Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 17.12.2014/Pykälä 229

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 229

Asianro 8331/10.03.01.02/2014

 

 

Pohjoisen alueurakan kilpailun käynnistäminen

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut

 

 

Yleistä                                             Kuopion kuntatekniikkaliikelaitos Mestar perustettiin vuoden 2011 alusta hoitamaan rakentamisen ja kunnossapidon tuottajatehtäviä. Tuolloin entinen teknisen viraston kunnallistekninen osasto jaettiin tilaaja- ja tuottajaorganisaatioihin. Kuntatekniikkaliikelaitosta vahvistettiin vielä silloisilla mittausosaston maaperätutkimusyksiköllä sekä vapaa-ajan keskuksen ylläpitohenkilöstöllä. Myöhemmin liikelaitosta on vahvistettu Kuopion Energia liikelaitoksesta siirretyllä sähköverkon rakennus- ja kunnossapitoyksiköllä.

 

Kuntatekniikkaliikelaitos on perustamisensa jälkeen pystynyt selvästi kehittämään toimintaansa ja on myös osoittanut, että haluaa tähdätä vapaille markkinoille. Tästä on osoituksena hyvä pärjääminen sähköverkkotöiden kilpailussa sekä Pihlajalaakson melumuurin rakennusurakan saaminen avoimessa julkisessa hankinnassa.

 

Alueurakkajärjestelmä            Kuntatekniikkaliikelaitos on hoitanut kaupungin eteläistä, pohjoista ja keskustan alueurakkaa perustamisestaan vuodesta 2011 lähtien, sitä ennen aluetta hoiti teknisen viraston organisaatio.

 

Läntinen alueurakka on ollut yksityisen toimijan hoidossa jo viidettä vuotta. Vuonna 2013 läntinen alue kilpailutettiin uudestaan, nyt kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Tässä menettelytavassa sopivia urakoitsijoita haetaan osallistumishakemusten kautta. Osallistumishakemusten perusteella valitaan varsinaiseen tarjouskilpailuun osa ehdokkaista, tässä tapauksessa kolme urakoitsijaa valittiin jatkoon.

 

Menettelyn tarkoituksena oli saada ennen kaikkea urakoitsijoilta palautetta varsinaista tarjouskilpailua varten. Menettelystä saatiin hyviä kokemuksia.

 

Pohjoinen alue on luonteeltaan hyvin samantyyppinen kuin läntinen alue ja olisi siksi sopiva seuraavaksi kunnossapidon alueurakkakohteeksi. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen osalta on kerrottu, että he olisivat mielellään mukana urakan kilpailuttamisessa. Tilakeskuksen osalta alueella on voimassa olevat sopimus Mestarin kanssa. Alueurakan valmistelun aikana varmistetaan molempien osapuolten mahdollinen osallistuminen kilpailutukseen.

 

Kilpailuttaminen tehdään kevään 2015 aikana niin, että urakka alkaisi 1.10.2015.

Kilpailuttamisen avulla arvioidaan saatavan säästöjä. Kilpailuttamisen ehtona olisi kuitenkin se, että myös Kuntatekniikkaliikelaitos Mestar saisi osallistua järjestettävään urakkakilpailuun.

 


 

Kuntaorganisaation ottaminen mukaan kilpailuun

 

Kuopion kaupungin tarkoituksena on avata rakentamisen ja kunnossapidon markkinoita ja kaupungin omistamaa kuntatekniikkaliikelaitosta halutaan valmentaa näihin markkinoihin. Näin ollen tulisi myös Kuopion kaupungin kuntatekniikkaliikelaitoksella antaa mahdollisuus osallistua urakkakilpailuun ja tarjota tätä urakkaa avoimilla markkinoilla.

 

Suomen Kuntaliiton julkaisun ”Kunnallisten liikelaitosten asema markkinoilla - kriteereitä kuntien oman arvioinnin tueksi” suosituksissa liikelaitosten toiminnan suuntaamiseen kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta on kuntien liikelaitosten mahdollista myydä kilpailuneutraliteetin erityisesti vaarantumatta tilapäistä ylikapasiteettiaan markkinoille vähäinen määrä liikevaihdostaan, koska se on kansantaloudellisesti järkevää taloudellisten voimavarojen hyödyntämistä.

 

Kuntatekniikkaliikelaitoksen tarjous tultaisiin tässä tapauksessa käsittelemään kuten muidenkin tarjoajien tarjoukset samojen tarjouspyyntöasiakirjojen vaatimusten mukaisesti. Tarjous voidaan hylätä, kuten muutkin tarjoukset, jos se on hinnoiteltu vallitsevan markkinatilanteen vastaisesti ja tilaajan käsityksen mukaan epärealistisin hinnoitteluperustein.

 

Kilpailun avaamisesta pohjoisessa alueurakassa on keskusteltu Kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa. Kilpailun avaaminen ei vaaranna Kuntatekniikkaliikelaitoksen nykyistä asemaa. Jos liikelaitos häviää kilpailun, joutuu se sopeuttamaan omaa toimintaa muilla alueilla.

 

Pohjoisen alueurakan avaamista seuraa luonnollisesti pohdinta myös muiden Kuntatekniikkaliikelaitoksen hoitamien urakoiden avaamisesta kilpailulle. Nähtävissä on, että alueurakat siirtyvät vähitellen avoimille markkinoille, jolloin kilpailuttamista jatketaan alueurakoista kertyneiden kokemusten perusteella.

 

Vaikutusten arviointi                Päästöjen odotetaan pysyvän entisellä tasolla.

 

Yritysvaikutusten osalta vaikutukset ovat positiiviset. Kilpailuttaminen avaa yksityisten yritysten mahdollisuutta olla mukana alueurakassa.

 

 

Esitys                                              Esitän, että Pohjoinen alueurakka avataan kilpailulle siten, että Kuntatekniikkaliikelaitos Mestarille annetaan mahdollisuus olla hankinnassa mukana.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ismo Heikkinen

puh.  044 718 5656

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa