Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 20.05.2015/Pykälä 90

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 90

Asianro 3320/10.00.02.01/2015

 

 

Tontinluovutuskilpailu Matkusniemen Kahvila-Ravintolaa varten kiinteistön 297-33-9906-4 (Venesatama) alueella

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Kuopion kaupunki järjestää yleisen tontinluovutuskilpailun koskien osaa yleistä aluetta 297-33-9906-4 (Venesatama) Saaristokaupungissa Lehtoniemen kaupunginosassa. Alue sijaitsee Matkusniemenkadun varrella järven rannalla. Alue on osoitettu alla olevassa kartassa.

 

                                                         

                                                         

 

Kilpailun tarkoituksena on hakea alueelle yrittäjä, joka vuokraa kaupungilta määräalan esittämänsä suunnitelman mukaista rakentamista ja liiketoimintaa varten.

 

Alueen luovutus ratkaistaan suunnittelukilpailuna, jolla varmistetaan rakentamisen sopeutuminen ympäristöön ja kaupunkikuvaan sekä suunnitelmaratkaisun toimivuus. Lisäksi kilpailun arvostelussa otetaan huomioon kilpailijoiden esittämä liikeidea.

 

Asemakaavan mukaan alueelle saa rakentaa myyntipinta-alaltaan enintään 300 m2:n suuruisen kahvila-ravintolan pysäköinti, huolto- yms. alueineen.

 

Kilpailu ratkaistaan pääosin yrityssisällön sekä rakennusten ja ympäristön suunnittelullisen ja teknisen laadun perusteella. Kilpailu toteutetaan yleisenä kilpailuna.

 

Maaomaisuuden hallintapalvelut, asemakaavoitus, rakentaminen ja kunnossapito sekä hyvinvointipalvelut ovat yhteistyössä valmistelleet kilpailua varten kilpailuohjelman, joka jaetaan esityslistan liitteenä.

 

Tarvittava alue vuokrataan maanvuokrasopimuksella. Rakennusoikeuden määrän perusteella perittävä tontinvuokra on 4 % rakennusoikeuden hinnasta eli vuosivuokra on 3,6 euroa/k-m². Vuokra sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 910 (joulukuu 2014). Vuokran nähdään edustavan käypää vuokratasoa kahvila-ravintolatonttien kysyntä, rakennusoikeuden yleinen hintataso ja vaadittavat investoinnit huomioon ottaen. Muut vuokrausehdot ilmenevät kilpailuohjelmasta ja sen liitteistä.

 

Kaupunki rakentaa kesällä 2015 venelaiturin vuokrattavan alueen läheisyyteen.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle Matkusniemen Kahvila-ravintolan tontinluovutuskilpailun järjestämistä esityslistan liitteenä olevan kilpailuohjelman mukaisesti.

 

Lisäksi esitän seuraavaa:

 

1.        Maaomaisuuden hallintapalvelut järjestää kilpailun ja määrittää sen aikataulun.

2.        Kaupunkirakennelautakunta nimeää palkintolautakuntaan edustajansa ja hänelle varahenkilön.

3.        Kilpailuohjelmaan ja vuokrasopimusluonnokseen saadaan tehdä teknisiä lisäyksiä tai tarkistuksia kansliatoimenpitein.

4.        Alueen luovuttamisessa noudatetaan kilpailuohjelmassa esitettyä menettelyä ja hinnoittelua.

5.        Kiinteistöjohtajalla, tonttipäälliköllä, kiinteistöasiamiehellä tai maankäyttöinsinöörillä on oikeus tehdä tarvittava maanvuokrasopimusta koskeva päätös ja allekirjoittaa sopimukset palkintolautakunnan tekemän kilpailun ratkaisun perusteella.

6.        Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös pannaan täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

 

Liitteet

4

3320/2015 Rakentamistapaohjeet

 

5

3320/2015 Kilpailuohjelma

 

6

3320/2015 Vuokrasopimusluonnos

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pirkko Laaksonen

puh.  044 718 5511

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja lautakunta nimesi palkintolautakuntaan edustajakseen Eero Wetzellin  ja varaedustajaksi Leila Saramäen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa