Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.06.2015/Pykälä 178

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunkirakennelautakunta

75 §

29.4.2015

 

§ 178

Asianro 2832/00.01.02/2015

 

 

Muutosehdotus palvelualueiden johtosääntöön / kaupunkiympäristön palvelualue / 4 § kaupunkiympäristön palvelualue, tehtävät ja toimivalta

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 29.4.2015 75 §

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

Hulevesiä koskevat säännökset

 

Vesihuoltolain ja maankäyttö- ja rakennuslain muutokset ovat tulleet voimaan 1.9.2014. Maankäyttö- ja rakennuslakiin on tullut uusia hulevesiasioita koskevia säännöksiä, jotka vaikuttavat kunnan tehtäviin ja toimivaltaan. Lain muutoksella voidaan muun muassa entistä paremmin taata hulevesien kokonaisvaltainen hallinta. Kiinteistöjen omistajilla on nyt entistä enemmän vastuuta omien hulevesiensä johtamisesta ja käsittelystä.

 

Kunnan tulee muun muassa määrätä monijäseninen toimielin, joka valvoo maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun hulevesiä koskevia erityisiä säännöksiä. Toimielin valvoo MRL:n 13 a luvun säännösten toteutumista (103 d §) ja

 

        vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla ja huolehtii, että tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään (MRL 103 i §)

        hyväksyy tarvittaessa hulevesisuunnitelman (MRL 103 l §)

        huolehtii hulevesijärjestelmien toteuttamisesta maankäytön tarpeita vastaavasti (MRL 103 m §)

        perii vuosittain maksun hulevesien hallinnasta aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. (MRL 103 n §)

        toimittaa kiinteistön omistajalle tai haltijalle maksun maksamista varten laskun (MRL 103 o §)

 

Kunnan tulee myös määrätä viranomainen, joka:

        osoittaa kiinteistön hulevesijärjestelmän ja kunnan hulevesijärjestelmän yhteensovittamiseksi tarpeelliset rajakohdat ja antaa hulevesien johtamiseen liittyviä määräyksiä (MRL 103 g §)

 

Asian valmistelun yhteydessä on neuvoteltu siitä, miten tehtäviä jaetaan kaupunkirakennelautakunnan, Kuopion Vesi Liikelaitoksen sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnan kesken. Neuvottelussa on päädytty siihen, että kaupunkirakennelautakunta vastaisi MRL:n pykälien 103 g, 103 i, 103 l, 103 m, 103 n ja 103 o mukaisista tehtävistä.

 

Esityslistan liitteenä jaetaan muutosehdotus sekä viiteaineistona voimassa oleva johtosääntö ja MRL:n 13 a luku.

 

 

Esitys                                Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle palvelualueiden johtosäännön 2. luvun 4 §:n muuttamista liitteenä olevan muutosehdotuksen mukaiseksi.

 

 

                                            Valmistelija                                          

Tanja Leppänen

puh. +358 044 718 5122

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että tämän asian käsittelyn jälkeen käsiteltiin asia nro 6.

 

 


 

 

 

Liitteet

2

2832/2015 Muutosehdotus palvelualueiden johtosääntöön

 

3

2832/2015 Maankäyttö- ja rakennuslaki 13 a luku

 

Viiteaineisto

1

2832/2015 Voimassa oleva johtosääntö

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää kv:lle palvelualueiden johtosäännön 2. luvun 4 §:n muuttamista liitteenä olevan muutosehdotuksen mukaiseksi. Johtosääntömuutos astuu voimaan 1.7.2015 lukien.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa