Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 17.12.2014/Pykälä 225

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 225

Asianro 8252/10.00.02.01/2014

 

 

Pysäköintilaitosten maa-alueiden vuokraus/ Kuopion Pysäköinti Oy

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelut

 

 

Tekninen lautakunta päätti 9.9.2009 § 271, että pysäköintilaitosten tontit 297-3-2-6 (Haapaniemenkatu 48) ja 297-2-7-4 (Maaherrankatu 18) sekä alueet Kauppatorilta ja Multimäen kadusta vuokrataan Kuopion Pysäköinti Oy:lle. Päätös liittyi kaupunginvaltuuston 17.8.2009 § 91 hyväksymään alatori – hankkeeseen. Teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti torin pysäköintilaitoksen vaatimat maa-alueet on vuokrattu Kuopion Pysäköinti oy:lle. Haapaniemenkadun ja Maaherrankadun pysäköintilaitosten tonttien osalta vuokrauspäätöstä ei pantu täytäntöön, koska kyseisiä pysäköintilaitoksia ei vielä tuolloin siirretty Kuopion Pysäköinti Oy:n omistukseen.

 

 

Kuopion kaupunginvaltuustolle on tehty esitys Kuopion Pysäköinti Oy:n toimintojen uudelleen järjestelyistä. Kaupunginvaltuusto päätti 8.12.2014, että Haapaniemenkadun ja Maaherrankadun pysäköintilaitokset siirretään Kuopion Pysäköinti Oy:n omistukseen. Tämän vuoksi on tarpeen tehdä uusi päätös pysäköintilaitosten tonttien vuokraamisesta. Tonttien vuokran määrää esitetään määritettäväksi samoin perustein kuin torin pysäköintilaitoksen maa-alueita vuokrattaessa.

 

Haapaniemenkadun pysäköintilaitoksen tontin 3-2-6 pinta-ala on 1 604 m². Asemakaavassa tontti on osoitettu yleisten pysäköimislaitosten korttelialueeksi (LPY/ya1). Autopaikkoja laitoksessa on 213. Vuokra määräytyisi autopaikkojen lukumäärän perusteella yksikköhinnalla 60,23 e/autopaikka/vuosi. Tontin vuosivuokraksi tulisi tällä laskentatavalla 12 829 euroa vuodessa.

 

Maaherrankadun pysäköintilaitoksen tontin 2-7-4 pinta-ala on 2 388 m². Asemakaavassa tontti on osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten sekä yleisen pysäköimislaitoksen korttelialueeksi (YS-6/ya5). Pysäköintilaitoksessa on 130 autopaikkaa, joten vuosivuokraksi tulisi edellä mainitulla tavalla autopaikkojen määrän perusteella 7 830 euroa vuodessa.

Muilta ehdoiltaan sopimukset noudattelevat yritystonttien yleisiä vuokrausperusteita soveltuvin osin. Molempien tonttien vuokrat sidotaan elinkustannusindeksin joulukuun 2013 pistelukuun 1 901. Tonttien vuokra-ajat päättyvät sopimusluonnosten mukaisesti 31.12.2059.

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi tonttien 297-3-2-6 (Haapaniemenkatu 48) ja 297-2-7-4 (Maaherrankatu 18) vuokraamista Kuopion Pysäköinti Oy:lle seuraavin ehdoin:

                                                         

1.        Tontit vuokrataan yleisten pysäköintilaitosten tarpeisiin.

2.        Vuokra-aika on 1.1.2015–31.12.2059

3.        Tontin 3-2-6 vuosivuokra on 12 829 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1 901 (Joulukuu 2013).
Tontin 2-7-4 vuosivuokra on 7 830 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1 901 (Joulukuu 2013).

4.        Muut sopimusehdot voidaan määritellä kansliatoimenpitein yritystonttien yleisiä vuokrausehtoja soveltaen.

5.        Kuntalain 98 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

                                                          Valmistelija                                                           

Pirkko Laaksonen

puh.  044 718 5511

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa