Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 26.03.2015/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 7

Asianro 2145/02.02.02/2015

 

 

Jätelautakunnan toiminnan ja talouden seuranta 2014

 

 

Palvelupäällikkö Saija Pöntinen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

 

Jätelautakunnan toiminnalle asetetuista tavoitteista suuri osa saavutettiin, mutta osin vuodelle 2014 suunniteltuja toimenpiteitä jatketaan vuoden 2015 aikana. Toiminnan painopisteinä oli jätehuollon liittymisvelvoitteen seuranta, yhteistyöstrategian mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen, jätehuoltomääräysten uudistaminen ja jätepoliittisen ohjelman mukaisten painopisteiden toteuttaminen.

 

Jätehuollon viranomaispalvelujen käytännön toiminta on painottunut erityisesti jätehuoltoon liittymättömien kiinteistöjen seurantaan ja kehottamiseen jätehuollon piiriin sekä jätehuoltoon liittyvien asiakasyhteydenottojen käsittelemiseen.  Vuonna 2014 tehtiin lisäksi laaja tiedottaminen kirjeitse kaikille haja-asutusalueen vakituisille asuinkiinteistöille saostus- ja umpikaivolietteiden tyhjennysvelvoitteesta ja käsittelytaksasta. Kirjeet aiheuttivat yhteydenottoja ja asiakkaille annettiin runsaasti neuvontaa puhelimitse.  Asiakkaille tiedotettiin kohdennetusti myös säännösten muutoksista ja määräysten mukaisista muutostarpeista jätehuoltopalveluihin. Asiakkaiden hakemuksia käsiteltiin jätehuollon viranomaispalveluissa viranhaltijapäätöksin ja kirjeitse yhteensä 465 kappaletta. Asiakaskirjeitä lähetettiin 21 180 kappaletta.

 

Vuonna 2014 jätelautakunnassa hyväksyttiin yhteistyöstrategia, jossa linjattiin toimenpiteitä jätehuollon toimijoiden yhteistyön kehittämiseksi. Strategian mukaisia toimenpiteitä otettiin käyttöön, ja sidosryhmäyhteistyöhön sitoutettiin entistä kattavammin yhteistyötahoja. Yhteistyötä tehtiin mm. aluepalavereissa, jätehuollon neuvottelukunnassa ja työryhmissä. Yhteistyöstrategian pohjalta laadittiin tiedotussuunnitelma, jolla jäsennettiin ja selkeytettiin jätelautakunnan taholta tehtävää tiedottamista asiakkaille ja eri sidosryhmille. Ohjeistuksia eri toimijoiden rooleista päivitettiin ja pelisääntöjä erilaisten asiakastilanteiden hoitamiseen laadittiin. Sidosryhmäviestintää parannettiin uudistamalla jätehuollon yhteyshenkilöiden intranet.

 

Merkittävin jätelautakunnalla työn alla edelleen oleva kokonaisuus on kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistaminen. Vielä vuonna 2014 odotettiin jätelainsäädännön muutoksia ja muutosten käytännön vaikutuksia sekä Suomen Kuntaliiton mallia määräyksiä koskien. Määräysten valmistelua tehtiin, mutta merkittävä osa työstä jäi vuodelle 2015.

 

Jätelautakunnan kustannukset toteutuivat arvioitua pienempinä. Talousarviossa kustannuksiksi arvioitiin 266 000 euroa, mutta toteuma oli noin 234 000 euroa. Isäntäkunnan kannalta nettotulos on kuitenkin nolla, sillä jätelautakunnan kulut katetaan toteutuneiden kustannusten mukaan jätemaksuilla.

Tarkemmat seurantaraportit toiminnasta ja taloudesta vuodelta 2014 ovat liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Jätelautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2014 toiminnan seurantaraportin ja tuloslaskelman.

 

 

Liitteet

3

2145/2015 Seurantaraportti 2014

 

4

2145/2015 Tuloslaskelma 2014

 

                                                          Valmistelija                                                           

Saija Pöntinen

puh.  044 718 5066

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

 

Lautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa