Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 18.03.2015/Pykälä 49

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 49

Asianro 1876/02.05.01.00/2015

 

 

Talkoorahan myöntäminen Kurkimäen Kelokylän esiintymislavan rakentamiseen ja hiihtoladun parantamistöiden toteuttamiseen

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Talkoorahan hakija           Kurkimäen kyläyhdistys on sitoutumaton yhdistys, joka toimii Kurkimäen alueen kehittämiseksi yhteistyössä alueella vaikuttavien muiden tahojen kanssa. Kyläyhdistyksen tavoitteena on parantaa alueen vetovoimaisuutta, viihtyvyyttä sekä julkisia palveluja.

Talkoorahahanke              Kurkimäen kyläyhdistys on Kuopion kaupungin ja erilaisten yksityisten sponsorien avustamana toteuttanut Kurkimäkeen vuosina 2013 ja 2014 Kelokylä-nimisen virkistysalueen. Kelokylässä on tällä hetkellä laavu, käymälä, liiteri sekä ulkotulipaikka ja pöytäryhmä. Lisäksi Kelokylän vierestä kulkee hiihtolatu, joka on kyläläisten aktiivisessa käytössä.

Kurkimäen kyläyhdistys ry hakee vuodelle 2015 talkoorahaa 15 000 euroa esiintymislavan rakentamiseksi ja viereisen hiihtoladun toiminnallisuuden parantamiseksi Kelokylää sivuavalla osuudella. Talkoohankkeeseen liittyy lisäksi varastotilan rakentaminen esiintymislavan yhteyteen. Vuoden 2015 talkootöistä pidettiin 20.2.2015 kaupungin ja kyläyhdistyksen kesken palaveri, jossa hyväksyttiin töiden sisältö.

Kyläyhdistys on toimittanut talkoohakemuksen liitteenä tarkan kustannusarvion talkootöistä sekä piirustukset esiintymislavasta. Talkoorahat käytetään kustannusarvion mukaan tarvikkeisiin ja konetyötunteihin.

Talkoohankkeen vaikutukset

Kurkimäen kyläyhdistys ry on vuosina 2013 - 2014 osoittanut olevansa aktiivinen toimija ja se on hoitanut aiemmat talkoohankkeet erinomaisesti. Aikaisempina vuosina kyläyhdistykselle on myönnetty talkoorahaa 3000 euroa vuonna 2013 ja 5000 euroa vuonna 2014. Kelokylä hankkeena on tähän mennessä ollut menestys ja siellä on jo järjestetty satoja henkiä kiinnostaneita yleisötapahtumia. Esiintymislavan rakentamisella Kurkimäen kylän alueen palvelutasoa parannetaan olennaisesti, kun kylällä ei ole aiemmin ollut esiintymiseen soveltuvaa kylätaloa, nuorisotiloja tai ulkoaluetta.

Talkoorahan myöntämisen edellytykset

Talkoorahan myöntämisen edellytyksenä on, että kyläyhdistys jatkossakin vastaa Kelokylän hoidosta ja ylläpidosta. Lisäksi kyläyhdistykseltä edellytetään, että se hakee töihin tarvittavat luvat sekä solmii kaupungin kanssa tarvittavat sopimukset hiihtoladun siirtoon liittyvistä töistä.

Hiihtoladun toiminnallisuuden parantamisella parannetaan Kelokylän pysäköimismahdollisuuksia sekä hiihtoladun turvallisuutta.

 

Vaikutusten arviointi          Talkoohankkeen toteuttaminen lisää Kurkimäen kylän yhteisöllisyyttä huomattavasti. Lisäksi hankkeen toteuttaminen parantaa kylän hiihtoladun turvallisuutta sekä mahdollistaa uusien palveluiden järjestämisen kylällä tarjoamalla mahdollisuudet erilaisten esiintymisten järjestämiseen.

 

 

 

Esitys                                              Esitän, että Kurkimäen kyläyhdistys ry:lle myönnetään talkoorahaa 15 000 euroa esiintymislavan ja varastotilan rakentamiseksi Kurkimäen Kelokylään sekä hiihtoladun parantamistöiden toteuttamiseksi Kelokylää sivuavalla osuudella. Talkoohanke toteutetaan rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden valvonnassa talkoorahan käyttö- ja jakoperusteiden mukaisesti.

 

Liitteet

3

1876/2015 Talkoorahahakemus

 

4

1876/2015 Hankesuunnitelma

 

                                                          Valmistelija                                                           

Matti Sutinen

puh. +358 044 718 5673

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa