Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 27.01.2015/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 5

Asianro 260/00.01.04/2015

 

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2015

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvun ja oppimisen palvelualue

 

 

                                                          Kuopion kaupungin sisäisen valvonnan ohjeet edellyttävät, että palvelualueet laativat vuosittain sisäisen valvonnan suunnitelman, jonka ko. lautakunta hyväksyy helmikuun aikana. Suunnitelmassa tulee esittää sisäisen valvonnan painopistealueet kyseiselle vuodelle.

 

Suunnitelman toteutumista palvelualueet raportoivat vuosikolmanneksittain talousarvion ja käyttösuunnitelman seurantaraportoinnin yhteydessä. Raportoinnin tulee olla tiivistä ja kohdistua keskeisiin valvontahavaintoihin ja niiden perusteella tehtyihin ja tehtäviin ohjaustoimiin.

 

Kasvun ja oppimisen palvelualueen ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen sisäisen valvonnan tavoitteet/painopistealueet vuodelle 2015:

 

Talouden seurannan/raportoinnin/ennustamisen kehittäminen, henkilöstömenojen ja ostopalvelujen seurannan kehittäminen

·         Otetaan käyttöön uusi taloussuunnitteluohjelmat (Intime Talsu), JoRa ja Talouden seuranta korvataan uusilla sovelluksilla

·         Budjettitietoisuutta ja talousymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla

 

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Johtotiimit, taloustiimi

 

Henkilöstösuunnitelmien laadun parantaminen (suunnitelmat koko suunnitelmakaudelle)

·         Henkilöstöresurssin oikea käyttö suunnitellaan pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla

·         Vastuuhenkilöiden ohjeistus ja koulutus

·         Sähköistä kehityskeskustelulomaketta käytetään henkilöstön osaamisen kehittämiseksi

·         Säännöllistä raportointia koulutussuunnitelman etenemisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta kehitetään

·         Tehtävien täyttämistä ja täyttölupakäytäntöä kehitetään kaupungin ohjeistuksen mukaisesti

 

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Johtotiimit, henkilöstötiimi

 

Sopimusten ja projektien seurannan ja hallinnan kehittäminen

·         Sopimukset D360:een

·         Projektikortit käyttöön, vastuuhenkilöiden koulutus

 

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Johtotiimit, hallinto- ja taloustiimi

 

Palvelulupauksia selkeytetään, tuotteistuksen eteneminen, prosessien kuvaus (jatkuu edelliseltä vuosilta)

·         Palvelujen laatutasoja tarkastellaan kustannuskehityksen hallitsemiseksi

·         Palvelurakenteita ja palveluprosesseja kehitetään tuottavammiksi ja vaikuttavammiksi

·         Palvelun laatua seurataan, asiakastyytyväisyyttä seurataan

 

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Johtotiimit, viestintä

 

Sivutoimiluvat ja -ilmoitukset

·         Luodaan selkeä ilmoitus- ja seurantamalli

·         Viranhaltijoiden osalta noudatetaan lain kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003 luvun 4 § 18 määräyksiä

·         Työsopimussuhteessa olevan henkilöstön osalta noudatetaan työsopimuslain 55/2001 luvun 3 §:n määräyksiä

 

Vastuu: Asiakkuusjohtajat ja palvelupäälliköt

Tuki: Henkilöstötiimi

 

SEURANTA JA RAPORTOINTI

·         1/3–vuosiraportoinnin yhteydessä lautakunnille

·         johtotiimissä ja johtoryhmässä (talouden ja toiminnan seuranta kerran kuussa)

·         kehityskeskusteluissa

 

 

Vaikutusten arviointi                Asialla ei ole yritys- eikä ilmastopoliittisia vaikutuksia.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy em. sisäisen valvonnan painopistealueet vuodelle 2015.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Raija Heinonen

puh.  044 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä talouspäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa