Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.04.2015/Pykälä 118

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 118

Asianro 28/00.02.01/2015

 

 

Kh:n tiedonantoja

 

 

 

Kh:lle saapuneet kirjeet:

 

6206/2014                                     Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevassa valituksessa, vahingonkorvausvaatimus. Hallinto-oikeus ei tutki valitusta.

 

6694/2014                                     Korkeimman hallinto-oikeuden päätös täytäntöönpanon kieltämisestä koskevaan valitukseen. Kuopion kaupunginvaltuusto on päätöksellään 10.11.2014 § 100 hyväksynyt Kuopion Energialiikelaitoksen yhtiöittämisen. Itä-Suomen hallinto-oikeus on välipäätöksellään hylännyt täytäntöönpanon kieltoa koskevan hakemuksen. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut täytäntöönpanon kieltämistä koskevan asian ja hylkää valituksen.

 

6694/2014                                     Itä-Suomen hallinto-oikeuden tiedonanto hallinto-oikeuteen saapuneesta valittajien vastineesta energiatoimintojen yhtiöittämistä koskevassa asiassa. Jälj. palvelualuejohtaja Pirhonen ja kaupunginlakimies Toivanen.

 

562/2015                                        Korkeimman hallinto-oikeuden päätös julkista hankintaa koskevaan valitukseen. Kuopion kaupunginarkkitehti on päätöksellään 23.5.2011 § 5 valinnut Vuorelankatu 5–7:n rakennushistoriaselvityksen toimittajaksi Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Oy:n. Archtours Oy on valittanut päätöksestä. Markkinaoikeus on hylännyt Archtours Oy:n valituksen ja Archtours Oy:n vaatimukset asiakirjojen esittämisestä ja antamisesta sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Korkein hallinto-oikeus hylkää Archtours Oy:n valituksen eikä markkinaoikeuden päätöstä muuteta. Jälj. lakimies Tiikasalo ja Tilakeskus.

 

1959/2015, 2442/2015              Pöytäkirjanotteet Siilinjärven kunnan ympäristöterveyslautakunnan kokouksesta 26.3.2015:

-        Eläinlääkintähuollon yhteisvastaanotto / Koillis-Savon alue. Jälj. ympäristöpalvelut.

-        Tilinpäätös 2014 / ympäristöterveyspalvelut. Jälj. ympäristöpalvelut.

 

2279/2015                                     Ympäristöministeriö on pyytänyt 2.4.2015 mennessä ilmoittamaan, kuka toimii kunnan yhteyshenkilönä ympäristömeludirektiivin kolmannen vaiheen meluselvityksissä. Kuopion kaupungin yhteyshenkilönä asiassa toimii ympäristönsuojelutarkastaja Pärjälä.

 

2368/2015                                     Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Kuopion kaupungin lausuntoa eläinsuojan ympäristöluvan muutoksesta. Olemassa olevan maidontuotantotilan eläinsuojia ja lietteenvarastointisäiliöitä laajennetaan. Kuopion kaupungin lausuntona on annettu strategisen maankäytön suunnittelun lausunto: ”Hankkeelle ei ole maankäytöllistä estettä”.

 

2380/2015                                     Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 11.3.2015: Kuopion kaupungin Snellmanin koulun peruskorjaus, valtionosuuden 5. erän maksaminen jälkirahoitteisena. Jälj. Tilakeskus, talous- ja strategiapalvelu sekä kasvun ja oppimisen palvelualue.

 

2381/2015                                     Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 11.3.2015: Maaningan koulukeskuksen 1-vaihe, valtionosuuden 7. erän maksaminen jälkirahoitteisena. Jälj. Tilakeskus, talous- ja strategiapalvelu sekä kasvun ja oppimisen palvelualue.

 

2441/2015                                     Työ- ja elinkeinoministeriön kirje koskien seudullisten kehittämisyhtiöiden roolia työ- ja elinkeinopolitiikan edistämisessä. Jälj. palvelualuejohtaja Pirhonen, kehittämisjohtaja Helve ja konserniohjausjohtaja Airaksinen. Kuopion kaupungin lausunto asiasta on lähetetty 7.4.2015.

 

2506/2015                                     Eläkeliiton Kuopion yhdistyksen kevätkokouksen 5.3.2015 julkilausuma, jossa toivotaan ratkaisua ikäihmisten liikkumiseen joukkoliikenteen avulla Kuopiossa ja lähiympäristössä. Jälj. kaupunkiympäristön palvelualue.

 

2592/2015                                     Savonlinnan kaupunginvaltuuston päätös koskien sote-tuotantoaluesuuntausta. Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että kaupunki esittää Pohjois-Savolle Savonlinnan osallistumista Pohjois-Savon sote-tuotantoaluevalmisteluun. Jälj. kaupunginjohtaja ja palvelualuejohtaja Tervahauta.

 

2596/2015                                     Itä-Suomen aluehallintoviraston kirje Pohjois-Savon aluehallinnon ja kuntien valmiusharjoituksesta POSA 2015. Valmiusharjoitus toteutetaan 17.–19.11.2015. Kunnat osallistuvat harjoitukseen 18.–19.11.2015. Jälj. kaupunginjohtaja, palvelualuejohtajat ja kansliasihteeri Kurkirinne.

 

7033/2015                                     Itä-Suomen hallinto-oikeudelle on annettu kaupungin lausunto poikkeamista ja suunnitteluratkaisua koskevaan valitukseen.

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukainen purkamisaikomuksesta tiedottaminen. Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry on hakenut Gotlundinkadulla sijaitsevalle rakennukselle purkulupaa ja lupaa rakentaa tilalle uusi rakennus.

 

Kokouskutsu Pro Ysitie yhdistyksen Kuopion vuosikokoukseen, joka pidetään 6.5.2015 Kuopion kaupungintalolla. Jälj. konserniohjausjohtaja.

 

Työnantajapalvelun neuvottelupöytäkirja Kuopion Lyseon lukion IB-opetuksen palvelussuhteen ehdoista. Neuvottelun tuloksena IB-opetuksen kehittämislisää korotetaan 1 810 euroon ja muutoksen johdosta solmitaan uusi paikallinen virka- ja työehtosopimus, joka tulee voimaan 1.2.2015 alkaen. 1.1.2007 voimaan tullut sopimus kumotaan ja sen voimassaolo päättyy 31.1.2015.

 

Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja 6/17.3.2015.

 

Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja 5/27.3.2015.

 

Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 2/25.3.2015. Jälj. perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue.

 

Savonia osakeyhtiön hallituksen pöytäkirja 3/1.4.2015. Jälj. palvelualuejohtaja Pirhonen.

 

 

Seuraavat pöytäkirjajäljennökset:

-         Kuopion Veden johtokunnan kokouksesta 3/26.3.2015,

-         Perusturva- ja terveyslautakunnan kokouksesta 3/24.3.2015,

-         Savo-Pielisen jätelautakunnan kokouksesta 1/26.3.2015.

 

 

Seuraavat konsernipalvelun ja vetovoimaisuuden palvelualueen viranhaltijoiden päätökset 23.3.–5.4.2015:

 

Asiakirjan nro

Päätöksentekijä

Asiakirjan tyyppi

§ / vuosi

Päätöspvm

Otsikko

2274/2015

henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö - KON Henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö

Henkilöstöasiat

5 § / 2015

24.3.2015

Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) / tiedottaja

1786/2015

henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö - KON Henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö

Henkilöstöasiat

6 § / 2015

30.3.2015

Kuopion Tilakeskuksen rakennuttajapäällikön pisteytyksen ja tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen

2392/2015

henkilöstöjohtaja - KON Henkilöstöjohtaja

Henkilöstöasiat

14 § / 2015

27.3.2015

Uusi kuntalaki -koulutus / FCG:n tarjous

1622/2015

kaupunginjohtaja - KON Kaupunginjohtaja

Muut asiat

3 § / 2015

23.3.2015

Ehdokkaiden nimeäminen Kalakukko ry:n hallitukseen

2499/2015

konserniohjausjohtaja - KON Konserniohjausjohtaja

Hankinta- ym. sopimukset

4 § / 2015

31.3.2015

Melalahden koulun tilamuutokset, rakennusurakoitsijan valinta

2086/2015

konserniohjausjohtaja - KON Konserniohjausjohtaja

Rakentamis- ja rahoitusasiat

2 § / 2015

26.3.2015

Niilonlahti, 297-423-2-347, rakennusten purkaminen

774/2015

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja hep

Henkilöstöasiat

3 § / 2015

24.3.2015

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden täyttöluvat 10.3.2015

774/2015

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja kop

Henkilöstöasiat

1 § / 2015

25.3.2015

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden täyttöluvat/hanketyöntekijä/nuorisotyöntekijä Kalevalan koulu

1819/2015

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja ptp

Henkilöstöasiat

18 § / 2015

30.3.2015

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden täyttöluvat, johtoryhmä 4.3.2015

3061/2013

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja ptp

Muut asiat

2 § / 2015

25.3.2015

Itä-Suomen osaamiskeskus ry:n vuosikokousedustaja 2015

1673/2015

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja ptp

Hankinta- ym. sopimukset

2 § / 2015

23.3.2015

Toiminnanohjausjärjestelmän hinnat 1.2.2015 alkaen / FastROI Oy

2276/2015

rakennuttajapäällikkö - TLK Rakennuttajapäällikkö

Hankinta- ym. sopimukset

14 § / 2015

1.4.2015

Barsonkulma A päärakennus ja Minnan päiväkoti ulkoverhousmaalaus, urakoitsijan valinta

2276/2015

rakennuttajapäällikkö - TLK Rakennuttajapäällikkö

Hankinta- ym. sopimukset

13 § / 2015

1.4.2015

Nilsiä Palonurmen koulun julkisivun maalaus, urakoitsijan valinta

2505/2015

rakennuttajapäällikkö - TLK Rakennuttajapäällikkö

Hankinta- ym. sopimukset

12 § / 2015

1.4.2015

Kuopiohallin hissin nro 66980 uusiminen, toimittajan valinta

2499/2015

rakennuttajapäällikkö - TLK Rakennuttajapäällikkö

Hankinta- ym. sopimukset

11 § / 2015

31.3.2015

Melalahden koulun tilamuutokset, sähköurakoitsijan valinta

2413/2015

rakennuttajapäällikkö - TLK Rakennuttajapäällikkö

Hankinta- ym. sopimukset

10 § / 2015

27.3.2015

Pirtin koulun liikuntasalin maalaus ja akustointi, urakoitsijan valinta

8582/2014

rakennuttajapäällikkö - TLK Rakennuttajapäällikkö

Hankinta- ym. sopimukset

9 § / 2015

24.3.2015

Kuopion elinkaarihanke 2 lainopillisten neuvontapalvelujen hankinta

8582/2014

rakennuttajapäällikkö - TLK Rakennuttajapäällikkö

Hankinta- ym. sopimukset

8 § / 2015

24.3.2015

Kuopion elinkaarihanke 2 kaupallisten neuvontapalvelujen hankinta

2276/2015

rakennuttajapäällikkö - TLK Rakennuttajapäällikkö

Hankinta- ym. sopimukset

7 § / 2015

24.3.2015

Takkapolun päiväkodin maalaustyöt, urakoitsijan valinta

2276/2015

rakennuttajapäällikkö - TLK Rakennuttajapäällikkö

Hankinta- ym. sopimukset

6 § / 2015

24.3.2015

Puistokoulu D ja Steiner päiväkodin maalaustyöt, urakoitsijan valinta

2276/2015

rakennuttajapäällikkö - TLK Rakennuttajapäällikkö

Hankinta- ym. sopimukset

5 § / 2015

24.3.2015

Kurkimäen koulu A ja B maalaustyöt, urakoitsijan valinta

2276/2015

rakennuttajapäällikkö - TLK Rakennuttajapäällikkö

Hankinta- ym. sopimukset

4 § / 2015

24.3.2015

Maljapuron päiväkoti ja Snellmanin koulu A ja C maalaustyöt, urakoitsijan valinta

2276/2015

rakennuttajapäällikkö - TLK Rakennuttajapäällikkö

Hankinta- ym. sopimukset

3 § / 2015

24.3.2015

Korttelimuseo 2 ja Korttelimuseo 12 maalaustyöt, urakoitsijan valinta

2271/2015

rakennuttajapäällikkö - TLK Rakennuttajapäällikkö

Hankinta- ym. sopimukset

2 § / 2015

23.3.2015

Pirtin koulun julkisivusaneeraus, urakoitsijan valinta

2473/2015

talous- ja rahoitusjohtaja - KON Talous- ja rahoitusjohtaja

Hankinta- ym. sopimukset

1 § / 2015

30.3.2015

Toimeksiantosopimus Itä-Suomen Huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servican toiminnan liiketoiminta-analyysin tekemisestä

 

 

Esityslistan viiteaineistona jaetaan täyttölupapäätökset.

 

 

Viiteaineisto

7

28/2015 Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden täyttöluvat

 

8

28/2015 Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden täyttöluvat 10.3.2015

 

9

28/2015 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden täyttöluvat, johtoryhmä 4.3.2015

 

10

28/2015 Täyttölupa-asiat 31.3.2015 - Joukkoliikennepäällikön virka ja suunnittelupäällikön virka

 

                                                         

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kh:n käsiteltäväksi.

 

 

Päätös                                            Kokouksessa jaettiin kaksi palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen täyttölupapäätöstä (viiteaineistona).

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa