Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.02.2015/Pykälä 41

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 41

Asianro 28/00.02.01/2015

 

 

Kh:n tiedonantoja

 

 

 

                                                          Kh:lle saapuneet kirjeet:

 

1128/2012                                     Valtiovarainministeriön päätös koskien Kuopion ja Maaningan kuntaliitoksen ICT-muutostuen toteutusprojektille myönnetyn valtionavustuksen maksamista. Projektin toteutuneet kustannukset maksuajalta 1.10.-31.12.2014 ovat olleet yhteensä 68 358,39 €, josta valtiovarainministeriön rahoitusosuus on 37 938,91 €. Jälj. tietohallintojohtaja Vornanen, kehittämisjohtaja Helve ja talous- ja strategiapalvelu.

 

152/2013                                        Siilinjärven kunnanhallitus on nimennyt Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan edustajakseen Marjaana Pitkäsen (varalla kh:n hlökoht. varajäsen). 

 

3824/2013                                     Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevaan valitukseen, joka koskee vahingonkorvausta räjäytystöiden aiheuttamaan vahinkoon. Kaupunginlakimies on päätöksillään hylännyt hakemuksen sekä kaupunginhallitus on hylännyt oikaisuvaatimuksen. Itä-Suomen hallinto-oikeus ei tutki valitusta.

 

213/2014                                        Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2014. Jälj. kasvun ja oppimisen palvelualue.

 

320/2014                                        Valtioneuvoston kirje koskien Suomen 2. avoimen hallinnon toimintasuunnitelman laatimista.

 

3388/2014                                     Kaupunki on antanut Sisäministeriölle lausunnon luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansalliseksi toimeenpano-ohjelmaksi 2014-2020.

 

8351/2014                                     Kuopion kaupungin pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen v. 2015-2016.

 

345/2015                                        Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt kunnilta esityksiä sotilasansiomitalin myöntämiseksi.

 

548/2015                                        Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kielteinen poikkeamispäätös koskien asuinrakennuksen ja autotallin rakentamista Kuopion (Maaninka) Kurolanlahden kylässä, määräalalla tilasta: Jokela RN:o 1:37. (476-404-1-37).

 

                                                          Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan kokouksen pöytäkirja 11/18.12.2014.

 

                                                          Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja 9/12.12.2014 sekä yhtymävaltuuston pöytäkirja 2/26.11.2014.

 

                                                          Suomalaisen kunnallisen itsehallinnon 150-vuotisjuhlaa vietetään 6.2.2015. Juhlaseminaari pidetään Helsingissä ja sitä voi seurata myös Internetin kautta.

 

                                                          Tilatyöryhmän muistio 27.1.2015.

 

                                                          Suomen Kuntaliitto on nimennyt palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen edustajakseen Pelastusopiston neuvottelukuntaan.

 

                                                          Kaupunginjohtajan johtoryhmän vastaus Kuntaliiton kuntakyselyyn sote-
uudistuksesta (HE 324/2014 vp) 2014. Kaupunginhallitus on keskustellut kaupungin vastauksista kokouksensa 19.1.2015 yhteydessä. Vastaus jaetaan kaupunginhallituksen jäsenille.

 

                                                          Seuraavat pöytäkirjajäljennökset:

 

-         kaupunginjohtajan päätöskokouksista 1/13.1.2015 ja 2/27.1.2015,

-         kaupunkirakennelautakunnan kokouksesta 1/21.1.2015,

-         ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouksesta 1/15.1.2015.

 

                                                          Seuraavat konsernipalvelun ja vetovoimaisuuden palvelualueen viranhaltijoiden päätökset ajalta 12. -25.1.2015:

 

Asianro

Päätöksentekijä

Asiakirjan tyyppi

§ / vuosi

Päätöspvm

Otsikko

327/2015

henkilöstöjohtaja - KON Henkilöstöjohtaja

Henkilöstöasiat

2 § / 2015

15.1.2015

Istekki Oy:n tarjous / Outlook, Excel, Lync ja Excel Pivot -koulutukset

301/2015

henkilöstöjohtaja - KON Henkilöstöjohtaja

Henkilöstöasiat

1 § / 2015

14.1.2015

Äänenkäytön ja esiintymistaidon koulutus / tarjous Sanabox Oy:ltä

439/2015

kansliasihteeri - KON Kansliasihteeri

Muut asiat

1 § / 2015

22.1.2015

Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus / Kunniaporvarin nimeämistilaisuus 26.1.2015

534/2015

konserniohjausjohtaja - KON Konserniohjausjohtaja

Hankinta- ym. sopimukset

1 § / 2015

22.1.2015

Maanrakennustöiden puitejärjestely vuosille 2015 - 2016 ja optiot vuosille 2017 ja 2018, hankintapäätös

8498/2014

konserniohjausjohtaja - KON Konserniohjausjohtaja

Henkilöstöasiat

1 § / 2015

12.1.2015

Toimitilapäällikkön työajan ja palkkauksen muutos

499/2015

markkinointijohtaja - VVP Markkinointijohtaja

Henkilöstöasiat

3 § / 2015

21.1.2015

Etätyösopimus

392/2015

markkinointijohtaja - VVP Markkinointijohtaja

Henkilöstöasiat

2 § / 2015

16.1.2015

Oman auton käyttöoikeuden myöntäminen

382/2015

markkinointijohtaja - VVP Markkinointijohtaja

Henkilöstöasiat

1 § / 2015

20.1.2015

Kuopio Infon palveluneuvojan määräaikaisen sijaisuuden täyttäminen

287/2015

markkinointijohtaja - VVP Markkinointijohtaja

Hankinta- ym. sopimukset

2 § / 2015

13.1.2015

Maakunnallisen markkinointiohjelman teettämän bränditutkimuksen hankinta

493/2015

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja kop

Muut asiat

1 § / 2015

21.1.2015

Kaupungin luottokortin hankinta tietohallintopäällikölle

8534/2014

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja kop

Henkilöstöasiat

10 § / 2014

16.12.2014

Henkilöstö- ja hallintopäällikön viran täyttäminen hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueilla

118/2015

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja ptp

Henkilöstöasiat

5 § / 2015

15.1.2015

Sosiaalityöntekijän siirtäminen sairaalapalveluihin 1.1.2015 alkaen

284/2015

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja ptp

Henkilöstöasiat

4 § / 2015

13.1.2015

Perushoitajan siirto

376/2015

talous- ja rahoitusjohtaja - KON Talous- ja rahoitusjohtaja

Maksut

1 § / 2015

16.1.2015

Juankosken kirjaston pohjakassan korottaminen

 

 

Viiteaineisto

2

324/2014 Vastaus kuntaliiton kyselyyn (jaetaan kh:n kokoukseen osallistuville)

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kh:n käsiteltäväksi.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa