Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 13.04.2015/Pykälä 33

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 33

Asianro 2858/06.00.00/2015

 

 

Kokouksessa jätetty valtuustoaloite / Kuopion kaupungin vanhuspalveluiden laadun ja vaikuttavuuden arviointi asiakaspalautteen ohjaamana

 

 

                                                          Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä  ja  12 muuta valtuutettua  jättivät  13.4.2015 allekirjoitetun seuraavasti kuuluvan valtuustoaloitteen:

 

Kuopion kaupungin vanhuspalveluiden palvelutuotannossa on viimeisten vuosien aikana toteutettu mittava rakennemuutos.

 

Vanhusten laitoshoitoa on strategian mukaisesti vähennetty ja painopistettä

palvelutuotannossa on siirretty vanhusten kotona tai kodinomaisessa ympäristössä asumisen tukemiseen.

 

Kun palvelutuotantoa uudistetaan on tärkeää että palvelut kehittyvät

asiakaslähtöisesti. Palvelujen vaikuttavuutta ei voi mitata pelkästään lukuihin

perustuen vaan rinnalla on oltava koko ajan asiakkaan /kuntalaisen näkemys

tuotettavista palveluista.

 

Jotta kaupunki palvelujen järjestäjänä voi vastata kysymykseen, minkä tasoisina vanhuspalvelut kaupungissa toteutuvat, täytyy asiakaspalautetta kerätä

systemaattisesti, palaute analysoida ja palveluille määritellä hyväksytty taso, joka on kuntalaisten tiedossa.

 

Edelliseen viitaten aloitteessa pyydetään vastauksia kysymyksiin:

 

Miten Kuopiolaisten vanhusten hoidon, hoivan ja palvelujen laatua sekä

vaikuttavuutta asiakkaan kokemana mitataan Kuopion kaupungin

vanhuspalveluissa ?

 

Kehittyvätkö Kuopion kaupungin vanhuspalvelut asiakkailta, omaisilta ja

henkilökunnalta saadun palautteen ohjaamina?

 

Jos systemaattisia mittaus/ palautejärjestelmiä ei ole miten asiakaslähtöisyyttä aiotaan Kuopion kaupungin vanhuspalveluissa edistää palvelutuotannon

ohjauskeinona ?

 

Annetaanko Kuopion kaupungin vanhusten palveluissa julkisia palvelulu-pauksia ja tiedotetaanko kuntalaisille kuinka palvelutuotannossa palveluiden kysyntään on pystytty vastaamaan?

 

 

Kuopion kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5§:ään vedoten me

allekirjoittaneet valtuutetut pyydämme selvittämään aloitteessa esille tuotujen vanhusten hoidon ja palvelujen laatuun liittyvien asioiden nykytilan

vanhuspalveluissa ja esittämään valtuustolle tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

 

                                                         

 

 

 

Päätös                                           

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa