Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 10.06.2015/Pykälä 110

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 110

Asianro 8198/10.02.06/2014

 

 

Vehmersalmentien nimen muuttaminen

 

 

Vs. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se päättää muuttaa kadun nimet esityksen mukaisesti:

 

Aloite nimenmuutokselle       Kuopion kaupungille on tullut aloite (asiakirjoissa), että Vehmersalmentien tienimistöä muutettaisiin niin, ettei Kuopiossa olisi kahta samannimistä Vehmersalmentietä. Aloitteessa todetaan seuraavaa:

 

”Nyt VT 9:n (Joensuuntie) ja tienumero 539 (Vehmersalmentie) risteyksestä alkaa Vehmersalmentie (nro 1) ja Vehmersalmentie (nro 2) alkaa uudestaan Vehmersalmen taajamaan tultaessa, kun on ajettu tietä nro 539, siis Vehmersalmentietä (nro 1), noin 25 km.

 

Voisiko ajatella, että tienimistöä muutettaisiin, niin ettei sekoittumisvaaraa enää tulevaisuudessa ole. Esim. hyvin yleisesti käytössä oleva Fonecta-karttapalvelu antaa oman firmani sijaintipaikaksi kaksi eri paikkaa. Muutamia kertoja asiakkaamme ovat etsineet firmaamme Joensuuntien risteyksen tuntumasta keskeltä metsää, kun autonavigaattori ohjasi asiakkaamme sinne. Ehkä eniten ihmisten käytössä oleva Google-karttapalvelu ei esimerkiksi löydä yritykseni osoitetta täältä Vehmersalmen taajamasta lainkaan.

 

Olen ollut yhteydessä eri henkilöihin Kuopion kaupungilla ko. asiasta jo useita kertoja useampana vuotena. Toivottavasti tähän Vehmersalmen pääväylän osoitteistoon saadaan joku järkevä ratkaisu aikaiseksi. Oma ehdotus on, että esimerkiksi Vehmersalmen taajaman pääkatu Vehmersalmentie muutettaisiin muotoon Vehmersalmenkatu. Saattaahan sekin toki sekoittua Vehmersalmentie -nimen kanssa”.

 

Nimen muutosten perusteet

 

Sekaannukset osoitenumeroinnissa aiheuttavat ongelmia esimerkiksi hälytysajoneuvojen tilaustilanteissa. Tien nimen muuttaminen helpottaa myös taksien ja postin löytämistä oikeaan osoitteeseen.

 

Maankäyttö ja rakennuslain 55 §:n 4 mom:n mukaan ”Asemakaavassa määrätään kadun ja muun yleisen alueen nimi samoin kuin kunnanosan ja korttelin numero. Kadun ja muun yleisen alueen nimi ja edellä mainitut numerotiedot voidaan muuttaa myös kunnan erillisellä päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan päätöksenteosta”. Tämä menettely nopeuttaa katunimien muuttamista asemakaavan muutoksiin verrattuna.

 

Kunta päättää osoiteasioista, mutta nimimuutokset pyritään tekemään yhteistyössä asukkaiden kanssa.

 

Muutettava kadun nimi aiheuttaa jossain määrin hankaluuksia ja kustannuksia kadun varrella olevien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille, etenkin kun on kysymys yritystoiminnasta, (mm. osoitemuutoksen ilmoittaminen ja painettujen esitteiden, kirjekuorien yms. uusiminen). Joillekin asukkaille nykyiset nimet saattavat sisältää myös tunnearvoja.

 

Nimen muutoksen jälkeen uusi nimi muutetaan mahdollisimman nopeasti opaskarttoihin. Siirtymävaiheessa saattaa kuitenkin syntyä sekaannuksia ennen kuin uusi nimi vakiintuu käytössä. Esim. navigaattorien osoitetietojen päivittymiseen kaupunki ei pysty vaikuttamaan.

 

Osoitteessa kadun nimi vaihtuu, mutta numero pysyy pääsääntöisesti ennallaan. Uusi osoite voidaan ottaa käyttöön, kun kadun nimikyltti on vaihdettu kunnan toimesta. Kunta ilmoittaa kadun nimen muutoksesta pelastustoimelle, maistraattiin ja postiin.

 

Käsittelyvaiheet ja tiedottaminen

 

Nimistötoimikunta käsitteli Vehmersalmentien nimimuutosta kokouksessaan 16.10.2014 ja päätti seuraavaa:

 

”Vehmersalmentien osoitteet on todettu ongelmallisiksi navigaattoreiden ja nettikarttojen osoitehakuohjelmissa. Vehmersalmentie alkaa Joensuuntieltä ja osoitenumerot määritellään haja-asutusalueella matkan mukaan. Vehmersalmentien loppupää on asemakaava-alueella ja siellä osoitenumerot annetaan järjestysnumerona. Asemakaava-alueella numerointi alkaa uudestaan alusta.

 

Mietittiin vaihtoehtoina haja-asutusalueen osan nimeämistä uudelleen (81 osoitenumeroa) tai liittämistä Puutossalmentien jatkeeksi tai kaava-alueen tienimen muuttamista (18 osoitenumeroa).

 

Kaavoitus lähettää ensin kuulemiskirjeet kaava-alueen osoitteisiin ja pyytää kommentteja ja nimiehdotuksia mahdollisesti tapahtuvaa nimeämistä varten.

 

Jatketaan asian käsittelyä kuulemisen jälkeen”

 

Ehdotus Vehmersalmentien nimen muuttamiseksi Vehmersalmenkaduksi tai Vehmerinkaduksi postitettiin 8.12.2014 tiedoksi Vehmersalmentien (taajama-alue) varrella oleville kiinteistöille ja Vehmersalmet kylät ry:lle. Lisäksi ehdotus lähetettiin tiedoksi ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palveluille, perusturvan palvelualueelle, kasvun ja oppimisen palvelualueelle sekä terveydenhuollon palvelualueelle.

 

Asianomaisia pyydettiin yhdessä miettimään ja kommentoimaan ehdotettuja nimiä tai tekemään oman nimiehdotuksensa 30.1.2015 mennessä. Lisäksi todettiin, että mikäli muita ehdotuksia ei tule, kunta nimeää kadun ja että päätös lähetetään asukkaille postitse.

 

Asianomaisilta saatiin seuraavat kommentit ja nimiehdotukset:

 

”Vehmersalmentien uudeksi nimeksi Vehmerin keskuskatu, Keskustankatu tai Vehmerinraitti”.

 

”Mielestäni nimenmuutos toiseksi lähes samankaltaiseksi ei ole hyvä ratkaisu. Sotku jatkuu edelleen, ehkä vain pienempänä. Katson paremmaksi ratkaisuksi haja-asutusalueen tien liittämistä Puutossalmentiehen, vaikka muutos kohdistuukin useampaan osoitteeseen. Tulos olisi selkeämpi”.

 

”Ehkä Vehmersalmen katu eikä Vehmerinkatu ei liene paras vaihtoehto, koska ne muistuttavat liikaa Vehmersalmentietä. Vehmerinkatu on noista kahdesta nasevampi, koska puhekielessä puhumme usein Vehmeristä, mutta esitän Suvaksentietä, koska sitä ei ainakaan google tunnistanut muille paikkakunnille”.

 

”Vehmersalmentien uudeksi nimeksi Vehmerintie, koska paikalliset eivät puhu Vehmersalmesta vaan Vehmeristä ja pikkukylälle ei sovi ”katu”.

 

Nimistötoimikunta käsitteli saatuja kannanottoja ja nimiehdotuksia kokouksessaan 10.3.2015 ja päätti esittää kaupunkirakennelautakunnalle, että asemakaava-alueella oleva osuus Vehmersalmentiestä muutetaan Vehmersalmenkaduksi, koska on luontevaa, että Vehmersalmentie jatkuu katu- loppuisena kaava-alueella. 

 

Esitys katunimimuutokseksi:

 

42. kaupunginosan (Vehmersalmi) Vehmersalmentien nimi esitetään muutettavaksi asemakaava-alueella muotoon Vehmersalmenkatu.

 

Perustelut:

 

Asemakaava-alueella taajamassa on 18 muutettavaa tonttikohtaista osoitenumeroa. Toimipaikkaluettelon mukaan taajamassa on 18 yritysosoitetta ja 9 terveys- ja koulutoimen osoitetta. Asukkaita on 14 tonttiosoitteessa. Taajaman ulkopuolisella Vehmersalmentien osalla on 81 muutettavaa osoitenumeroa, joihin sisältyy toimipaikkaluettelon mukaan 10 yritysosoitetta. Näin ollen nimen muutos asemakaava-alueella aiheuttaa vähemmän haittaa. Vehmersalmentien jatkuminen Vehmersalmenkatuna on luonteva nimiratkaisu, joka säilyttää nimessä tutun Vehmersalmen-etuliitteen.

 

Jatkotoimenpiteet                    Kadun nimen muutos aiheuttaa muutoksia osoite- ja opaskarttoihin, osoite- yms. rekistereihin sekä ajantasa-asemakaavaan. Lisäksi muutos aiheuttaa uusien kadun nimikylttien asentamisen. Osoitteessa kadun nimi vaihtuu, mutta numero pysyy pääsääntöisesti ennallaan. Uusi osoite voidaan ottaa käyttöön, kun kadun nimikyltti on vaihdettu kunnan toimesta. Kunta ilmoittaa kadun nimen muutoksesta pelastustoimelle, maistraattiin ja postiin.

 

Hyväksyvä viranomainen        Kaupunkirakennelautakunta

 

Päätösesitys                                Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se päättää muuttaa katunimen edellä olevan esityksen mukaisesti.

 

Päätös tulee toimittaa tiedoksi kommenttinsa ja nimiehdotuksensa jättäneille (yhteystiedot asiakirjoissa). Päätös toimitetaan tiedoksi ensimmäiselle allekirjoittajalle jonka tulee hallintolain 56 §:n mukaisesti ilmoittaa tiedoksisaannista muille asianosaisille.

 

 

Vaikutusten arviointi                Nimenmuutos aiheuttaa muutoksia joidenkin yritysten osoitetietoihin, mistä saattaa aiheutua yrityksille kustannuksia.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy päätösesityksen.

 

 

Liitteet

8

8198/2014 Sijaintikartta

 

Asiakirjoissa: sijaintikartta, nimistötoimikunnan kokousmuistiot 16.10.2014 ja 10.3.2015, asianomaisten kannanotot, yhteystiedot / päätöstiedoksi ja aloite nimen muuttamiseksi.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jussi Partanen

puh.  044 718 5416

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy vs. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa