Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.06.2015/Pykälä 177

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 177

Asianro 1975/00.01/2012

 

 

Kuopion Matkailupalvelu Oy:n purkaminen selvitystilannemenettelyssä

 

 

Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen
Talous- ja strategiapalvelu

 

Kuopion Matkailupalvelu Oy on Kuopion kaupungin 100 % omistama yhtiö, jonka liiketoiminta on päättynyt omistajaohjausjaoston 10.6.2013 tekemän päätöksen mukaisesti. Yhtiön tilikauden 2014 tulos oli 153 tuhatta euroa tappiollinen ja taseen loppusumma 1,52 miljoonaa euroa. Omien pääomien määrä oli 1,17 miljoonaa euroa. Vieraan pääoman määrästä 344 tuhatta euroa on velkaa kaupungille, joka on käytännössä yhtiön ainoa velkoja.

 

Kuopion Matkailupalvelu Oy:n varat koostuvat lähinnä Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n 100 %:sti omistetusta osakekannasta. Osakkeiden tasearvo 31.12.2014 tilinpäätöksessä oli 1,28 miljoonaa euroa. Matkailukeskus Rauhalahti Oy harjoittaa mökkien vuokrausta ja leirintäalueliiketoimintaa Rauhalahdessa. Sen taseen loppusumma vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan oli 1,51 miljoonaa euroa, omat pääomat 1,33 M€, liikevaihto 0,78 miljoonaa euroa ja tulos tappiollinen 23 tuhatta euroa.  Kuopion Matkailupalvelu Oy:n omaisuus koostuu muutoin rahavaroista, Osuuskunta KPY:n osuustodistuksista sekä tasearvoltaan 143 tuhannen euron irtaimesta omaisuudesta käsittäen rakennuksia ja rakennelmia Rauhalahden leirintäalueen yhteydessä.

 

Koska Kuopion Matkailupalvelu Oy:n toiminta on päättynyt ja koska yhtiö toimii puhtaasti määrätyn omaisuuden hallinnointiyhtiönä aiheuttaen vain hallinnollisia kuluja, on yhtiö tarkoituksenmukaista purkaa. Yhtiön purkaminen edellyttää yhtiön asettamista selvitystilaan, jossa sen varat ja velat selvitetään, sovitaan menettelytavoista yhtiön muita sitoumuksia koskien, velat maksetaan ja laaditaan tilinpäätös sekä selvitystilahallinnon lopputilitys ennen yhtiön lopullista purkamista. Velkojen maksamisen jälkeen jäljelle jäävä omaisuus luovutetaan yhtiön omistajille näiden osakkeita vastaavana jako-osana. Käytännössä Kuopion Matkailupalvelu Oy:n tapauksessa kaikki varat voidaan siirtää kaupungin omistukseen, ellei niitä saada realisoitua käypään markkinahintaan selvitystilamenettelyn aikana.

 

Selvitystilamenettelyssä purkautuvat yhtiön omaisuuden arvonmuutokset realisoituvat ja verotuksessa kaikki omaisuus arvostetaan käypään arvoon. Purkamisen taloudelliset seuraamukset yhtiölle ja kaupungille riippuvat omaisuuden arvonmäärityksistä. Keskeisin tekijä tässä on Matkailukeskus Rauhalahti Oy:n osakkeiden arvostus, joille haetaan selvitystilamenettelyssä riippumattoman asiantuntijan arvonmääritys. Mikäli osakkeiden arvo ylittää niiden tasearvon, muodostuu yhtiölle verotettavaa luovutusvoittoa ja päinvastaisessa tilanteessa taasen luovutustappiota. Kaupunki ei ole omalla alueella harjoittamastaan toiminnasta tuloverovelvollinen, joten mahdollisesta purkuvoitosta ei mene tuloveroa. Sen sijaan kaupungin omistukseen siirtyvistä osakkeista joudutaan maksamaan 2 %:n varainsiirtovero. Tasearvolla laskettuna varainsiirtoveron määrä olisi noin 26 tuhatta euroa.

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 1 luvun 5 §:n kohdan 25. mukaan tytäryhtiön osakkeiden myymisestä ja ostamisesta päättää kaupunginvaltuusto. Yhtiön purkaminen selvitystilanmenettelyn kautta on rinnastettavissa yhtiön osakkeiden myymiseen, joten päätösvaltainen toimielin asiassa on kaupunginvaltuusto.

 

Selvitystilaan asettaminen tapahtuu muodollisesti Kuopion Matkailupalvelu Oy:n yhtiökokouksen päätöksellä. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on tarkoitus kutsua koolle päättämään asiasta tämän esityksen mukaisen päätöksen saatua lainvoiman.

 

 

Vaikutusten arviointi                Esityksen arvioidaan olevan ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

 

1.                               Kuopion Matkailupalvelu Oy puretaan asettamalla yhtiö selvitys-tilaan

2.                               kaupunki ottaa omistukseensa Kuopion Matkailupalvelu Oy:n omaisuuden mahdollisine niitä koskevine sitoumuksineen kaupungin velkojen maksun ja osakeomistuksen vastikkeena, ellei omaisuutta saada realisoitua käyvän markkinahinnan mukaiseen hintaan selvitystilamenettelyn aikana

3.                               Matkailukeskus Rauhalahti Oy:stä tulee edellisen kohdan mukaisesti kaupungin tytäryhtiö purkamisen seurauksena.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Toni Vainikainen

 

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää kv:lle, että

1.       Kuopion Matkailupalvelu Oy puretaan asettamalla yhtiö selvitys-
tilaan,

2.       kaupunki ottaa omistukseensa Kuopion Matkailupalvelu Oy:n
omaisuuden mahdollisine niitä koskevine sitoumuksineen kaupungin velkojen maksun ja osakeomistuksen vastikkeena, ellei omaisuutta saada realisoitua käyvän markkinahinnan mukaiseen hintaan selvitystilamenettelyn aikana ja

3.       Matkailukeskus Rauhalahti Oy:stä tulee edellisen kohdan mukaisesti kaupungin tytäryhtiö purkamisen seurauksena.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että markkinointijohtaja Kirsi Soininen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa