Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.06.2015/Pykälä 189

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 189

Asianro 28/00.02.01/2015

 

 

Kh:n tiedonannot

 

Kh:lle saapuneet kirjeet

 

1128/2015                                     Valtiovarainministeriön päätös 22.5.2015 Yhdistymisavustus ja valtionosuuksien vähenemisen korvauksesta. Kuopion kaupungin ja Maaningan kunnan yhdistymisestä Kuopion kaupungille maksetaan yhdistymisavustusta vuosina 2015 – 2017 yhteensä 4 000 000 euroa. Ministeriö maksaa yhdistymisavustuksen vuosittain kunkin vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Kuopion kaupunki ei ole oikeutettu kuntarakennelain 44 §:n mukaiseen valtionosuuksien vähenemisen korvaukseen. Jälj. talous- ja strategia palvelu sekä Heikki Helve.

 

1163/2014                                     Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan ote pöytäkirjasta 21.5.2015 Pelastustoimen perussopimus ja kuntien maksuosuuden määräytyminen. Aluepelastuslautakunta hyväksyy osaltaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen ja kuntien maksuosuusperusteen tarkistuksen. Kuntien lausuntojen perusteella aluepelastuslautakunta päättää, että Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen maksuosuusperustetta ei muuteta.

 

1727/2015                                     Talous- ja rahoitusjohtajan päätöspöytäkirja 19.5.2015, (Muut asiat 2 §) Pitkäaikaisen lainan nostamisesta. Talous- ja rahoitusjohtaja päättää hyväksyä Kuntarahoitus Oy:n lainatarjouksen 25.000.000 €:n nostamisesta. 

 

3156/2015                                     Myönteinen suunnittelutarveratkaisu (konevarastohallin rakentamiseen) / Puutossalmi

3766/2015                                     Myönteinen suunnittelutarveratkaisu (omakotitalon ja talousrakennuksen rakentamiseen) / Haminalahti

 

3628/2012                                     Korkeimman hallinto-oikeuden päätös maakuntakaavan vahvistamista koskevassa asiassa. Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuusto hyväksyi 10.6.2013 Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavan. Tuulivoimamaakuntakaavassa on osoitettu tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat, seudullisesti merkittävät alueet koko maakunnan alueella. Maakuntakaavassa on osoitettu myös Kuopion lentoaseman päivitetty melualue ja melualueen muutoksesta aiheutuvat tarkistukset voimassa olevan maakuntakaavan mukaisiin alueen muihin aluevarausmerkintöihin. Ympäristöministeriö jätti päätöksellään vahvistamatta Nilsiän Etelä-Kinahmin tuulivoima-alueen sekä mainittua tuulivoima-aluetta koskevat suunnittelumääräykset. Korkein hallinto-oikeus on päättänyt, että ympäristöministeriön päätöstä ei muuteta.

 

4002/2015                                     Kuntalaisaloite 21.5.2015 Tennisverkko Eino Leinon liikuntapuistoon. Kuntalainen on jättänyt aloitteen Kuopion kaupungille, jossa hän pyytää tennisverkkoa Eino Leinon liikuntapuistoon, kun tekonurmipintainen monitoimikenttä mahdollistaa kesällä eri pallopelien pelaamisen mm. jalkapallo, koripallo, sähly ja tennis. Kentällä on jo valmiiksi tenniskentän rajamerkinnät. Alueella asuu monta tennisseuran junioria sekä muita tennistä harrastavia, jotka odottavat pelimahdollisuutta. Läh. vastattavaksi hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle.

 

4023/2015                                     Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös erityisavustuksen myöntämisestä Iloa ilmaisusta hankkeeseen 2015 – 2016. Myönnetyn avustuksen määrä 50 000,00 euroa. Jälj. talous- ja strategiapalvelu sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualue.

 

4053/2015                                     Palosuojelurahaston selvityspyyntö rahaston vuosina 1988 – 2013 myöntämien rakennushankeavustusten nykytilanteesta sekä nykykäytöstä. Karttulan kunta on saanut vuonna 1999 avustusta 950 000 markkaa uudisrakennusta varten. Läh. vastattavaksi tilakeskukselle.

 

Vironlahden kunnanvaltuuston ote pöytäkirjasta 18.5.2015. Vironlahden kunnan eroaminen Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymästä. Vironlahden kunta on päättänyt erota Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymästä ja vaatii kuntayhtymää maksamaan takaisin kunnan peruspääomaosuuden. Jälj. Janne Airaksinen sekä perusturvan palvelualue.

 

Savonia osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirja 04/21.5.2015.

 

                                                          Tarkastuspäällikkö Tapani Laitisen irtisanoutuminen sisäisen tarkastajan virasta ja tarkastuspäällikön viran vastaanottoilmoitus.

 

                                                          Pohjois-Savon liiton tiedote 25.5.2015: Pöljä on Pohjois-Savon vuoden kylä. Pohjois-Savon maakuntahallitus nimesi Pöljän Pohjois-Savon vuoden kyläksi 2015.

 

                                                          Pohjois-Savon liiton tiedote 25.5.2015: Pohjois-Savon liitto vastustaa käräjäoikeuden kanslioiden lakkauttamista. Pohjois-Savon maakuntahallitus ei pidä oikeusministeriön asettaman työryhmän ehdottamaa 14:n käräjäoikeuden mallia tarkoituksenmukaisena Itä-Suomen osalta, jossa Iisalmen ja Varkauden kansliat lakkautettaisiin. Maakuntahallituksen mielestä Iisalmen ja Varkauden kanslioiden lakkauttaminen heikentäisi kansalaisten oikeusturvaa ja oikeuspalvelujen saatavuutta sekä se vaikuttaisi aluetalouteen heikentävästi.

 

 

                                                          Seuraavat pöytäkirjajäljennökset:

 

-         Kaupunkirakennelautakunnan kokouksesta 7/20.5.2015,

-         Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan kokouksesta 4/21.5.2015,

-         Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokouksesta 3/21.5.2015.

 

 

Seuraavat konsernipalvelun ja vetovoimaisuuden palvelualueen viranhaltijoiden päätökset ajalla 18.–24.5.2015:

 

Asia nro

Päätöksentekijä

Asiakirjan tyyppi

§ / vuosi

Päätöspvm

Otsikko

3740/2015

kaupunginjohtaja - KON Kaupunginjohtaja

Muut asiat

5 § / 2015

18.5.2015

Kuopion kaupungin edustajien nimeäminen yhtiö- ja yhtymäkokouksiin sekä hallituksiin 2013 - 2016

1918/2015

kaupunginlakimies - KON Kaupunginlakimies

Vahingonkorvaukset

2 § / 2015

20.5.2015

Vahingonkorvaushakemus / veneen vaurioituminen puita kaadettaessa

3738/2015

kaupunginsihteeri - KON Kaupunginsihteeri

Henkilöstöasiat

1 § / 2015

19.5.2015

Työajan määräaikainen muutos

3623/2015

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja kyp

Henkilöstöasiat

6 § / 2015

19.5.2015

Täyttölupa kuljetuspalvelusihteerin tehtävään

3967/2015

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja ptp

Henkilöstöasiat

26 § / 2015

21.5.2015

Kolmen sairaanhoitajan valinta varahenkilöstöön

3546/2015

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja ptp

Henkilöstöasiat

24 § / 2015

18.5.2015

Henkilöstösiirrot Sairaalapalveluiden Nilsiän vuodeosastolta Vanhusten palveluohjauksen yksiköihin sekä Nilsiän vastaanottopalveluun

3953/2015

talous- ja rahoitusjohtaja - KON Talous- ja rahoitusjohtaja

Maksut

2 § / 2015

21.5.2015

Kuopion museon, taidemuseon ja korttelimuseon pohjakassojen korottaminen

1727/2015

talous- ja rahoitusjohtaja - KON Talous- ja rahoitusjohtaja

Muut asiat

2 § / 2015

19.5.2015

Pitkäaikaisen lainan nostaminen

3766/2015

yleiskaavajohtaja - KON Yleiskaavajohtaja

Lupa- ja ilmoitusasiat

12 § / 2015

19.5.2015

Suunnittelutarveratkaisu / Haminalahti 297-410-8-9-M602

3156/2015

yleiskaavajohtaja - KON Yleiskaavajohtaja

Lupa- ja ilmoitusasiat

11 § / 2015

18.5.2015

Suunnittelutarveratkaisu / Puutossalmi 297-426-9-172

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kh:n käsiteltäväksi.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että pöydälle jaettiin täyttölupapäätös kuljetuspalvelusihteerin tehtävään.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtaja päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa