Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.02.2015/Pykälä 58

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 58

Asianro 295/01.01.00/2015

 

 

Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.2.2015 alkaen

 

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta 27.1.2015 § 3

 

Asiakaspalvelun palvelutarpeen arviointi- ja päätöksentekoprosessien toimivuuden ja sujuvuuden tehostamiseksi on perusturvan palvelualueella tarve muuttaa nykyiset työsuhteiset tehtävät viroiksi aikuissosiaalityön palveluissa seuraavasti:

 

-         kaksi sosiaalityöntekijä virkaa erityisryhmien asumispalveluihin ja

-         kaksi toimistosihteerin virkaa etuuskäsittelyyn.

 

Palvelupäällikkö Pirjo Oksasen esitys

 

Aikuissosiaalityön ja työllistymispalvelujen päällikkö Pirjo Oksasen esitys kahden sosiaalityöntekijän tehtävän lakkauttamisesta ja kahden sosiaalityöntekijän viran perustamisesta sekä kahden toimistosihteerin tehtävän lakkauttamisesta ja kahden toimistosihteerin viran perustamisesta:

 

Erityisryhmien asumispalveluissa sosiaalityöntekijän lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat asiakkaiden tilanne- ja palvelutarveselvitykset ja palvelusuunnitelmien laatiminen, palvelusuunnitelman mukaisen tuen järjestäminen ja koordinointi sekä yhteistyö asiakkaan verkostojen ja palveluntuottajien kanssa. Edellä mainittuihin tehtäviin kuulu merkittävissä määrin asiakkaaseen ja mahdollisesti myös palveluntuottajaan kohdistuvaa julkisen vallan käyttöä kuten esimerkiksi erityisryhmien asumispalvelujen ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen myöntäminen tai päätös palveluntuottajasta, jonne asiakas sijoittuu. Viranhaltijapäätösmenettely ja julkisen vallan käyttö edellyttävät virkasuhdetta, joten sosiaalityöntekijöiden on näin ollen toimittava virkasuhteessa.

 

Toimistosihteerit puolestaan tekevät etuuskäsittelyssä kirjallisesti toimeentulotukea hakevien asiakkaiden tilanneselvitykset sekä käsittelevät ko. toimeentulotukihakemukset lain määräämällä tavalla. Toimistosihteerien päätökset koskevat pääasiassa perustoimeentulotukea, mutta he voivat myös tehdä päätöksiä harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta sosiaalityöntekijöiden konsultaatioiden pohjalta. Asiakkaiden toimeentulotulotukihakemusten käsittely pohjautuu kokonaisuudessaan julkisen vallan käyttöön ja on tehtävä näin ollen virkasuhteessa.

 

Virkojen perustaminen on kustannusneutraali toimenpide, eikä lisää perusturvan palvelualueen henkilöstötyövuosia. Virkoihin siirretään tällä hetkellä työsopimussuhteisina ko. tehtäviä hoitavat henkilöt (kaupungin johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa).

 

Lisätietoja sosiaalityöntekijöiden virkajärjestelyistä antaa palveluesimies Aki Kaskinen ja toimistosihteereiden osalta palveluesimies Niina Koponen.

 

 

Vaikutusten arviointi                Kustannusneutraali taloudellisesti

 

 

Esitys                                              Perusturvajohtaja Mari Antikainen esittää perusturva- ja terveyslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että 1.2.2015 alkaen perusturvan palvelualueella

 

-         aikuissosiaalityön palvelujen palveluprosessissa lakkautetaan kaksi sosiaalityöntekijän tehtävää ja perustetaan kaksi sosiaalityöntekijän virkaa ja

-         aikuissosiaalityön palvelujen palveluprosessissa lakkautetaan kaksi toimistosihteerin tehtävää ja perustetaan kaksi toimistosihteerin virkaa.

 

Kuopion kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 10.11.2014 hyväksynyt johtosäännön toimivallasta henkilöstöasioissa. Uuden säännön 2 §:n mukaan ”Vakinainen työsuhteinen henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä siihen perustettavaan vakinaiseen virkaan, johon hänen työhönsä kuuluvat tehtävät pääosin siirretään tehtävän uudelleenjärjestelyn yhteydessä ja hän täyttää viran kelpoisuusehdot”.

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy perusturvajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

 

 

Lausunto

Työantajapalvelu

 

                                                          Työnantajapalvelu puoltaa esitystä.

 

 

                                                          Valmistelija     

 

puh.  044 718 6401

Pirjo Oksanen

puh.  044 718 1711

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy perusturva- ja terveyslautakunnan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa