Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.02.2015/Pykälä 35

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunkirakennelautakunta

9 §

21.1.2015

 

§ 35

Asianro 8528/10.00.02.01/2014

 

 

Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten luovuttaminen / Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys ry

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 21.1.2015 9 §

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelut

 

Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys ry:lle on vuokrattu ryhmäpuutarhatarkoituksiin 17.12.2003 allekirjoitetulla maanvuokrasopimuksella Kolmisopessa sijaitseva noin 15,19 ha:n suuruinen kiinteistö 297-30-9905-1. Vuokrasopimus on voimassa 31.12.2029 saakka. Kaupunki on vuokrannut alueen yhteisessä käytössä olevat rakennukset (kuva 3) Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys ry:lle. Vuokrattuja rakennuksia ovat vanha asuinrakennus, vanha navettarakennus, yhteissaunarakennus ja vanha pieni saunarakennus. Vuokra-alueen ja vuokrattujen rakennusten sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

Kuva 1: Sijaintikartta

Kuva 2: Vuokrattava ryhmäpuutarha-alue kiinteistö 297-30-9905-1

 

Kuva 3: Lahjoitettavat rakennukset

 

Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys ry. on ilmoittanut haluavansa omistaa tällä hetkellä vuokraamansa rakennukset. Rakennusten tuleva käyttö edellyttää jätevesiasetuksen (”Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 209 / 2011”) mukaisten velvoitteiden täyttämistä rakentamalla jätevesien käsittelyjärjestelmä rakennuksiin, joiden käyttämisen yhteydessä syntyy jätevesiä.

 

Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys ry. ja kaupunki ovat neuvotelleet rakennusten lahjoittamisesta vuokralaiselle. Vuokralainen on ilmoittanut olevansa halukas ottamaan rakennukset omistukseensa ja rakentamaan jätevesiasetuksen edellyttämän jätevesien käsittelyjärjestelmän. Kaupungin kannalta ei ole tarkoituksen mukaista rakentaa rakennuksiin jätevesien käsittelyjärjestelmää. Rakennusten lahjoittaminen ja jätevesien käsittelyjärjestelmän toteuttaminen Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys ry:n toimesta on näin ollen paras ratkaisu molempien osapuolten kannalta.

 

Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys ry:n kanssa on neuvoteltu vuokra-ajan jatkamisesta, jotta jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentaminen olisi kannattavaa Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys ry:n kannalta. Vuokra-aikaa on tarkoitus jatkaa 10 vuodella 31.12.2039 saakka. Maanvuokrasopimuksen vuosivuokra säilyy aiemmin määritellyllä tasolla. Rakennusten lahjoittamisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista laatia kokonaan uusi maanvuokrasopimus, joka huomioi myös rakennusten omistussuhteiden muutokset. Muutoin vuokraehdot ovat pääsääntöisesti nykyisen sopimuksen kanssa samansisältöiset.

 

Rakennusten lahjoittaminen vuokralaiselle edistää rakennusten kunnossapitoa ja mahdollistaa jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamisen Kolmisopen Ryhmäpuutarha ry:n toimesta. Rakennusten lahjoittaminen ja maanvuokrasopimuksen uudistaminen edistää myös yleisellä tasolla ryhmäpuutarhatoimintaa Kolmisopen alueella.

 

Rakennusten luovuttamisesta päättää kaupunginhallitus kaupunkirakennelautakunnan päätettyä uusia maanvuokrasopimus. Maanvuokrasopimusluonnos ja rakennusten lahjakirjaluonnos ovat tämän esityksen liitteenä.

 

Rakennusten lahjoittamisesta lisätietoja antaa asiaa valmistellut Tilakeskuksen kiinteistökehitysasiantuntija Jouni Tiihonen puh. 044 718 5141.

 

 

Vaikutusten arviointi        Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen vuokraamisella ja rakennusten myynnillä ei ole merkittävää vaikutusta kaupungin ilmastostrategiaan eikä sillä ole merkittäviä yritysvaikutuksia. 

 

 

Esitys                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että kaupungin ja Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys ry:n välillä laaditaan liitteenä olevan luonnoksen mukainen kiinteistöä 297-30-9905-1 koskeva maanvuokrasopimus seuraavin ehdoin:

 

1.        Vuokra-aika on vuokrauksesta lukien 31.12.2039 saakka.

2.       Vuosivuokra on 13 800 euroa vuodessa. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 901 (joulukuu 2013).

3.       Maanvuokrasopimukseen saadaan tehdä tarvittavat tekniset korjaukset ja lisäykset kansliatoimenpitein.

4.       Kiinteistön maanvuokrasopimus on allekirjoitettava yhdenaikaisesti rakennusten luovutuskirjan kanssa 31.3.2015 mennessä.

5.       Kiinteistöön 297-30-9905-1 kohdistuva 17.12.2003 allekirjoitettu osapuolten välinen maanvuokrasopimus purkautuu korvauksetta.

 

Lisäksi esitän, että kaupunkirakennelautakunta edelleen esittää kaupunginhallitukselle päätettäväksi, että rakennukset luovutetaan lahjakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys ry:lle.

 

 

                                            Valmistelija                                          

Jussi Niilahti

puh.  044 718 5510

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 


 

 

 

Liitteet

8

8528/2014 maanvuokrasopimus luonnos

 

9

8528/2014 Luovutuskirjaluonnos

 

10

8528/2014 Luovutuskirjan liite 1

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jussi Niilahti

puh.  044 718 5510

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. päättää luovuttaa rakennukset lahjakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys ry:lle.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa