Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.02.2015/Pykälä 69

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 69

Asianro 28/00.02.01/2015

 

 

Kh:n tiedonantoja

 

 

 

Kh:lle saapuneet kirjeet:

 

1112/2012                                     Korkeimman hallinto-oikeuden päätös asemakaavan hyväksymistä koskevaan valitukseen.

Kuopion kaupunginvaltuusto on 17.6.2013 § 84 hyväksynyt Kuopion 2. kaupunginosan (Vahtivuori) korttelin 6 tontteja 3 ja 4 koskevan asemakaavan muutoksen. Kuopion hallinto-oikeus on, siltä osin kuin nyt on kysymys, valituksenalaisella päätöksellään Suomen kommunistisen puolueen Kuopion osasto ry:n valituksesta kumonnut kaupunginvaltuuston päätöksen. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt kaupungin tekemän valituksen ja hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta. Jälj. kaupunkiympäristön palvelualue.

6924/2014                                     Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kaupungille 280 000 € valtion erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2015 – 2016. Jälj. talous- ja strategiapalvelu sekä kasvun ja oppimisen palvelualue.

 

6464/2014                                     Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kielteinen poikkeamispäätös koskien omakotitalon, saunan ja talousrakennuksen rakentamista Kuopion Hakulilan (454) kylässä määräalalla tilasta Pursialanniemi 2-15. Jälj. yleiskaavajohtaja Romppanen.

 

                                                          Itä-Suomen aluehallintovirasto on  ilmoittanut, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain mukaiselle Itäisen sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustamista varten tarkoitetulle edustajainkokoukselle on varattu kokouspäiväksi 6.5.2015. Kokous järjestetään Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella.

 

                                                          Seuraavat konsernipalvelun ja vetovoimaisuuden palvelualueen viranhaltijapäätökset ajalta 2.-8.2.2015:

Asianro

Päätöksentekijä

Asiakirjan tyyppi

§ / vuosi

Päätöspvm

Otsikko

821/2015

kansliasihteeri - KON Kansliasihteeri

Muut asiat

3 § / 2015

3.2.2015

Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus / Tieteen päivät 29.8.2015

8249/2013

konserniohjausjohtaja - KON Konserniohjausjohtaja

Hankinta- ym. sopimukset

3 § / 2015

4.2.2015

Toimeksiantosopimus Ernst & Young Oy:n tarjoukseen Kuopion kaupungin vuokrataloyhtiöiden rakennemuistiosta

1103/2015

markkinointijohtaja - VVP Markkinointijohtaja

Hankinta- ym. sopimukset

5 § / 2015

6.2.2015

Savilahti-projektin brändäys- ja markkinointityön mainostoimistovalinta

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kh:n käsiteltäväksi.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että kaupunginjohtaja Petteri Paronen poistui kokouksesta esteellisenä (asianosainen) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtajan poissa ollessa palvelualuejohtaja Markku Tervahauta.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa