaramäärästä ja yksikköhinnoista. Puutavaralajikohtaiset määrät ja yksikköhinnat ilmenevät esittelytekstin taulukoista. Lisäksi lautakunta valtuutti kaupunginmetsänhoitajan allekirjoittamaan kauppakirjat ja kauppakirjat voidaan allekirjoittaa kuntalain 98 §:n perusteella ennen päätöksen lainvoimaisuuden saavuttamista.

 

Merkitään, että metsätalousinsinööri Jouko Räsänen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa