Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 25.02.2015/Pykälä 30

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 30

Asianro 1422/00.01.02/2015

 

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminnan ja talouden seurantaraportit 1.1.2014 - 31.12.2014

 

 

Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

 

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toiminnalle asetetut tavoitteet ja toimenpiteet toteutuivat pääosin suunnitellun mukaisesti. 

 

Asuntotonttituotannon pääpaino suunnittelussa ja rakentamisessa oli pääasiassa Saaristokaupungin alueella, Hiltulanlahdessa sekä täydennysrakentamisalueella Puijonlaaksossa. Muilta osin investointityöt painottuivat toriympäristön ja kävelykeskustan rakentamiseen sekä matkakeskusalueen ja Pihlajalaakson melumuurin rakentamiseen. Suunnittelussa otettiin huomioon strategian mukaisesti täydennysrakentaminen. 

 

Joukkoliikenteessä siirryttiin uuteen järjestelmään 1.7. alkaen. Aikataulu- ja reittimuutokset aiheuttivat runsaasti palautetta ja osaltaan ruuhkauttivat joukkoliikenneyksikön toimintaa.

 

Maanhankinta eteni erittäin hyvin ja maakauppoja tehtiin huomattavasti enemmän edellisiin vuosiin verrattuna. Maanhankintaa vauhditti osaltaan valtion myöntämä määräaikainen myyntivoiton verovapaus myytäessä maata kunnalle.

 

Taloudelliset tavoitteet toteutuivat suunniteltua paremmin. Kunnossapidossa saavutettiin säästöjä kuten myös muissa palvelujen ostoissa ja henkilöstömenoissa. Myyntitulojen saavuttamiseksi aktivoitiin tontinmyyntiä mm. laittamalla Pirttiniemen myymättömät omarantaiset omakotitontit loppuvuodeksi jatkuvaan tarjouskilpailuun.

 

Sisäisen valvonnan suunnitelmaa on toteutettu vuodelle 2014 asetettujen painopisteiden mukaisesti.

 

Asiaa esitellään kokouksessa ja tarkempi selostus vuoden 2014 toiminnasta ja taloudesta sekä sisäisestä valvonnasta on liitteenä.

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee vuoden 2014 seurantaraportit ja sisäisen valvonnan selonteon tiedoksi.

 

 

Liitteet

1

1422/2015 Palvelualuejohtajan katsaus

 

2

1422/2015 Toimenpiteet

 

3

1422/2015 Tulos 2014

 

4

1422/2015 Investoinnit

 

5

1422/2015 Sisäisen valvonnan selonteko vuodelta 2014

 

6

1422/2015 Vastuualueet

 

7

1422/2015 Tuloslaskelmat

 

8

1422/2015 Mittarit tot 2014

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Simonen-Ruuskanen

puh.  044 718 5116

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että pöydälle jaettiin Kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2014 mittarit.

 

Merkitään, että Maija Svärd saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa