Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 17.12.2014/Pykälä 228

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 228

Asianro 7621/10.03.01.02/2014

 

 

Kuopion kuntatekniikkaliikelaitoksen kunnossapitourakkasopimus ajalle 1.1. - 31.12.2015

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

 

 

Yleistä                                             Kunnossapito on järjestetty katujen ja yleisten alueiden osalta Kuopion keskeisellä kaupunkialueella neljään urakka-alueeseen. Näistä kolmea urakka-aluetta (alueet 1 -keskusta, 2 -pohjoinen ja 3 -eteläinen) hoitaa kuntatekniikkaliikelaitos ja yhtä (läntinen alue) yksityinen yritys. Hyväksyttävänä oleva sopimus koskee kolmea kuntatekniikkaliikelaitoksen aluetta. Esityksen liitteenä on kartta urakka-alueista.

 

Hieman historiaa                        Palvelualueuudistuksen jälkeisenä ensimmäisenä vuonna 2011, kun kuntatekniikkaliikelaitos muodostettiin, tehtiin sopimus yhteisellä neuvottelumenettelyllä. Urakassa oli käytössä tällöin ns. puitesopimus.

 

Vuonna 2012 liikelaitokselta pyydettiin alueista erillistä tarjousta. Kun tarjous ylitti selvästi käytettävissä olevat määrärahat, siirryttiin neuvottelumenettelyyn, jonka pohjalta lopulta tehtiin sopimus.

 

Vuosina 2013 ja 2014 sopimuksen pohjaksi käytiin neuvotteluja, joiden lopuksi sopimus tuotiin lautakunnan hyväksyttäväksi.  Molemmilla kerroilla tarjous on ollut edellistä vuotta kalliimpi alueiden laajentumisen ja yleisen kustannustason nousun takia.

 

Vuoden 2013 tarjouksen sisältö ylitti käytettävissä olevat kunnossapidon määrärahat. Määrärahavajetta paikattiin sillä, että tilattiin vain pakolliset lisätyöt ja lunta ajettiin lumen vastaanottopaikoille vain pakottavassa tarpeessa.

 

Vuonna 2014 kauppatori oli kokonaan uudelleen käytössä ja se aiheutti suurimman kustannustason nousun, lähes 100 000 euroa. Myös mm. Kallansiltojen ja Matkuksen alueen osalta tuli kaupungin harteille edelleen lisää kunnossa- ja puhtaanapidettäviä katuja ja alueita. Määrärahan korotuksen ansiosta lisäalueiden hoidosta selvittiin. Lumenajon vähäisyydestä johtuen pystyttiin myös päällysteitä uusimaan suunniteltua enemmän.

 

Vuoden 2015 sopimus             Kuntatekniikkaliikelaitos lanseerasi Mestar aputoiminimen käyttöön kesäkuussa 2014. Mestarin urakkatarjoushinta vuodelle 2015 on kaikkien alueiden osalta 3 718 704 euroa, mikä on 2,7 % enemmän kuin vuonna 2014.   

 

Kuntatekniikkaliikelaitokselta on pyydetty vuosittain myös tuntihintainen yksikköhintatarjous lisätöistä, vuoden 2015 tarjotut tuntihinnat ovat vuoden 2014 tasolla.

 

Keskustan keskitetyn jalkakäytävien talvikunnossapidon tarjous on 461 131 euroa. Verrattuna vuoden 2013 kustannuksiin urakkahinnan nousu on 4 758 euroa eli noin 1 %. Keskustan keskitetyn jalkakäytävien talvikunnossapidon kustannukset laskutetaan kiinteistön haltijoilta toteutuneiden kustannuksien mukaisesti. Lisälaskutettavaa kertyy mm. läntisestä alueurakasta sekä mahdollisesta lumenajosta. Ydinkeskustassa odotetaan kävelykeskustan sulanapitojärjestelmän vähentävän jossain määräin lumenajon kustannuksia.

                            

Keskustan alueen (Alue 1) kunnossapidon tarjoushinta on laskenut viime vuodesta noin 20 000 euroa. Kävelykeskusta siirtyy vuoden 2015 alusta keskitettyyn puhtaanapitoon. Urakan suorittaa kahden vuoden koeajalla kuntatekniikkaliikelaitos. Puhtaanapidon kustannukset laskutetaan kiinteistöjen haltijoilta toteutuneiden kustannusten mukaan.

 

Pohjoisen alueen (Alue 2) kunnossapidettävä katumäärä ja näin ollen myös kunnossapitokustannukset ovat kasvaneet noin 80 000 euroa. Kallansiltojen uudet kadut ja alueet ovat nyt otettu täysimääräisinä urakkaan.

 

Eteläisen alueen (Alue3) kunnossapidon tarjoushinta on noin 70 000 euroa korkeampi kuin edellisenä vuonna. Tälläkin alueella on Saaristokaupungissa valmistunutta katuverkostoa tullut lisää kunnossapitourakkaan.

 

Tulevasta                                       Kunnossapidon palveluiden tavoitteena on, että vuosi 2015 on viimeinen vuositasolla tehtävä sopimus Kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa. Jatkossa vuoden 2015 aikana sopimukset pyritään saamaan pitempiaikaiseksi. Osana sopimuskokonaisuuksien hallintaa on kilpailun avaaminen alueurakoissa.

 

Mikäli lautakunta päättää hyväksyä pohjoisen alueurakan kilpailuttamisen vuonna 2015, lyhennetään pohjoisen alueen sopimusta Kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa siten, että sopimusajaksi sovitaan 1.1. – 30.9.2015. Urakan kokonaishinta pienenee samalla noin 365 000 eurolla. Tarkka hinta saadaan tietää myöhemmin, kun pohjoisen alueen rajat on mm. tarkemmin määritelty. Tämä määräraha varataan käytettäväksi pohjoisen alueen uuden urakoitsijan kanssa.

 

Yhteenveto                                  Ottaen huomioon alueiden kasvu kuntatekniikkaliikelaitoksen tarjous on reaalisesti viime vuotta alemmalla tasolla. Kuntatekniikkaliikelaitos on tehostanut toimintaansa mm. ottamalla osittain käyttöön muunnetun työajan ja välttämällä kalliita ylityötunteja sekä pyrkinyt kustannussäästöihin henkilöstösäästöin. Yhteistyö tilaajaorganisaation kanssa on toiminut hyvin ja yhteistoimintaa kehitetään koko ajan.

 

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelujen mielestä kuntatekniikkaliikelaitoksen tarjous on edellä mainituilla edellytyksillä hyväksyttävissä.

 

 

Vaikutusten arviointi                Kuntatekniikkaliikelaitos on pystynyt tehostamaan toimintaansa toimintavuosien aikana. Tämä on tuonut kaupungille niin taloudellisia säästöjä kuin positiivisia ilmastovaikutuksia.

 

Yritysvaikutusten näkökulmasta on tärkeää, että kilpailua voidaan asteittain avata. Tämä laajentaa myös yksityisten yritysten mahdollisuutta olla alueurakoissa, joko pääurakoitsijana tai aliurakoitsijana.

 

Keskitetyillä jalkakäytävien talvikunnossapitotoimenpiteillä sekä kävelykeskustan keskitetyllä puhtaanapidolla saavutetaan kunnossa- ja puhtaanapidon tasaisempi laatutaso. Tämä tuo taloudellista tehokkuutta ja vähentää päästöjä.

 

Palvelualueen toimenpiteet, mm. lumen lähisiirtopaikat ovat vieneet toimintaa samaan suuntaan.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy kuntatekniikkaliikelaitoksen urakkatarjouksen vuodelle 2015.

 

Pohjoisen urakka-alueen osalta sopimuskausi on 1.1. – 30.9.2015, mikäli lautakunta on hyväksynyt alueurakan kilpailun käynnistämisen.

 

Liitteet

5

7621/2014 Kartta kunnossapitoalueista

 

                                                          Valmistelija                                                           

Hannele Kauppinen

puh.  044 718 5713

Ismo Heikkinen

puh.  044 718 5656

Juho Pelkonen

puh. +358  044 7185 674      

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Esittelijä muutti esitystä siten, että pohjoisen urakka-alueen osalta sopimuskausi on 1.1. – 30.9.2015, mikäli lautakunta hyväksyy alueurakan kilpailun käynnistämisen.

 

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa