Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 10.06.2015/Pykälä 106

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 106

Asianro 4273/02.05.01.00/2015

 

 

Talkoorahan myöntäminen Haatalan kylän Nakurannan kotarakennuksen rakentamiseen

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Yleistä                                             Nakuranta on Maaninkajärven rannalla kirkonkylän vastapuolella oleva tila. Tilan omistaa Kuopion kaupunki. Tilan hallinta on siirtymässä kyläyhdistykseltä toiselle. Tilan sijainti suhteessa kirkonkylään on esitetty liitteenä olevassa kartassa.

 

Talkoorahan hakija                    Haatalan ja Pohjois-Haatalan kyläyhdistykset liittyivät vuonna 2013 Haatalan kylät ry nimiseksi yhdistykseksi. Nakurannan tilan hallinta ohjautuu Maaningan kylät ry:n kautta ja vuokrasopimus siirretään Haatalan kylät ry:lle yhdistyksen rekisteröitymisen jälkeen. Haatalan kylät ry on rekisteröity 20.5.2015. Kyläyhdistyksen tavoitteena on rakentaa kahden kylän yhteinen kokoontumis- ja harrastepaikka sekä parantaa alueen vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä.

 

Talkoorahahanke                       Nakurannan kokonaisuuteen kuuluu yhdistyksen vuodesta 2014 ylläpitämä uimaranta sekä veneranta. Yhdistyksen suunnitteleman kotarakennuksen lisäksi Nakurantaan on tarkoitus myöhemmin rakentaa sauna. Rantaan on tehty alustava raivaus vuonna 2014 talkoilla ja raivausta jatketaan tänä vuonna.

 

Haatalan kylät ry hakee vuodelle 2015 talkoorahaa 13 000 euroa. Yhdistyksen kustannusarvio hankkeelle on 17 000 euroa ja yhdistys kattaa loppuosan kustannuksista omista varoistaan. Hankkeessa on tarkoitus kaivaa kotarakennukselle pohja, tehdä kotarakennuksen pohjarakenteet ja valaa perustukset sekä kasata kotarakennus valmiiksi vuolluista hirsistä.

 

Kyläyhdistys on toimittanut talkoohakemuksen liitteenä kustannusarvion kone- ja materiaalikuluista sekä arvion hankeen talkootyötunneista. Talkoorahat käytetään kustannusarvion mukaan tarvikkeisiin ja konetyötunteihin. Työ tehdään palkattomana talkootyönä kyläläisten toimesta. Mikäli talkoorahasta riittää, käytetään loput venevalkaman ja uimarannan kunnostukseen.

 

Talkoohankkeen vaikutukset

 

Uimarannalla järjestetään Maaninkajärven länsipuolisen alueen uimakouluja ja veneranta on vilkkaassa käytössä. Kohde sijoittuu Maaninkajärven rantaan kulttuurimaisema-alueelle ja sille on suunniteltu myös matkailullista pienimuotoista käyttöä. Kotarakennuksen rakentamisella Haatajan kylän Nakurannan alueen yleistä virkistyskäyttöä parannetaan olennaisesti, kun kylillä ei ole aiemmin ollut yhteistä kokoontumis- ja harrastepaikkaa.

 

Talkoorahan myöntämisen edellytykset

 

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut edellyttää, että ennen talkootöiden aloittamista Haatalan kylät ry selvittää tarvittavat lupa-asiat. Talkoorahan myöntämisen edellytyksenä on, että kyläyhdistys jatkossakin vastaa hoidosta ja ylläpidosta.

 

Vaikutusten arviointi                Talkoohankkeen toteuttaminen lisää Haatalan kylien yhteisöllisyyttä huomattavasti sekä parantaa alueen viihtyisyyttä sekä harraste- ja kokoontumismahdollisuuksia.

 

Esitys                                              Esitän, että Haatalan kylät ry:lle myönnetään talkoorahaa 13 000 euroa kotarakennuksen rakentamiseksi Haatalan kylän Nakurantaan. Talkoohanke toteutetaan Rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden valvonnassa talkoorahan käyttö- ja jakoperusteiden mukaisesti.

 

 

Liitteet

5

4273/2015 Hakemus

 

6

4273/2015 Tilan sijaintikartta

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jani Paananen

puh.  044 7185 673

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa