Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 24.02.2015/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 14

Asianro 1362/02.02/2015

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2014 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

 

Vuoden 2014 talous- ja toimintasuunnitelmien toteuttaminen on edellyttänyt toiminnallisia sopeuttamistoimenpiteitä sekä maksujen ja taksojen tarkistamista. Palvelusopimuksiin on tehty talouden edellyttämät vähennykset ja henkilöstösuunnitelmia on toteutettu taloudellisten reunaehtojen mukaisesti.

 

Palveluverkon osalta Kettulanlahden ja Särkiniemen kirjastot lakkautettiin 1.6.2014 lukien, kirjastoauton uusilla reitityksillä pystyttiin korvaamaan osittain lakkautetut lähikirjastot. 

 

Kirjasto- ja museopalveluissa tulotavoite ei toteutunut, mutta tulojen alitukset saatiin katettua menoja vähentämällä. Liikuntapaikkapalveluiden kävijämäärien kehitys on ollut kuntosaleja lukuun ottamatta positiivinen, mutta asiakasmaksutuottojen kertymä ei toteutunut ennakoidusti. Liikuntapaikkojen osalta liikuntahallien yksittäiskävijöistä (erityisesti uinti- ja kuntosalikävijät) eläkeläisten hyvinvointikortin hankkineiden ikääntyneiden osuus näyttäisi kasvavan. Tulokertymän vajeet on paikattu menoja vähentämällä. Myös moottorikelkkareittihankkeen osalta tulot ja menot alittuivat budjetoidusta, ko. hanke päättyi 31.12.2014.

 

Kansalaistoiminnan aktivointiyksikön toimintakate alittui saatujen avustusten vuoksi, varsinaisen toiminnan menoja mm. henkilöstömenoja saatiin katettua avustuksilla. 

 

Taidepalveluissa molemmilla niin teatterilla kuin musiikkikeskuksella tuli hyvä tulos. Peruskorjatun ja laajennetun teatterin kävijämäärä oli viime vuonna 56 356 kävijää, joista syksyn aikana kävi peräti 37 000 henkilöä. Myös kaupunginorkesterilla oli ennätysmäärä kuulijoita 62 289 (edellisenä vuonna 36 217). Kuulijamäärän huomattavaan kasvuun vaikutti orkesterin konsertoiminen kesällä 2014 Joensuun Ilosaarirockissa ja Seinäjoen Provinssirockissa sekä osallistuminen syksyllä The Sound of Music -musikaaliin säestävänä orkesterina. Musiikkikeskus on kolmivuotisessa budjetoinnissa, eli positiivinen tulos (n. 230 000 €) esitetään siirrettäväksi vuodelle 2015.

 

Kuopion tapahtumien supervuosi onnistui hyvin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2014 talousarvion toteutuminen:

 

 

Talousarvio

+ tamu

Toteutuma

Erotus

%

Toimintatuotot

   10 101 897

10 154 521

52 624

100,5

Toimintakulut

-44 331 862

-43 680 348

651 514

98,5

Toimintakate

-34 229 965

-33 525 827

704 138

97,9

 

 

Talouden sopeuttamistoimia on toteutettu kaikissa palveluprosesseissa. Toimenpiteitä ovat olleet mm. avoimeksi tulevien tehtävien täyttämättä jättämiset, lomarahavapaat ja osapalkalliset säästövapaat, sisäisten ostopalvelujen tehostaminen ja yleinen säästäväisyys hankinnoissa. Tulopuolella on vastaavasti tarkistettu maksuja ja taksoja.

 

 

Investointien toteutuminen:

 

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2014 talousarvion investointiosassa varattiin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle -1 141 383 € määräraha koneiden ja kaluston hankintaan, jonka käyttöikä on yli kolme vuotta ja hankintahinta yli 10 000 €. Investointikustannuksia toteutui 1 127 671 € eli toteutuma oli n. 98,8 %. Suurimpana hankintana teatteriteknisen kaluston hankinta n. -0,5 M€. Tuloihin budjetoitiin 641 383 € ja toteutuma oli 633 194 €, tulo koostuu teatterin peruskorjaukseen saadusta valtionosuudesta sekä äänitaajuushankintoihin saaduista avustuksista. Museon prosenttitaide- ja taidehankintojen määräraha oli -50 000 €, menoja toteutui -48 548 €, toteutuma 97 %.

 

 

Esitys                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy selvityksen hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2014 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutumisesta liitteineen ja antaa sen eteenpäin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

 

Liitteet

11

1362/2015 Tilinpäätös 2014

 

                                                          Valmistelija                                                           

Raija Heinonen

puh.  044 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä talouspäällikön esityksen.

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa