Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 20.05.2015/Pykälä 94

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 94

Asianro 3400/02.08.00.01/2015

 

 

Pienen Neulamäen yritysalueen 2-vaiheen esirakentaminen / urakoitsijan valinta ja rahoitus

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Kuopion kaupungin rakentamisen ja kunnossapidon palvelut on pyytänyt urakkatarjoukset Pienen Neulamäen yritysalueen 2-vaiheen esirakentamisesta.

 

Urakkaan kuuluu Pienen Neulamäentien kadun ja vesihuollon rakentaminen Asevarikontien risteyksestä n. 330 metrin matkalta sekä Kranaattikujan rakentaminen vesihuoltoineen. Lisäksi työhön kuuluu katuvalaistuksen rakentaminen valmiiksi edellä mainittujen katuosuuksien osalta sekä kaukolämmön, sähköverkon ja tietoliikennekaapelointien rakentamiseen liittyviä maatöitä. Kadut rakennetaan murskepintaisina.

 

Urakka sisältää myös Asevarikontien esirakentamisen Pioneerikadun risteyksestä n. 240 metrin matkalta sekä Majurinkadun esirakentamista n. 100 metriä. Tontit 4, 5 ja 6 esirakennetaan myös tässä urakassa. Liitteenä olevassa havainnepiirroksessa on esitetty rakennettavat alueet.

 

Rakennusalue sijoittuu Kuopion ruutukaavakeskustasta n. 10 km etelään Karttulantien ja Savonradan kainaloon, Neulalammen kaupunginosaan.

Aluetta on esirakennettu vuonna 2010 ja kohteen länsipuolella sijaitsevan Pioneerikadun varrelle on jo syntynyt erilaista yritystoimintaa.

 

Urakasta on tehty 13.4.2015 hankintailmoitus julkisten hankintojen tietokantaan (Hilma) kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana (Hankintalaki 15 §).

 

Urakkatarjouskilpailua varten tarjouspyyntöaineisto tallennettiin sähköisessä muodossa kaupungin verkkosivuille. Julkisten hankintojen tietokantaan (Hilma) tehtyyn hankintailmoitukseen liitettiin portaalin verkko-osoite, josta tarjoajat saivat hakea tarjouspyyntöasiakirjat. Paperisia tarjouspyyntöasiakirjoja ei lähetetty.

 

Tarjoukset tuli jättää tarjouspyynnössä ilmoitettuun osoitteeseen viimeistään 11.5.2015 klo 15.00 mennessä.

 

Tarjoukset avataan tiistaina 12.5.2015 klo 9.00, jonka jälkeen suoritetaan tarjoajien kelpoisuuden arviointi.

Urakoitsijaksi valitaan kokonais- ja yksikköhintaurakan vertailuhinnaltaan (molemmat tarjoukset yhteensä) halvimman tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen tarjoushinnan antanut urakoitsija.

 

Rakentamistyö toteutetaan kokonaisurakkana, johon sisältyy kokonaishinnalla ja yksikköhinnoilla toteutettavia kokonaisuuksia.

 

 

Vaikutusten arviointi               

 

 

Esitys                                              Tarjousten vertailu ja esitys urakoitsijan valinnasta sekä rahoituspäätösesitys tehdään kokouksessa.

 

Liitteet

10

3400/2015 Havainnepiirros

 

11

3400/2015 Pienen Neulamäen yritysalueen 2-vaiheen esirakentaminen / urakoitsijan valinta ja rahoitus

 

12

3400/2015 Avauspöytäkirja

 

13

3400/2015 Hintavertailutaulukko

 

14

3400/2015 Tarjousten vertailu

 

Viiteaineisto

2

3400/2015 Tarjouspyyntö

 

                                                          Valmistelija                                                           

Kari Laukkanen

puh. +358 044 718 5568

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Päätösehdotus tehdään kokouksessa.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että pöydälle jaettiin kaupungininsinöörin esitys 6.5.2015

 

Liite

 

Lautakunta valitsi Pienen Neulamäen yritysalueen II-vaiheen esirakentamisen urakkaan vertailuhinnaltaan halvimman tarjoushinnan (1 168 122,57 €, alv 0 %) antaneen Destia Oy:n.

 

Katujen rakentaminen sekä tonttien esirakentaminen rahoitetaan kaupunginhallituksen antamasta 1,0 M€:n lisävaltuutuksesta ja käyttösuunnitelman investointiohjelman elinkeinoalueiden rahoitusvarauksesta. Kuopion Vesi Liikelaitos rahoittaa vesihuollon rakentamisen erikseen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa