Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 17.12.2014/Pykälä 226

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 226

Asianro 8292/10.00.02.01/2014

 

 

Valkeisen sairaalan tontin 297-6-5-5 vuokrausta koskeva esisopimus

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelut

 

 

Kaupunginhallitus päätti 16.12.2013 § 419 kaupungin omistamaa Valkeisen sairaalan tonttia 297-6-5-5 ja Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän omistamaa tonttia 297-6-5-6 koskevan Arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun järjestämisestä yhteistyössä kuntayhtymän kanssa. Kilpailuaika oli 13.1. – 5.5.2014. Palkintolautakunta valitsi kilpailun voittajaksi Lujatalo Oy:n ja Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy:n muodostaman työyhteenliittymän laatiman Malmgrenin ranta -nimisen ehdotuksen.

 

Kaupunginhallituksen hyväksymä kilpailuohjelma sisälsi mm. sen, että tonttien luovuttamisesta tehdään esisopimukset kilpailun voittajan nimeämän tahon kanssa. Päätöksessään kaupunginhallitus varasi oikeuden päättää kaupungin omistaman tontin luovutusmuodoksi joko vuokrauksen tai myynnin.

 

Kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle esitetään maanvuokrauksen esisopimuksen tekemistä Lujatalo Oy:n kanssa tontista 297-6-5-5. Tontin sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

                                                         

 

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä on tekemässä Lujatalon kanssa omaa kiinteistökaupan esisopimustaan omistamastaan tontista. Käydyissä neuvotteluissa Lujatalo Oy:n edustajat ovat asettaneet kaupungin tontin vuokraamisen rakennushankkeensa edellytykseksi.

 

Lujatalo Oy:n edustajien kanssa on neuvoteltu esityslistan liitteenä oleva esisopimusluonnos tontin 297-6-5-5 vuokraamisesta. Esisopimusluonnos sisältää mm. ehdot vuokran määräytymisestä ja lopullisten sopimusten tekemisestä. Lisäksi sopimusluonnos sisältää sopimusmallin lopullisesta maanvuokrasopimuksesta ja kauppakirjaluonnoksen tontilla olevien rakennusten luovuttamisesta.

 

Tonttien asemakaavoitus on parhaillaan käynnissä. Arkkitehtuuri- ja tontinluovutuskilpailun voittaneen kilpailutyön mukaan kaupungin tontti on tarkoitus kaavoittaa asuinkerrostalotontiksi. Vuokrausehdoissa on sovellettu tavanomaisia asuinkerrostalotonttien vuokraehtoja ottamalla huomioon tarpeelliset tapauskohtaiset yksityiskohdat. Lopullinen tontin vuokrasopimus ja rakennusten kauppakirja on tarkoitus tehdä asemakaavan voimaantulon jälkeen.

 

Liitteenä olevat sopimusluonnokset on laadittu kilpailuohjelmassa olleiden vuokraamista koskeneiden sopimusmallien pohjalta. Luonnoksiin on tehty muutamia muutoksia ja lisäyksiä neuvotteluissa esille nousseiden asioiden vuoksi.

 

Tontin luovuttaminen vuokraamalla on perusteltua, koska neuvotteluiden mukaan se on kynnyskysymys Lujatalo Oy:n rakennushankkeen kannalta. Vuokraaminen on kaupungille kaupungin edun mukaista, koska vuokra-ajan päätyttyä maa on edelleen kaupungin omistuksessa. Kaupungin maanomistus mahdollistaa kaupungin tavoitteiden mukaiset käyttötarkoitusten muutokset tulevaisuudessa. Lisäksi mm. maan pitkäaikainen arvonnousu tulee kaupungin hyväksi.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                Ilmastovaikutuksiltaan päätösesitys on kaupungin ilmastopoliittisten tavoitteiden mukainen, koska tontin käytön tehostuminen tiivistää kaupunkirakennetta.  Yritysvaikutuksiltaan päätösesitys on positiivinen, koska rakentaminen vaikuttaa rakennusalan ja rakennusteollisuuden kysyntään. Tulevat uudet asukkaat luovat palvelukysyntää mm. ruutukaavakeskustan yrityksille.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle tontin 297-6-5-5 vuokraamista koskevan esisopimuksen tekemistä Lujatalo Oy:n kanssa Lujatalo Oy:lle perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden lukuun liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisin ehdoin. Lisäksi esitän, että sopimusluonnokseen saadaan tehdä tarvittavat tekniset korjaukset ja lisäykset kansliatoimenpitein.

 

 

 

Liitteet

3

8292/2014 Esisopimus maanvuokrauksesta luonnos

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jarkko Meriläinen

puh.  044 718 5531

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että puheenjohtaja Iris Asikainen ja Markku Söderström poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Tämän asian osalta kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Keijo Voutilainen.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa