Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 20.05.2015/Pykälä 89

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 89

Asianro 3352/10.00.02.01/2015

 

 

Esisopimus tontin 297-12-68-1 vuokrasopimuksen uudistamisesta / Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

 

 

Tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen
Tonttipalveluyksikkö

 

 

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy hallitsee tonttia 27.9.1982 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen nojalla. Kuopion kaupunki on vuokralaisen aloitteesta käynnistänyt Puijonlaakson kaupunginosassa Samoilijantiellä sijaitsevaa tonttia 297-12-68-1 koskevan asemakaavamuutoksen. Vuokralainen haluaa purkaa vuokra-alueella olevat rakennukset asemakaavan muutoksen voimaan tulon jälkeen ja rakentaa tilalle uusia opiskelija-asuntoja.

 

Kaupunki on laatinut tonttia koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, joka on ollut nähtävillä ja on etenemässä hyväksymiskäsittelyyn. Tontin sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

 

 

Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Rakennusoikeutta tontilla on 6 998 k-m². Tontilla sijaitsee kuusi Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n omistamaa asuinkerrostaloa.

 

Asemakaavan muutosehdotuksen mukaan tontti on tarkoitus osoittaa asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Rakennusoikeus nousisi kaavaehdotuksen mukaan 9 000 k-m²:iin. Asemakaavan muutos aiheuttaa vuokrasopimuksen uusimistarpeen.

 

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n kanssa on neuvoteltu esityslistan liitteenä oleva esisopimus asemakaavan voimaantulon jälkeen tapahtuvasta maanvuokrasopimuksen uudistamisesta. Esisopimus sisältää mm. asemakaavan voimaantulon jälkeen ennen purkutöiden käynnistymistä tehtävän lopullisen maanvuokrasopimuksen ehdot ja edellytykset lopullisen sopimuksen tekemiselle. Esisopimus on ehdollinen eli se sisältää purkavan ehdon siltä varalta, ettei asemakaavan muutosehdotusta hyväksytä tai asemakaavan hyväksymispäätös mahdollisen muutoksenhaun johdosta kumotaan.

 

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n mukaan rakennushankkeen rahoittamiseen on tarkoitus käyttää mm. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) korkotukilainaa. Tämän vuoksi tontin vuokrasopimuksen uudistaminen on tehtävä ARA:n hyväksymiä ehtoja noudattaen. ARA on hyväksynyt sopimuksen kohteena olevalle tontille valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavaksi enimmäistonttihinnaksi 99 e/k-m². Vuokra on 5 % tontin arvosta vuodessa ja se sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1910 (joulukuu 2014). Uusi vuosivuokra on siten seuraava: 9 000 k-m² · 99 e/k-m² · 0,05 = 44 550 euroa.

 

 

 

Vaikutusten arviointi                Tontin vuokrasopimuksen uudistamisella pyritään asemakaavan toteuttamiseen ja siten kaupunkirakenteen tiivistämiseen, joten päätösesitys on ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukainen (kv 6.4.2009 § 37).

 

Yritysvaikutuksiltaan päätösesitys on positiivinen, koska toteutuessaan uudisrakentaminen työllistää rakennusalan yrityksiä ja alan teollisuutta. Kuopion Opiskelija-asunnot Oy saa tarjolle uusia opiskelija-asuntoja.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle seuraavaa:

 

1.        Kaupungin ja Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n välillä laaditaan esityslistan liitteenä olevan luonnoksen mukainen maanvuokrasopimuksen esisopimus, jolla sovitaan asemakaavan muutosehdotuksen voimaantulon jälkeisestä tontin 297-12-68-1 vuokrasopimuksen uudistamisesta.

2.        Maanvuokrasopimuksen esisopimukseen ja lopulliseen maanvuokrasopimukseen saadaan tehdä tarvittavat tekniset korjaukset ja lisäykset kansliatoimenpitein.

3.        Tontin maanvuokrauksen esisopimuksen ja sen pohjalta laadittavan lopullisen maanvuokrasopimuksen voi allekirjoittaa kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön mukaisesti kiinteistöjohtaja, tonttipäällikkö, kiinteistöasiamies, maankäyttöinsinööri tai lakimies. Lopullinen maanvuokrasopimus voidaan allekirjoittaa tämän päätöksen perusteella.

4.        Päätös määrätään kuntalain 143 §:n nojalla heti täytäntöön pantavaksi.

 

 

Liitteet

2

3352/2015 Kuopas esisopimus Samoilijantie

 

3

3352/2015 esisopimuksen liite 1 asemakaavaehdotuksen kartta merkintöineen

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jarkko Meriläinen

puh.  044 718 5531

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa