Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.06.2015/Pykälä 186

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 186

Asianro 4074/02.05.01.00/2015

 

 

Lisäavustusanomus vuodelle 2015 / Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiö

 

 

 

Lisäavustusanomus 25.5.2015

RIISA Suomen ortodoksinen kirkkomuseo

 

Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiö anoo Kuopion kaupungilta 50.000 euron lisäavustusta vuodelle 2015. Lisäksi säätiö toivoo, että kaupungin kanssa olisi mahdollista solmia yhteistyösopimus vuosiksi 2016 - 2018. Sopimuksen tarkoituksena olisi vahvistaa kaupungin vetovoimaa, aikaansaada aluetaloudellista ja imagohyötyä, elävöittää kaupunkia sekä lisätä asukkaiden hyvinvointia kaupungin vuosittaisen talousarvion puitteissa.

 

Taustaa

 

Uskonnot ovat keskeinen osa ihmisen elämää ja identiteettiä kaikkialla maailmassa. Niihin liittyvä kulttuuriperintö ja symboliikka puhuttelevat yli uskontorajojen. Kuopiossa sijaitsevan Suomen ortodoksisen kirkkomuseon RIISAn tehtävänä on välittää vuosituhantista bysanttilaista traditiota ja ortodoksista elämäntapaa. RIISA on museo, jolla on sielu.

 

Kirkkomuseo on tiedon ja kokemuksen lähde, monipuolinen media, joka puhuttelee yleisöjä yli uskonto- ja kulttuurirajojen. Kirkkomuseo on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä erikoismuseo. Se jatkaa Laatokan Valamon luostariin 1911 perustetun Muinaismuistokokoelman toimintaa taltioimalla, tutkimalla ja esittelemällä ortodoksisen kirkon kulttuuriperintöä.  Kirkkomuseota hallinnoi ja ylläpitää 2012 toimintansa aloittanut Suomen ortodoksisen

kirkkomuseon säätiö. Kuopion kaupunki on säätiön keskeinen perustajajäsen.

 

Säätiö on saanut Kuopion kaupungilta vuosittaista avustusta Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen yleisavustuksista. Vuonna 2015 yleisavustuksen suuruus on 13.000 euroa.

 

Kokoelmat

 

Säätiön hallussa ja omistuksessa olevat kokoelmat ovat kansallista kulttuuriperintöämme. Kokoelmilla on kansainvälisesti tarkasteltuna keskeinen asema ortodoksisen kulttuuriperinnön näyteikkunana. Ne koostuvat Valamon muinaismuistokokoelman sekä Karjalasta ja Petsamosta evakuoitujen luostareiden ja seurakuntien aineistosta, yksityisten ja yhteisöjen lahjoituksista, talletuksista ja kokoelmaostoista. Kokoelmiin kuuluu liturgisesti ja taidehistoriallisesti arvokkaita ikoneita, sakraaliesineitä, tekstiilejä, vanhoja käsikirjoja ja

keisareiden luostareille tekemiä lahjoituksia. Kokoelmien vanhimmat esineet ajoittuvat 1100-luvulle.

 

Vaikuttavuus

 

RIISA on käyntikortti Kuopion kaupungille. Kirkkomuseon tavoitteena on vahvistaa kaupungin vetovoimaa sekä edistää alueen hyvinvointia ja aktiivista kansalaisuutta. Kaupungin strategian mukaisesti RIISAn keskeisimpiä kohderyhmiä ovat lapset, nuoret ja seniorit. Vetovoimaisena kulttuurimatkailukohteena kirkkomuseo houkuttelee alueelle museoasiakkaita kansallisesti ja kansainvälisesti. Ensimmäisen kuukauden aikana kirkkomuseossa on vieraillut lähes 1 500 asiakasta.

 

Pyhyyden portailla -perusnäyttelyuudistuksen tavoitteena oli RIISAn kokonaisvaltainen uudistaminen - saavutettavuuden parantaminen, asiakaspalvelun kehittäminen matkailuammatilliselle tasolle, Monitoimitila Mosaiikin luovien pedagogisten sisältöjen kehittäminen, eri kohderyhmille räätälöidyt asiakaslähtöiset palvelut sekä yhtenäinen visuaalinen ilme.

 

RIISA tarjoaa ainutlaatuisia elämyksiä, sykähdyttäviä taideaarteita sekä kurkistuksen historiaan. Kirkkomuseo tekee yhteistyötä erilaisten kulttuurilaitosten, yhteisöjen (mm. päiväkodit, koulut ja palvelutalot) ja matkailutoimijoiden kanssa sekä osallistuu aktiivisesti yhteistyöhankkeisiin ja -tapahtumiin.

 

Lopuksi

 

RIISA palvelee Pohjois-Savoa merkittävänä matkailukohteena, museoasiakkaita kansallisesti ja kansainvälisesti sekä kirkkoa ortodoksisena kulttuurikohteena. Säätiö toivookin, että Kuopion kaupungilla on mahdollisuus monipuoliseen ja kestävään yhteistyöhön Suomen ortodoksisen kirkkomuseon RIISAn kanssa.

 

Lausunto

Markkinointijohtaja Kirsi Soininen

 

Ortodoksinen kirkkomuseo RIISA on ainutlaatuinen kokonaisuus, jolla on merkitystä alueen vetovoiman ja matkailun näkökulmasta. RIISAlla on merkitystä myös suvaitsevaisuuskasvatuksen, historiallisen kulttuuriperimän säilyttämisen ja asukkaiden hyvinvointivaikutuksen näkökulmasta.

 

Säätiön ja kaupungin välisiä neuvotteluja on tarkoituksenmukaista jatkaa yhteistyösopimuksen laatimiseksi vuosille 2016–2018.

 

Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiö on toimittanut 26.5.2015 lisäselvityksen taloudellisesta tilanteestaan. Lisäselvitys jaetaan liiteaineistona.

 

 

Liitteet

15

4074/2015 RIISAN lisäselvitys

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. myöntää Suomen ortodoksisen kirkkomuseon säätiölle lisäavustusta 50 000€ vuodelle 2015. Avustus suoritetaan kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahoista. Määrärahasta tehdään lisätalousarvioesitys kaupunginvaltuustolle.

Kaupungin ja säätiön välisestä yhteistyösopimuksesta vuosille 2016–2018 päätetään erikseen myöhemmin.

 

 

Päätös                                            Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa