Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat
Pöytäkirja 23.02.2015/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 12

Asianro 3740/10.02.02/2012

 

 

Neulaniemen osayleiskaava

 

 

Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen
Strateginen maankäytön suunnittelu

 

Neulaniemen alueelle on laadittavana kaavoitusohjelman mukaisesti osayleiskaava. Kaavatyö käynnistyi vuonna 2012 osayleiskaavan lähtötietoaineiston valmistelulla.

 

Laadittavassa osayleiskaavassa, jonka pinta-ala on noin 850 ha (vesialuetta n. 300 ha), Neulaniemen alue varataan pääosin asuinalueiksi sekä virkistys- ja suojelualueiksi. Kaavassa määritetään rakentamisen ja liikenteen perusratkaisut, rakennettavien alueiden rajautuminen, kortteleiden tuleva käyttö sekä alueen liittyminen muuhun kaupunkirakenteeseen.

 

Neulaniemen osayleiskaavalla muutetaan kaupunginvaltuuston 11.12.2000 hyväksymää Kuopion keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaa. Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan mukaan alue on pääosin virkistysaluetta sekä rannoille sijoittuvaa loma-asuntoaluetta. Osayleiskaavasta tulee oikeusvaikutteinen ja se tulee ohjaamaan alueen yksityiskohtaista suunnittelua.

 

Edellisen kerran Neulaniemen osayleiskaavaa esiteltiin suunnittelukokouksessa 14.10.2013.

 

Kaavatyö on edennyt alueen rakennemallivaihtoehtojen tarkasteluun. Neulaniemen osayleiskaava alueelle on laadittu rakennemallivaihtoehtoja kolme kappaletta. Malleilla on tutkittu rakentamisen, tiestön ja palveluiden sijoittumista alueelle, olevien loma-asuntojen tulevaisuutta, virkistysmahdollisuuksien suhdetta asumiseen sekä kaupunkirakenteen laajenemisen mahdollisuuksia Neulaniemen alueen rakentamisen jälkeen. Rakennemallien tavoitteena on ekokaupungin periaatteisiin pohjautuvan asuinalueen rakentaminen.

 

Jatkossa rakennemalleista on tarkoitus valita yksi tai useamman yhdistelmä osayleiskaava luonnoksen pohjaksi. Valittavan rakennemallin tulee ratkaista alueen pääliikenneyhteydet, rakennettavien alueiden sijoittuminen sekä kaupunkirakenteen jatkorakentamisen periaate Laivon suuntaan.

 

Osayleiskaavan suunnittelutilannetta esitellään yksityiskohtaisemmin kokouksessa. Liitteenä on 3.2.2015 päivätty luonnos rakennemallivaihtoehtojen vertailusta.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

 

 

Liitteet

1

3740/2012 rakennusmallivaihtoehtojen vertailu

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Juha Romppanen

puh.  017 18 5410

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy yleiskaavajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaavoitusinsinööri Timo Kortelainen ja yleiskaavajohtaja Juha Romppanen olivat asiantuntijoina kuultavina kokouksessa.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

Timo Kortelainen ja Juha Romppanen poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa