Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 25.02.2015/Pykälä 38

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 38

Asianro 1375/10.02.03/2015

 

 

Tiedonanto vireilletulosta / Asemakaavan muutos / Pienen Neulamäen eteläinen yritysalue

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

 

Asemakaavan muutostyössä päivitetään vuonna 2010 ja 2011 voimaan tulleiden asemakaavojen osia vuoden 2015 työohjelman mukaisesti. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan ison logistiikkayrityksen sijoittuminen alueelle, selkeyttämällä eri käyttötarkoitukseen varattujen alueiden välisiä rajoja sekä yhtenäistämällä alueen käyttötarkoituksia. Merkittävimpänä muutoksena on Lehtorinne -lähivirkistysalueen osan liittäminen osaksi korttelia, joka samalla pienentää hieman alueella todettua liito-oravareviiriä.

 

Vaikutusten arviointi                Asemakaavan muutos parantaa ja monipuolistaa voimassa olevan Pienen Neulamäen yritysalueen tonttitarjontaa sekä alueen toteutettavuutta. Merkittävän logistiikkahankkeen sijoittuminen keskeisen kaupunkialueen eteläpuolelle, hyvien liikenneyhteyksien välittömään yhteyteen, optimoi tehokkaasti logistisesti turhaa rekkaliikennettä, mikä vähentää suoraan muun muassa hiilidioksidipäästöjä, jolloin kaavatyö on ilmastopoliittisesti positiivinen. Kaavaehdotus toteuttaa Kuopion kaupungin yritysstrategiaa parantaen Pienen Neulamäen eteläisen yritysalueen houkuttelevuutta ja vetovoimaa

 

 

Esitys                                              MRL 63 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva vireilletuloaineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

Liitteet

16

1375/2015 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (jaetaan, julkaistaan internetissä)

 

17

1375/2015 aluevarauspäätös

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jouni Pekonen

puh. +358 044 718 5419

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että pöydälle jaettiin aluevarauspäätös.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa