Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat
Pöytäkirja 23.02.2015/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 13

Asianro 8582/10.03.02.01/2014

 

 

Jynkän koulu, Karttulan koulu ja Syvänniemen koulu -kohteiden toteuttaminen elinkaarihankkeena

 

 

Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen
Omistajaohjaus ja hankintojen koordinointi

 

 

Kuopion kaupunginvaltuusto on 15.12.2014 vuoden 2015 talousarvion yhteydessä päättänyt, että Jynkän koulu ja Karttulan koulukeskus suunnitellaan toteutettavaksi elinkaarihankkeena. Lisäksi valtuusto päätti talousarviokokouksessa, että Jynkän kouluinvestointi tulee aloittaa vuoden 2015 aikana.

 

Jynkän kouluinvestoinnille asetetun aloitusaikataulun vuoksi, kaupunginhallitus käsitteli vaihtoehtoisia hankemalleja ja eri hankemallien aikataulu- ja kustannusvaikutuksia kokouksessaan 12.1.2015.  Kaupunginhallitus päätti, että Jynkän kouluhankkeen suunnittelua jatketaan elinkaarihankemallin pohjalta, kuten kaupunginvaltuusto on talousarvion käsittelyn yhteydessä linjannut. Lisäksi kaupunginhallitus näki tarpeelliseksi viedä asian vielä kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

 

Karttulan osalta perusopetuksen ja päivähoidon järjestämisestä sekä Syvänniemellä että Karttulan keskustassa on kaupunginvaltuusto päättänyt kokouksessaan 8.12.2014/ § 126. Tämän listatekstin liitteessä 1 ”Karttulan koulukeskus – hankkeen sisällön päivitys 2015” on esitelty Karttulan koulutus- ja päivähoidon järjestäminen kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.

 

Talousarviokirjassa Karttulan koulukeskuksen (nykyisen Kissakuusenkoulun) ja Jynkän koulun kohteiden kokonaisinvestointikustannuksiksi on arvioitu yhteensä noin 25 miljoonaa euroa. Kyseisessä kustannusarviossa Karttulan koulutuspalvelujen tilantarpeet on suunniteltu toteutettaviksi Karttulan keskustan Kissakuusenkoulun uudisrakennuksessa. Toteutettaessa Karttulan perusopetus ja päivähoito kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kahdessa paikassa keskitetyn ratkaisun sijaan, muuttuvat Karttulan koulutuspalveluiden ja päivähoitopalveluiden investointikustannukset noin 2,5 miljoonaa euroa, jolloin elinkaarihankkeen kokonaisinvestointikustannukset ovat noin

27,5 miljoonaa euroa.

 

Elinkaarihankkeen valmistelun edetessä ja talousvaikutusten tarkentuessa, hankinta tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.

 

 

Vaikutusten arviointi                Vaikutusten ennakkoarviointi on laadittu liitteeksi kaupunginhallituksen 12.1.2015 kokoukseen.

 

 

Esitys                                              Esitän, että Kuopion kaupunginhallitus panee toimeen kaupunginvaltuuston tekemät päätökset:

 

valtuuttamalla Kuopion Tilakeskuksen käynnistämään Jynkän koulun ja Karttulan koulukohteiden elinkaarihankkeen hankinnan. Hankintakokonaisuus tuodaan kilpailutuksen jälkeen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

hyväksymällä Karttulan perusopetuksen ja päivähoidon tilaratkaisut kahteen toimipisteeseen Karttulan keskustaan ja Syvänniemelle hajautettuna.

 

 

Liitteet

2

8582/2014 Jynkän koulun rakentamisen kustannusvertailu

 

3

8582/2014 Jynkän koulun rakentaminen vaikutusten arviointi

 

4

8582/2014 Karttulan koulukeskus -hankkeen päivitys 2015

 

 

Valmistelija

Veli-Matti Paananen

puh.  044 718 5621

Harri Korkalainen

puh.  044 718 5211

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää kv:lle, että se

1.       valtuuttaa tilakeskuksen käynnistämään Jynkän koulun ja Karttulan koulukohteiden elinkaarihankkeen hankintaprosessin. Hankintakokonaisuus tuodaan kilpailutuksen jälkeen kaupunginvaltuuston päätettäväksi ja

2.       hyväksyy Karttulan perusopetuksen ja päivähoidon tilaratkaisujen jakamisen kahteen toimipisteeseen hajautettuna Karttulan keskustaan ja Syvänniemelle.

 

 

Päätös                                            Rakennuttajapäällikkö Veli Matti-Paananen oli asiantuntijana kuultavana kokouksessa.

 

Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotuksen kohdan 1 kuulumaan seuraavasti:

 

"1. valtuuttaa tilakeskuksen käynnistämään Jynkän koulun ja Karttulan koulukeskuksen elinkaarihankkeen hankintaprosessin. Hankintakokonaisuus tuodaan kilpailutuksen jälkeen kaupunginvaltuuston päätettäväksi ja"

 

Keskustelun kuluessa jäsen Neeta Röppänen teki jäsenten Minna Reijonen, Harri Auvinen ja Jukka Pulkkinen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:

 

"Kh. esittää kv:lle, että se päättää käynnistää Jynkän ja Karttulan koulujen toteuttamisen perinteisenä jaettuna urakkana."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän muutetun päätösehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Neeta Röppäsen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Alho-Törrönen, Kantanen, Rytsy, Savolainen, Tolppanen ja Toppinen) ja 5 ei-ääntä (Auvinen, Pulkkinen, Reijonen, Röppänen ja Karjalainen), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa