Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 20.05.2015/Pykälä 97

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 97

Asianro 6066/10.02.03/2014

 

 

Tiedonanto valmistelusta / Asemakaava / Hiltulanlahden länsiosa

 

 

Vs. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

 

Hiltulanlahden (36. kaupunginosa) moottoritien länsipuolisille alueille valmistellaan asemakaavaa.

 

Kaavan tarkoituksena on muodostaa Hiltulanlahden alueelle uusi omakoti- ja pientalovaltainen asuntoalue Hiltulanlahden osayleiskaavan mukaisesti. Samalla oleva loma- ja ympärivuotinen asutus liitetään kaupunkirakenteeseen. Alueelle tulee noin 1100 - 1200 asukasta.

 

 

Vaikutusten arviointi                Kaava on ilmastopoliittisen ohjelman mukainen, koska se tiivistää entisestään kaupunkirakennetta, tukeutuu oleviin liikenneyhteyksiin sekä mahdollistaa liikenneverkkojen kehittämisen niin kevyen liikenteen, kuin ajoneuvoliikenteenkin osalta.

 

Suunnittelualueen asukasmäärän lisääntyminen, väestörakenteen ja asuntokannan monipuolistuminen lisäävät palvelujen kysyntää sekä edesauttavat Hiltulanlahden alueen nykyisten palvelujen säilymistä ja palvelutarjonnan lisääntymistä sekä luovat uusia työpaikkoja.

 

 

Esitys                                              MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva valmisteluvaiheen aineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

23

6066/2014 kaavakarttaluonnos VE 1 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

24

6066/2014 kaavakarttaluonnos VE 2 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

25

6066/2014 havainnekuva VE 1 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

26

6066/2014 havainnekuva VE 2 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

27

6066/2014 viistohavainnekuva (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

28

606672014 kaavaselostusluonnos (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

29

6066/2014 kaavaselostuksen liitteet 2-3 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

30

6066/2014 kaavaselostuksen liitteet 4-17(ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

31

6066/2014 liikenneverkkosuunnitelma VE 1 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

32

6066/2014 liikenneverkkosuunnitelma VE 2 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

33

6066/2014 päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

Asiakirjoissa: kaavaselostusluonnos, valmisteluaineiston vaihtoehdot kaavakarttaluonnoksineen ja havainnekuvineen, liikenneverkkosuunnitelman vaihtoehdot, Hiltulanlahden luontoselvitys, selvitys Hiltulanlahden noroista ja kevätlinnunsilmäesiintymistä (salainen), Kuopion liito-oravaselvitykset 2013 (salainen), liito-oravatilanne Hiltulanlahdessa 2014 (salainen), päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, vireilletuloaineisto.

 

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Virpi Lindell

puh. +358 044 718 5431

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy vs. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että Maija Svärd poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa