Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 18.03.2015/Pykälä 55

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 55

Asianro 733/10.03.01.00/2015

 

 

Vitostien katusuunnitelmaluonnoksen hyväksyminen nähtävilläoloa varten

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

 

Kohde                                             Katusuunnitelma koskee Vitostietä välillä Matkusjärven silta-Hiltulanlahdenkatu. Nähtäville asetettavat katu sijaitsee Hiltulanlahden kaupunginosassa (36).

 

Lähtökohdat                                Vitostie sijoittuu Hiltulanlahden 1. alueen pientalovaltaiselle uudisalueelle ja on ensimmäinen osa uuden asuntoalueen rakentamista. Vitostie on nykyinen maantie, jonka maapohjan omistus on siirtynyt asemakaavan voimaantultua vuonna 2014 kaupungille. Vitostie muuttuu kaupungin ylläpidettäväksi kaduksi vuoden 2015 aikana kadunpitopäätöksellä. Asemakaavan mukainen katualue on vielä ELY:n ylläpidossa.

 

Suunnittelualueelle rakennetaan kokonaan uusi katuvalaistus. Samassa yhteydessä Vitostien rakentamisen kanssa toteutetaan uusi kevyen liikenteen alikulkutunneli Vitostien alitse Hiltulanlahden koulun länsipuolelle.

 

Suunnitelmissa esitetyt viherrakenteet ovat ohjeellisia eivätkä vahvistu katusuunnitelmassa.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Vitostie

 

Vitostie välillä Matkusjärven silta-Hiltulanlahdenkatu on noin 420 metriä pitkä pientalovaltaisen alueen pääkatu. Se palvelee erikoiskuljetusten lisäksi muuta raskasta ajoneuvoliikennettä ja sillä kulkee seudullinen joukkoliikenne. Vitostiellä on 50 km/h nopeusrajoitus.

 

Vitostietä kavennetaan nykyisestä leveydestä siten, että uudessa tilanteessa ajoradan leveys on 7.50 metriä. Ajoradan molemmille puolille jätetään 0.50 metriä leveät sorapientareet (alikulun kohdalla 1.00 metrin kivetyt pientareet). Vitostielle ei pääsääntöisesti asenneta reunakiviä, koska nykyinen avo-ojakuivatus säilytetään. Linja-autopysäkkien ja nykyisen Sormulantien liittymän kohdilla käytetään graniittista reunatukea, jonka näkyvä korkeus on pysäkeillä 16 cm:ä ja liittymässä 12 cm:ä.

 

Linja-autopysäkit sijoitetaan Sudenmarjan katuliittymän molemmille puolille. Pysäkeille rakennetaan erillinen 3.50 metriä leveä odotustila pysäkkikatoksineen. Nykyinen jk+pp-tie ja avo-ojallinen väliviherkaista säilytetään paikoillaan. Kadun länsireunaan (Sudenmarjan liittymästä etelään) nykyiselle Vanulantielle rakennetaan uusi 3.50 metriä leveä jk+pp-tie.

 

Ajoneuvoyhteys Vitostieltä nykyiselle Sormulantielle Hiltulanlahden koulun suuntaan katkaistaan lopputilanteessa. Kohdasta sallitaan ainoastaan kevyen liikenteen kulku. Ajoneuvoliikenne koulun suuntaan ohjataan jatkossa Hiltulanlahdenkadun kiertoliittymän kautta Sormulantielle. Vanulan seurantalolle rakennetaan uusi ajoneuvoliittymä Vitostieltä noin paalulta 400.

 

Tasaus ja kuivatus                     Hulevedet ohjataan jiirein ja reunakivin syöksykaivoihin sekä sivuojiin. Vitostien alkuosan (väli Matkusjärvi- paalu 420) tulvareitti on sivuojia pitkin pohjoiseen ja edelleen Matkusjärveen. Paalulta 420 eteenpäin hulevedet virtaavat Vitostien sivuojia pitkin etelään ja edelleen kohti Sormulanpuistoon rakennettavaa hulevesikosteikkoa.

 

Vitostien tasaus noudattaa pääosin nykyistä korkeusasemaa. Alikulun kohdalla korkeusasemaa nostetaan maksimissaan noin 1.00 metrillä, jotta alikulku saadaan sovitettua paremmin ympäröivään maastoon.

 

Esteettömyys Suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

                                                         

Kunnossapitoluokka                Vitostie kevyen liikenteen väylineen kuuluu ylläpitoluokkaan I

 

Kustannukset Vitostien kokonaiskustannusennuste on n. 350 000 € (alv. 0 %).

 

Kustannusarvio sisältää kadun, katuviheralueen ja valaistuksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset. Kustannusarvio ei sisällä alikulkukäytävän rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Vitostie päällystetään heti työn valmistuttua.

 

Katuosuuden rakentaminen aloitetaan vuonna 2015.

 

 

 

Vaikutusten arviointi               

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen, koska kadun rakentaminen edistää kaupunginosan asuntoalueen kehittymistä ja täten kestävän yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja kattavan kevyenliikenteen verkoston rakentumista.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katusuunnitelman nähtävillä oloa varten.

 

 

 

 

 

Liitteet

14

733/2015 yleiskartta ja pienennös katusuunnitelmasta

 

                                                          Asiakirjoissa

-         suunnitelmat

 

 

                            

                            

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mikko Niskanen

puh. +358 044 718 5336

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa