Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat
Pöytäkirja 26.01.2015/Pykälä 9

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 9

Asianro 7191/00.01.02.00/2014

 

 

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Kalevalan koulun lakkauttamista koskevassa asiassa

 

 

Kaupunginsihteeri Heikki Vienola
Kansliapalvelu

 

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 8.12.2014 § 125, että Kalevalan koulun Linnanpellon yksikkö lakkautetaan ja vuosiluokkien 7-9 oppilaat ja opetus siirretään Hatsalan klassilliseen kouluun 1.8.2016 alkaen. Vuosiluokkien 0/1-6 opetus järjestetään Kalevalan koulun Pohjantien ja Kettulan koulun yksiköissä.

 

Viisi kunnan jäsentä on jättänyt Itä-Suomen hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksen kaupunginvaltuuston päätöksestä 8.12.2015 § 125. Kunnallisvalituksessa vaaditaan, että Kuopion kaupunginvaltuuston päätös kumotaan, eikä Kalevalan koulua lakkauteta. Valituksessa vaaditaan lisäksi, että päätöksen täytäntöönpano kielletään, kunnes valitus on ratkaistu ja päätös saa lainvoiman kaikilta osin.

 

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt kaupunginhallitukselta lausuntoa täytäntöönpanokiellon osalta 27.1.2015 mennessä ja varsinaisen pääasian osalta 10.2.2015 mennessä.

 

Esitys                                              Esitän kaupunginhallitukselle, että Kuopion hallinto-oikeudelle annetaan täytäntöönpanokiellon osalta seuraava lausunto:

 

Kuntalain 98 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Päätöksen täytäntöönpanotoimiin voidaan siten ryhtyä valituksesta huolimatta. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa lain mukaan ryhtyä, jos valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

 

Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaan Kalevalan koulun Linnanpellon yksikkö lakkautetaan ja vuosiluokkien 7-9 oppilaat ja opetus siirretään Hatsalan klassilliseen kouluun 1.8.2016 alkaen. Vuosiluokkien 0/1-6 opetus järjestetään Kalevalan koulun Pohjantien ja Kettulan koulun yksiköissä.

 

Oppilaiden ja opetuksen siirtämiseen liittyvät toimet on katsottava luonteeltaan valmisteleviksi toimenpiteiksi. Täytäntöönpanoon ryhtymisen ei siten voida katsoa johtavan tilanteeseen, jossa valitus kävisi hyödyttömäksi. Täytäntöönpanon kieltämiseen ei asian käsittelyn tässä vaiheessa ole siten aihetta. 

 

Edellä mainitut seikat huomioiden asiassa ei ole perustetta täytäntöönpanokiellon määräämiselle ja sitä koskeva hakemus tulee hylätä perusteettomana.

 

Pääasian osalta kaupunki antaa lausunnon myöhemmin erikseen.  

 

 

Liitteet

11

7191/2014 Valitus

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Heikki Vienola

puh.  044 718 2021

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy kaupunginsihteerin esityksen. 

 

 

Päätös                                            Keskustelun kuluessa varajäsen Minna Reijonen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen: "Esitän, että Kuopion kaupunki antaa lausuntonaan: Kalevalan koulun lakkauttamista ei täytäntöön panna, ennen kuin valitus on ratkaistu ja päätös on saanut lainvoiman kaikilta osin." Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi tämän jälkeen kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa