Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 25.02.2015/Pykälä 37

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 37

Asianro 1366/02.05.01.00/2015

 

 

Talkoorahan myöntäminen Nilsiän koirapuiston rakentamiseen

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Talkoorahan hakija                    Nilsiän Kivat Kirsut ry on 2002 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Nilsiän alueen koiraihmisiä ja harrastajia. Yhdistys tarjoaa koiranomistajille ryhmäkoulutuksen muodossa tapahtuvaa koulutusta sekä harrastuslajeja kuten agility. Yhdistyksen toiminnasta syntyvät menot katetaan jäsenmaksuilla ja tapahtumien tuotoilla.

 

Talkoorahahanke                       Nilsiän Kivat Kirsut ry on marraskuussa 2011 välittänyt toiveen koirapuiston rakentamisesta Nilsiään silloiselle Nilsiän kaupungille. Koirapuiston rakentaminen on myöhemmin Nilsiän kaupungin toimesta yhdistetty osaksi Nilsiän sataman kehittämishanketta. Edellisen kerran Nilsiän satamaa on kehitetty vuonna 2013, kun Kuopion kaupunki rakensi satamaan tekonurmipintaisen jalkapallokentän. Vuonna 2015 Nilsiän sataman kehittämiseen ei ole varattu investointivaroja. Nilsiän Kivat Kirsut ry hakee 9.1.2015 päivätyllä hakemuksellaan talkoorahaa 15 600 euroa koirapuiston rakentamiseen Nilsiän sataman läheisyyteen rajatulle alueelle. Talkootöinä rakennettavan koirapuiston koko on n. 2 500 neliömetriä ja se on jaettu pienille ja isoille koirille tarkoitettuihin, kahteen erilliseen alueeseen. Koirapuisto tarjoaa yhdistyksen mukaan turvallisen ympäristön koirille ja se vähentää Halssin urheilualueen käyttöä koirien ulkoilutusalueena. Koirapuiston sijainti on alueen viihtyvyyden kannalta hyvä ja se lisää Nilsiän taajaman palvelutasoa.

 

Nilsiän Kivat Kirsut ry on talkooavustushakemuksen liitteenä toimitetussa hankesuunnitelmassa kertonut toteuttavansa hankkeen yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa. Yhdistys on itse luvannut hoitaa talkoorahan käyttö- ja jakoperusteiden mukaisesti koirapuiston rakentamiseen vaadittavat lupa-asiat. Lisäksi yhdistys on luvannut vastata koirapuiston hoidosta ja kunnossapidosta talkoorahan käyttö- ja jakoperusteiden mukaisesti.

 

 

Hankkeen toteuttamisen edellytykset

 

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut edellyttää, että ennen talkootöiden aloittamista Nilsiän Kivat Kirsut ry selvittää tarvittavat lupa-asiat.

 

Ennen hankkeen toteuttamista Nilsiän Kivat Kirsut ry:n tulee solmia koirapuistosta hoito- ja ylläpitosopimus Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa, jolla yhdistys sitoutuu vastaamaan koirapuiston kunnossapidosta.

 

 

Vaikutusten arviointi                Hanke parantaa alueen yhteisöllisyyttä ja palvelutarjontaa.

 

 

Esitys                                              Esitän, että Nilsiän Kivat Kirsut ry:lle myönnetään talkoorahaa 15 600 euroa koirapuiston rakentamiseksi Nilsiän taajamaan. Talkoohanke toteutetaan rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden valvonnassa talkoorahan käyttö- ja jakoperusteiden mukaisesti. 

 

 

 

Liitteet

14

1366/2015 Hankesuunnitelma

 

15

1366/2015 Talkoorahahakemus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Matti Sutinen

puh. +358 044 718 5673

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa