Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nilsiä-neuvottelukunta
Pöytäkirja 05.05.2015/Pykälä 17

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 17

Asianro 2007/00.01.01/2015

 

 

Lähidemokratia-mallin valmistelu

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.3.2015, § 97

 

Kaupunginsihteeri Heikki Vienola
Kansliapalvelu

 

Kuopion kaupunginvaltuuston vuonna 2014 tekemän päätöksen mukaan lähidemokratian Kuopio-malli tullaan valmistelemaan siten, että mallin tulee olla valmis huhtikuussa 2016 ja käytössä 2017 vuoden alussa.  Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2015 talousarviossa on yhdeksi keskeiseksi toiminnalliseksi tavoitteeksi kuluvalle vuodelle määritelty paikallisdemokratiamallin kehittäminen. 

 

Kuopion kaupungin strategiassa 2020 yksi keskeinen tavoite on asukkaiden ja järjestöjen ottaminen mukaan kaikkeen suunnitteluun, toimintaan ja päätöksentekoon. Lähidemokratia-malli on tarkoitus tuottaa avoimella, läpinäkyvällä periaatteella, vuorovaikutteisessa yhteistyössä asukkaiden, päättäjien ja järjestöjen kanssa.

 

Lähidemokratia-mallin valmistelussa on tarkoituksenmukaista ottaa huomioon myös uudistuva kuntalaki. Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain 13.3.2015. Uudessa kuntalaissa korostetaan mm. kunnan asukkaiden oikeutta osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Lailla parannetaan eri väestöryhmien mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon. Kuntia kannustetaan mm. tarjoamaan entistä enemmän monipuolisia, vaikuttavia ja käyttäjälähtöisiä osallistumiskeinoja. Näitä voivat olla uuden kuntalain mukaan esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin hyödyntäminen, erilaiset keskustelutilaisuudet ja kuntalaisraadit.

 

Lähidemokratia-mallin laatimiseksi on tarpeen perustaa ohjaus- ja työryhmistä muodostuva projektiorganisaatio. Ohjausryhmän on tarkoitus koostua valtuustoryhmien nimeämistä edustajista. Lisäksi Juankosken kaupunkia sekä Maaningan ja Nilsiän neuvottelukuntia pyydetään nimeämään edustajansa ohjausryhmään.

 

Projektin työryhmä koostuu viranhaltijoista.

 

Liitteenä jaetaan projektisuunnitelma.

 

 

 

Liitteet

19

2007/2015 Kuopion lähidemokratiamallin projektisuunnitelma

 

20

2007/2015 Osallisuuskyselyt vertailu

 

21

2007/2015 VAIKUTA valmisteluaikataulu

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Heikki Vienola

puh.  044 718 2021

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh.

1.       hyväksyy liitteenä olevan projektisuunnitelman. Ohjausryhmä voi tarvittaessa muuttaa/tarkentaa suunnitelmaa,

2.       nimeää kaikista vaaleilla valituista valtuustoryhmistä yhden edustajan ja yhden varaedustajan projektin ohjausryhmään,

3.       nimeää ohjausryhmään nimetyistä edustajista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi,

4.       pyytää Juankosken kaupunkia, Nilsiä-neuvottelukuntaa ja Maaninka-neuvottelukuntaa nimeämään yhden edustajansa ja yhden varaedustajansa ohjausryhmään,

5.       päättää, että ohjausryhmän kokouksista maksetaan kokouspalkkiot noudattaen kaupunginhallitusta koskevia palkkiosäännön määräyksiä.

6.       nimeää viranhaltijoista muodostuvan projektin työryhmän seuraavasti:

-         kaupunginsihteeri Heikki Vienola, puheenjohtaja

-         strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen

-         kehittämisjohtaja Heikki Helve

-         hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

-         talouspäällikkö Riitta Kokkonen

-         henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen

-         viestintäpäällikkö Raija Korhonen

-         asiakaspäällikkö Petri Kervola

-         Juankosken kaupungin nimeämä edustaja (pyydetään nimeämään)

-         henkilöstön nimeämä edustaja (pyydetään nimeämään)

-         kehityspäällikkö Mirja Wihuri, hankkeen projektipäällikkö ja ohjausryhmän sekä työryhmän sihteeri.


 

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja nimesi ohjausryhmään yksimielisesti seuraavat edustajat ja varaedustajat:

 

Edustaja                                                                      Varaedustaja

 

Jaakko Kosunen                                                      Irja Sokka

Erkki Virtanen                              Markku Söderström

Ate Savolainen                                                         Pia Punkki

Hannu Kananen                                                       Leila Savolainen

Ilkka Raninen                               Pekka Kantanen

Björn Cederberg                                                     Markku Huttunen

Anne Paulo-Tuovinen                                           Harri Auvinen

 

Kaupunginhallitus valitsi yksimielisesti ohjausryhmän puheenjohtajaksi Ilkka Ranisen ja varapuheenjohtajaksi Hannu Kanasen. 

 

 

                                                          Nilsiä-neuvottelukunta 5.5.2015

 

 

 

Liitteet

2

2007/2015 Kuopion lähidemokratiamallin projektisuunnitelma

 

3

2007/2015 Osallisuuskyselyt vertailu

 

4

2007/2015 VAIKUTA valmisteluaikataulu

 

                                                          Valmistelija                                                           

Riitta Kokkonen

puh. +358 044 718 2138

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Talouspäällikkö Riitta Kokkonen

 

Neuvottelukunta nimeää edustajan ja varaedustajan lähidemokratiamallin valmistelun ohjausryhmään.

 

 

Päätös                                            Neuvottelukunta nimesi ohjausryhmään edustajaksi Jaakko Leskisen ja varaedustajaksi Pentti Puustisen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa