Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 13.04.2015/Pykälä 30

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginhallitus

103 §

30.3.2015

 

§ 30

Asianro 1085/07.02.00/2015

 

 

Valtuustoaloite / palveluopaslehtinen asukkaille sekä paperi-, että nettiversiona Kuopion palveluista

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 30.3.2015 103 §

 

 

                                            Valtuustoaloite 2.2.2015

                                            Pirjo Eskelinen ja 8 muuta valtuutettua:

 

                                            Kaupunkimme asukkaat tarvitsevat arjessa monenlaisia palveluita. Jotta asukkaat löytävät helposti ja saavat tarvitsemaansa palvelua näppärästi, tarvitaan apuvälineeksi aakkosittain jäsennelty ja selkeästi kirjoitettu palveluopas.

 

Palveluoppaassa tulee olla kaikki tärkeimmät tiedot kaupunkimme palveluista kuten yhteystiedot; postiosoite, käyntiosoite ja puhelinvaihteen numero, sähköposti-, ja verkko-osoite sekä asiakaspalvelupisteet. Palveluoppaassa ilmaistaan mihin kellon aikaan asiakkaita palvellaan päivisin virastojen ja laitosten aukiolo aikoina. Mihin, kehen tai keihin viran-, tai toimenhaltioihin ihmiset voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä muuna aikana - muun muassa äkillisissä tilanteissa, päivystysaikaan, iltaisin, öisin, viikonloppuisin, talvi- ja kesäaikaan.

 

Kuntaliitosten myötä kaupunkimme asukasluku on kasvanut, on tullut uusia asukkaita. Monelle asukkaalle Kuopion tarjoamat palvelut ovat tuntemattomia. Myös tulevien palvelurakenteiden muutosten takia puoltaa palveluopas paikkaansa. Sitä tulee olla julkaisuna saatavilla sekä paperiversiona että Kuopion kaupungin verkkosivuilla. Oppaan kirjoittamisessa tulee huomioida myös näkövammaiset ihmiset. Kuopion kaupungilla on jakelussa useita erilaisia kirjallisia painotuotteita, joten palveluoppaan tuottaminen ei tehtävänä liene ylivoimainen ja kiistatta meillä on osaamista. Kaupunkimme asukkaat arvostavat palveluopasta, koska juuri he ovat antaneet aloitteelle aiheen.

 

Me allekirjoittaneet Kuopion kaupungin valtuutetut esitämme, että Kuopion kaupunki tuottaa palveluopaslehtisen kaupungin tarjoamista palveluista yhteystietoineen sekä paperi-, että nettiversiona kaupunkimme asukkaille.


 

 

Lausunto 11.3.2015

Asiakaspäällikkö Petri Kervola ja viestintäpäällikkö Raija Korhonen Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut –yksikkö:

 

Kuopion kaupunki on laatinut palveluoppaan viimeksi palvelualueuudistuksen yhteydessä vuonna 2010. Opas jaettiin kaikkiin kotitalouksiin Kuopion alueella ja se on ollut luettavissa myös sähköisessä muodossa kaupungin verkkosivuilla.  Palveluoppaan sähköinen versio päivitettiin vuonna 2012. Päivitettyä versiota ei enää jaettu kotitalouksiin. Opas poistettiin verkkosivuilta lokakuussa 2014, koska monet oppaan tiedot olivat jälleen vanhentuneet, eikä oppaan päivittämiselle nähty enää tarvetta.

 

Valtuustoaloitteessa todetaan, että ”kuntaliitosten myötä kaupunkimme asukasluku on kasvanut, on tullut uusia asukkaita.  Monelle asukkaalle Kuopion tarjoamat palvelut ovat tuntemattomia.” Kuopion kaupunki on jokaisen kuntaliitosten yhteydessä laatinut palveluoppaan, jossa kerrotaan laajasti uuden kunnan palveluista. Opas sisältää myös palveluiden laajan puhelinluettelon.  Palveluoppaan tarkoituksena on nimenomaan kuntaliitosvaiheessa helpottaa uuden kunnan palvelujen käyttämistä ja yhteystietojen löytymistä. 

 

Palveluoppaita on laadittu Karttulan ja Nilsiän sekä viimeisin Maaningan kuntaliitoksen yhteydessä. Maaningan palveluopas on jaettu kaikkiin kotitalouksiin Maaningalla joulukuussa 2014, ja se löytyy myös kaupungin verkkosivuilta. Seuraava palveluopas tehdään vuoden 2016 aikana Juankosken vuoden 2017 tapahtuvaa kuntaliitosta varten.

 

Palvelualueilla tehdään lisäksi erityisryhmien tarpeita varten erillisiä painettuja esitteitä, joissa annetaan kuntalaisille kohdennetusti tietoa eri palveluryhmittäin. Viimeisimmät oppaat ovat muun muassa Terveenä turvallisesti Kuopiossa, jossa kerrotaan Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista sekä Hyvinvointia ikäystävällisesti Kuopiossa, johon on koottu kattavasti ikäihmisten palveluita koskevat tiedot.

 

Kaupungin palvelut kehittyvät koko ajan. Paperiversiona tehty palveluopas on aina tietyn ajankohdan tiedoilla tehty opas, jonka tiedot vanhentuvat nopeasti.  Ajantasaisin tieto on löydettävissä kaupungin verkkosivuilta. Verkkosivuilla on käytössä kuuntele–toiminto, joka muuttaa tekstin automaattisesti puheeksi. Kuuntele–toiminnon avulla myös esimerkiksi näkövammaiset saavat tietoa kaupungin palveluista. Halutun sisällön voi myös tallentaa kovalevylle tai kännykkään mp3-tiedostoina, jolloin tallennetun sisällön voi kuunnella missä ja milloin haluaa.

 

Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut –yksikkö ei ole  vuoden 2015 käyttösuunnitelmassaan varautunut painetusta oppaasta muodostuviin kustannuksiin.

 

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut –yksikkö katsoo, ettei palveluopaslehtisen tekeminen tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista.

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Petri Kervola

puh.  044 18 2062

Raija Korhonen

puh.  017 18 2086

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää kv:lle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen

 

 

Päätös                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.


 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kv. merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa