Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.04.2015/Pykälä 109

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Perusturva- ja terveyslautakunta

13 §

24.2.2015

 

 

 

 

§ 109

Asianro 1432/10.03.02.01/2015

 

 

Nilsiän terveysaseman hankeselvitys

 

Päätöshistoria

 

Perusturva- ja terveyslautakunta 24.2.2015 13 §

 

 

                                            Kaupunginjohtajan nimeämä hanketyöryhmä esitti perusturva- ja terveyslautakunnalle Nilsiän hyvinvointikeskus/ terveys- ja palvelukeskuksen hankesuunnitelman (05.06.2014) jatkotoimenpiteitä varten. Perusturva- ja terveyslautakunta merkitsi kokouksessaan 17.6.2014 hankesuunnitelman tiedoksi. Kaupunginjohtajan johtoryhmä päätti kokouksessaan 25.11.2014, että terveydenhuollon palvelualue ja tilakeskus valmistelevat hanke-esitystä niin, että siitä saadaan niin toiminnallisesti kuin myös kustannuksiltaan toteuttamiskelpoinen (tarkastellaan mm. kohtaamispaikka-, nettikahvilan, ravintolan, eri ryhmien kokoontumismahdollisuuksien, harrastus- ja opiskelumahdollisuuksien ja sauna- ja vesiliikuntamahdollisuuksien tarpeellisuutta hanke-esityksessä).

 

Terveydenhuollon palvelualue ja Tilakeskus esittävät nyt esillä olevassa hankeselvityksessä, että Nilsiään toteutetaan perinteinen terveysasema nykyisen terveyskeskuksen tontille. Röntgenistä luovutaan ja samoin toimintakeskuksen toiminnoista. Palveluasuminen, tehostetun valvonnan yksikkö, päiväryhmien tilat, ruokailutilat ja vainajien tilat toteutetaan palvelukeskuksen tiloissa palvelukeskuksen tulevien korjaustöiden yhteydessä ja osittain tämän hankkeen yhteydessä. Palvelukeskusrakennuksen peruskorjaus tulee ajankohtaiseksi 5-7 vuoden kuluessa.

 

Terveysaseman uudisrakennushankkeen kustannusarvio on 6,5 milj. euroa. Kalustukseen ja varustukseen varataan 0,7 milj.euroa.

 

 

                                            Valmistelija                                          

Veli-Matti Paananen

puh.  044 718 5621

Anneli Hautsalo

puh. +358 017 18 5210

Harri Korkalainen

puh.  044 718 5211

Jari Saarinen

puh.  044 718 6301

Mikko Lankinen

puh. +358 044 718 6115

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä osaltaan hankeselvityksen ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi sekä hankkeen investointimäärärahan varaamista vuoden 2016 talousarvioon ja vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaan.

 

Päätös                              Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

 

Va. tilahallintapäällikkö Mikko Lankinen poistui kokouksesta klo 15.47 tämän asian käsittelyn jälkeen.


 

 

Nilsiä-neuvottelukunta 31.3.2015

 

 

Kuopion ja Nilsiän yhdistymissopimuksessa on todettu mm. seuraavaa: Nilsiän terveyskeskus jatkaa nykyisessä toimipaikassaan kuntien yhdistymisen jälkeen. Terveyskeskuksen palvelut säilytetään pieniä toiminnallisia tarkennuksia lukuun ottamatta nykyisellään. Liitosavustuksesta sovittiin kohdennettavaksi mm. terveyskeskuksen peruskorjaukseen ja toiminnallisuuden parantamiseen, toteutus vuosina 2012–2013.

 

Neuvottelukunta on käsitellyt Nilsiän terveys- ja palvelukeskuksen peruskorjausta useissa kokouksissa: 27.2.2013, § 7, 11.6.2013, § 25, 10.12.2013, § 53 ja 10.6.2014, § 22.

 

Nilsiän terveyskeskuksen hankesuunnitelmaa ovat kokouksessa esittelemässä terveysjohtaja Jari Saarinen, rakennuttaja Janne Pääkkönen ja vs. tilahallintapäällikkö Mikko Lankinen.

 

 

                                            Valmistelija                                          

Riitta Kokkonen

puh. +358 044 718 2138

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Talouspäällikkö Riitta Kokkonen

 

Neuvottelukunta toteaa lausuntonaan Nilsiän terveyskeskuksen hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Perusturvan ja terveydenhuollon lähipalvelut tulee tuottaa Nilsiässä asianmukaisissa tiloissa Nilsiän ja Kuopion yhdistymissopimuksen mukaisesti. Väestön ikääntyminen lisää perusturvan ja terveydenhuollon palvelujen tarvetta. Tahkon matkailualue lisää myös palvelujen tarvetta Nilsiässä.  

Neuvottelukunta katsoo, että hankesuunnitelma on asianmukainen ja vastaa palvelutarpeeseen. Lyhytaikaisseurantapaikkojen varaaminen asumispalveluiden yhteyteen on tarpeellista. Neuvottelukunta toivoo, että hanke etenee nopeasti toteutussuunnitteluun ja rakentamiseen.

 

 

Päätös                              Terveysjohtaja Jari Saarinen, vs. tilahallintapäällikkö Mikko Lankinen ja arkkitehti Jonas Sillman Sillman Arkkitehtitoimisto Oy:stä esittelivät asiaa kokouksen alussa.

 

Neuvottelukunta hyväksyi yksimielisesti talouspäällikön ehdotuksen.

 

 

                                           

Liitteet

4

1432/2015 Nilsiän terveysasema hankeselvitys 16.2.2015

 

5

1432/2015 Nilsiän tavoitelaskelma

 

6

1432/2015 Minna Reijosen perustelut

 

 

Vs. tilahallintopäällikkö Mikko Lankinen esittelee asiaa kokouksessa.

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy Nilsiän terveysaseman hankeselvityksen. Hankkeen investointimäärärahasta päätetään vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016-2019 toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

 

 

Päätös                              Vs. tilahallintopäällikkö Mikko Lankinen esitteli asiaa kokouksessa.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen: "Esitän, että Nilsiän terveysaseman hankesuunnitelmaan lisätään röntgen ja tarvittavat tilat röntgenille." Perustelut liitteenä 6.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Leila Savolainen esitti jäsenten Harri Auvinen ja Hetti Rytsy kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti keskusteltuaan yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

Mikko Lankinen poistui kokouksesta asiakohdan esittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa