Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 25.02.2015/Pykälä 42

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 42

Asianro 1181/10.03.01.00/2015

 

 

Matkusniemenkadun, Niittykaarteen ja Leinonkadun katusuunnitelmaluonnoksien hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

                            

Kohde                                             Katusuunnitelmat koskevat Matkusniemenkatua, Niittykaarretta ja Leinonkatua. Nähtäville asetettavat kadut sijaitsevat Lehtoniemen (33) kaupunginosassa.

 

Lähtökohdat                                Otsikossa mainitut kadut sijoittuvat Keilanranta - Matkusniemi asemakaava-alueen kerros-, rivi- ja pientalovaltaiselle uudisalueelle. Kadut rakennetaan ilmeeltään tyypillisiksi uudisalueen kaduiksi perinteisellä Saaristokaupungin mallilla.

 

Suunnittelualueelle ei tule joukkoliikennettä, lähimmät linja-autopysäkit sijaitsevat Lehtoniementien ja Keilantorin varsilla. Ensimmäisessä rakennusvaiheessa kadut rakennetaan murskepintaisina. Kadut asfaltoidaan ja viimeistellään asuinrakentamisen valmistuttua. Kaduille rakennetaan uusi katuvalaistus.

 

Keilanranta - Matkusniemen asemakaava hyväksyttiin syksyllä 2014. Nähtäville asetettavat kadut sijaitsevat pääosin kaupungin omistamalla maalla. Katujen loppuosuuksilla on yksityistä maanomistusta myös tulevalla katualueella, joiden haltuunotto valmistuu keväällä 2015. Katualueet rajautuvat monilta osin yksityisessä omituksessa olevalle maalle. Suunnitelmissa esitetyt viherrakenteet ovat ohjeellisia eivätkä vahvistu katusuunnitelmassa.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Matkusniemenkatu

 

Matkusniemenkatu on noin 300 metriä pitkä uusi tonttikatu, joka liittyy länsipäästään rakennettuun Leinonkatuun. Ajoradan leveys on välillä Leinonkatu-venevalkaman pysäköintipaikat 5.50 metriä ja kadulla on yksipuolinen sivukaltevuus. Kadun loppuosuudella ajoradan leveys on 4.50 metriä ja kadulla on yksipuoleinen sivukaltevuus. Noin paalulle 150 rakennetaan hidastetöyssy.

 

Katu rajataan molemmin puolin ns. yliajettavilla betonisilla reunakivillä, jonka näkyvä korkeus on 8 cm:ä. Venevalkamaan johtavan ajoliittymän yhteyteen rakennetaan viisi autopaikkaa. Kadun päähän rakennetaan kääntöpaikka.

 

Niittykaarre

 

Niittykaarre on noin 170 metriä pitkä uusi tonttikatu, joka liittyy länsipäästään rakennettuun Leinonkatuun. Ajoradan leveys vaihtelee 4.50–4.80 metrin välillä ja kadulla on yksipuoleinen sivukaltevuus. Katu rajataan molemmin puolin ns. yliajettavilla betonisilla reunakivillä, jonka näkyvä korkeus on 8 cm:ä. Kadulle rakennetaan kahteen kohtaan kadunvarsipysäköintipaikat yhteensä neljälle henkilöautolle. Kadun päähän rakennetaan kääntöpaikka.

 

Leinonkatu

 

Leinonkatu on noin 130 metriä pitkä uusi tonttikatu, joka liittyy eteläpäästään rakennettuun Leinonkatuun/Painikujaan. Ajoradan leveys vaihtelee 4,50–5.50 metrin välillä ja kadulla on yksipuoleinen sivukaltevuus. Katu rajataan molemmin puolin ns. yliajettavilla betonisilla reunakivillä, jonka näkyvä korkeus on 8 cm:ä. Kadulle rakennetaan kadunvarsipysäköintipaikat kahdelle henkilöautolle. Kadun päähän rakennetaan kääntöpaikka. Leinonkadun noin paalulta 65 rakennetaan murskepintainen rasiteajoyhteys tontille 30/7 tontin 30/6 kautta.

 

Tasaus ja kuivatus                      Hulevedet ohjataan jiirein ja reunakivin syöksykaivoihin. Katujen alkuosuuksien tulvareitit ovat rakennetulle Leinonkadulle ja edelleen Eino Leinon/Niittykaarteen puistoon. Loppuosien tulvareitit ovat katujen kääntöpaikoilta Kallaveteen.

 

Katujen tasaus noudattaa pääosin nykyisiä maastonmuotoja ja korkeusasemia. Osin nykyistä maanpintaa joudutaan leikkaamaan 1,00–2,00 metriä alemmaksi, jotta tulevien katujen pituuskaltevuudet saadaan mahdollisimman loiviksi.

                                                         

Kunnossapitoluokka                 Tonttikadut ovat kunnossapitoluokassa III.

 

Kustannukset                              Nähtäville asetettavien katujen kustannusennuste on n. 450 000 € (alv. 0 %).

 

        Matkusniemenkadun kustannusennuste on n. 230 000 €

        Niittykaarteen kustannusennuste on n. 120 000 €

        Leinonkadun (sis. rasiteajoyhteys) kustannusennuste on n. 100 000 €

 

Kustannusarviot sisältävät kadun katuviheralueen ja valaistuksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset. Kustannusarviot eivät sisällä katuvalaistusta.

 

Kunnallistekniikan rakentamiselle on varattu rahoitusta vuonna 2017, jonka vuoden alusta rakentaminen aloitetaan. Rakentamisen ajankohta voi aikaistua, mikäli vuosien 2015–2016 investointikohteiden rakentamisessa tapahtuu

muutoksia.

 

 

Vaikutusten arviointi

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen, koska katujen rakentaminen edistää kaupunginosan asuntoalueen kehittymistä ja täten kestävän yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja kattavan kevyenliikenteen verkoston rakentumista. Alue tukeutuu olemassa olevaan joukkoliikenteeseen.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katusuunnitelmat nähtävillä oloa varten.

 

 

 

 

Liitteet

23

1181/2015 sijaintikartta Matkusniemi

 

24

1181/2015 Matkusniemenkatu

 

25

1181/2015 Niittykaarre

 

26

1181/2015 Leinonkatu

 

                                                          Asiakirjoissa

-         suunnitelmat

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mikko Niskanen

puh. +358 044 718 5336

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa