Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 17.12.2014/Pykälä 227

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 227

Asianro 8228/10.00.02.01/2014

 

 

Esisopimus tontin 297-13-54-6 (Microkatu 1) vuokraehtojen muuttamisesta / Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelut

 

 

Kuopion kaupunki on vuokrannut tontin 297-13-54-6 (Microkatu 1) kaupunginhallituksen 2.10.2000 § 634 päätöksellä Kiinteistö Oy Microteknialle. Kaupparekisteriin 12.5.2008 tehdyn merkinnän perusteella vuokralaisen nimi on nyt Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1. Vuokra-aika on 1.10.2000–31.12.2050. Tontilla sijaitsee Technopoliksen toimitilakeskittymä.

 

                                                         

 

 

                                                         

                                                         

Tontin 297-13-54-6 pinta-ala on 45 296 m2. Tontin kaavallinen käyttötarkoitus vuokraushetkellä on ollut teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialuetta (TK-10), jossa on ollut rakennusoikeutta 36 237 k-m2 (e=0.80). Alueelle on laadittu 17.6.2002 hyväksytty asemakaavamuutos, jossa tontin rakennusoikeutta on lisätty siten, että muutos mahdollistaa mm. noin 14-kerroksisen tornitalon rakentamisen. Tontin käyttötarkoitusta ei ole muutettu. Tontin tehokkuuslukua on nostettu siten, että rakennusoikeus on noussut 56 620 k-m2:in (e=1.25). Lisäksi kaava on mahdollistanut lisää autopaikkoja.

 

Kaupunki on valmistellut asemakaavaehdotuksen, jonka mukaan tontin pinta-ala kasvaisi ja tontti osoitettaisiin toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-6). Tontille osoitettaisiin lisää rakennusoikeutta. Tontista 297-13-24-6 ja asemakaavaehdotuksessa osoitetusta lisärakennusmaasta muodostettaisiin uusi tontti 297-13-24-7, jonka pinta-alaksi tulisi noin 51 185 m 2.

 

Asemakaavaehdotuksen selostuksen mukaan suunnitellun rakentamisen jälkeen rakennusoikeudeksi muodostuu noin 80 300 k-m². Asemakaavaehdotuksen mukaan tontin rakennusoikeus siis lisääntyisi noin 23 700 k-m².

Asemakaavamuutoksesta aiheutuu tontin vuokrasopimuksen muutostarve.  Rakennusoikeuden lisäyksestä johtuen vuokralaisen mahdollisuus käyttää hyväkseen vuokra-aluetta paranee, mistä aiheutuu tarve vuokran korotukseen.

 

Vuokralaisen kanssa on neuvoteltu esisopimus vuokraehtojen muuttamisesta, joka on esityslistan liitteenä.  Esisopimuksessa otetaan huomioon mm. asemakaavojen muutosten vaikutukset tontin vuokraan. Lisäksi sovitaan muista tarpeellisista asemakaavaehdotuksen toteuttamisen edellyttämistä muutoksista ja lisäyksistä vuokraehtoihin.

 

Vuokraehtojen muutoksista ja lisäyksistä on tarkoitus tehdä esisopimus, jonka allekirjoittamisen jälkeen asemakaavan muutosehdotus viedään kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn. Lopullinen maanvuokrasopimus allekirjoitetaan asemakaavan muutoksen tultua voimaan.

                            

Vaikutusten arviointi                Esitys on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska kaavahanke parantaa kiinteistöyhtiön toimintaedellytyksiä laajentaa toimintaansa.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle seuraavaa:

 

1.        Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1:n kanssa tehdään liitteenä olevan luonnoksen mukainen esisopimus tontin 297-13-24-6 vuokraehtojen muuttamisesta.

2.        Sopimusluonnokseen saadaan tehdä tarpeelliset tekniset korjaukset ja lisäykset kansliatoimenpitein.

3.        Esisopimus ja lopullinen maanvuokrasopimus saadaan tämän päätöksen perusteella allekirjoittaa voimassa olevan kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön 12 §:n mukaisin maanvuokrasopimusten allekirjoittamista koskevin valtuuksin.

4.        Kuntalain 98 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Liitteet

4

8228/2014 Esisopimus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jarkko Meriläinen

puh.  044 718 5531

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa