Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 10.06.2015/Pykälä 105

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 105

Asianro 3847/10.00.02.00/2015

 

 

Tarjousten perusteella myytävät Saaristokaupungin Pirttiniemen ja Savolanniemen omakotitontit

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Kaupunki omistaa Saaristokaupungissa Pirttiniemen eteläosassa sekä Savolanniemessä Pölläkänsalmen rannalla omakotitontteja. Pirttiniemessä korttelissa 106 sijaitsevat kolme omarantaista omakotitonttia sekä Savolanniemessä korttelissa 196 sijaitsevat kaksi omarantaista omakotitonttia esitetään myytäväksi tarjouskilpailun perusteella.

 

Tonttien sijainnit on esitetty oheisissa kartoissa.

 

                                                         

 

                                                         

 

                                                         

 

Tontit on osoitettu asemakaavassa erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Tontit ovat omarantaisia. Rakennusoikeus määräytyy tehokkuusluvun e=0,35 mukaisesti. Tontit ovat pinta-alaltaan noin 1 198 m²:n - 2 299 m²:n suuruisia. Asemakaavamerkinnän t-4 mukaan Savolanniemen korttelin 196 omarantaisille tonteille saa sijoittaa pohja-alaltaan enintään 50 m²:n suuruisen talousrakennuksen vähintään kahden metrin päähän tontin rajoista ja vähintään kahdeksan metrin päähän vesirajasta. Kunnallistekniikka on alueilla valmiina, joten tonteille pääsee rakentamaan heti.

 

Tarjouskilpailua varten tonteille on asetettava alimmat hyväksyttävät hinnat. Vuosina 2012 - 2014 kaupunki on myynyt rantatontteja Saaristokaupungin Pirttiniemestä. Tonttien pohjahinnat ovat tuolloin olleet 80 - 90 €/m². Rautaniemestä Pölläkänlahden rannalta omarantaisia omakotitontteja on ollut tarjousmyynnissä vuonna 2010, jolloin tonttien pohjahinta on ollut 85 €/m² (indeksikorjattuna 94 e/m²). Rautaniemestä Kivenapajankadulta on tarjousmyynnillä myyty omarantaisia omakotitontteja vuonna 2009, jolloin tonttien pohjahinta on ollut 80 €/m² (indeksikorjattuna 88,50 e/m²). Savolanniemestä omarantaisia omakotitontteja on ollut edellisen kerran tarjousmyynnissä 2000-luvun alkupuolella.

 

Pirttiniemen rantatonttien 34-106-1…3 alimmaksi hyväksyttäväksi hinnaksi esitetään samaa pohjahintaa (90 €/m²) kuin kevään 2014 tarjousmyynnissä on käytetty. Ottaen huomioon tonttien koot ja ilmansuunnan, Savolanniemen rantatonttien 34-196-5 ja 6 alimmaksi hyväksyttäväksi pohjahinnaksi esitetään 80 €/m². Tonttien ostajat maksavat lohkomiskustannukset kaupungin kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti. Tällöin Pirttiniemen rantatonttien alimmat hyväksyttävät hinnat olisivat 107 820 euroa - 116 820 euroa ja Savolanniemen rantatonttien alimmat hyväksyttävät hinnat olisivat 176 720 euroa - 183 920 euroa.

 

Vaikutusten arviointi                Tonttien luovuttamisella pyritään asemakaavan toteuttamiseen. Päätösesitys on siten ilmastopoliittisen ohjelman tavoitteiden mukainen (kv. 6.4.2009 § 37).

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle seuraavassa taulukossa lueteltujen tonttien myymistä tarjousten perusteella noudattaen taulukossa mainittuja alimpia hyväksyttäviä hintoja:

 

Tontti

Pinta-ala

Rakennusoikeus

k-m²

Yksikköhinta

€/m²

Alin hyväksyttävä hinta (€)

34-106-1

1 243

435

90

111 870

34-106-2

1 298

454

90

116 820

34-106-3

1 198

419

90

107 820

34-196-5

2 209

773

80

176 720

34-196-6

2 299

805

80

183 920

 

Tarjouskilpailussa noudatetaan seuraavia ehtoja:

 

1.        Kaupunkiympäristön palvelualueen maaomaisuuden hallintapalvelut määrittelee tonttien tarjouskilpailun ajankohdan.

2.        Kirjallinen tarjous on laadittava siten, että siitä ilmenee tarjoaja, tarjouksen kohteena oleva tontti ja tontista tarjottu kokonaishinta.

3.        Tontit myydään korkeimpien tarjousten tehneille. Kukin tarjoaja voi ostaa vain yhden tontin. Tarjouksen voi kuitenkin tehdä useammasta kuin yhdestä tontista. Mikäli tarjous koskee useampaa tonttia, siitä tulee ilmetä tarjouksen tekijän asettama tonttien etusijajärjestys.

4.        Tarjousten avaustilaisuuteen kutsutaan kaupunkirakennelautakunnan edustaja. Päätökset tonttien myymisestä tehdään toimintasäännön mukaan viranhaltijapäätöksinä tonteista saatavien tarjousten perusteella. Tarkemmat kauppaehdot määritellään tonttien myyntipäätöksissä kansliatoimenpitein.

 

Tämä päätös pannaan kuntalain 143 §:n nojalla heti täytäntöön.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Maija Lång

puh. +358 0447185536

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Esittelijä korjasi esitystä siten, että päätös pannaan kuntalain 98 §:n nojalla heti täytäntöön.

 

Korjattu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa