Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 15.06.2015/Pykälä 42

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginhallitus

87 §

30.3.2015

 

§ 42

Asianro 2369/02.06.01/2015

 

 

Maaningan kunnan vuoden 2014 tilinpäätös

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 30.3.2015 87 §

 

Talouspäällikkö Timo Kiviluoma
Perusturvan ja terveydenhuollon johdon tukipalvelut

 

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Maaningan kunnan tilinpäätöksessä on mukana laskennallisesti eriytettynä taseyksikkönä vesihuoltolaitos. Tilinpäätökseen sisältyy konsernitilinpäätös.

 

Kuntalain 68 §:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja. Kuntalain 69 §:n 3 momentin mukaan kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tuloksenkäsittelyeriä ovat investointivarauksen, poistoeron tai rahaston lisäykset ja vähennykset.

 

Tilikauden tulos ennen tuloksenkäsittelyeriä on 598.946,33 euroa alijäämäinen. Koska tuloksenkäsittelyeriä ei tilinpäätökseen sisälly, tilikauden 2014 alijäämäksi muodostuu 598.946,33 euroa. Yhdessä tilikauden alijäämän kanssa taseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämäksi muodostuu 1.015.182,22 euroa.

 

Maaningan kunnan tilikauden tulos oli 0,3 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompi. Ennakoitua heikompi tulos johtuu merkittäviltä osin budjetoitua pienemmistä kunnan tuloverokertymästä. Tuloverokertymä aleni edellisvuodesta yli 0,7 milj. euroa ja kunnan kokonaisverotulokertymä jäi 0,7 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienemmäksi. Budjetoitua pienempi kunnan tuloverokertymä puolestaan johtui osittain valtion edellisvuonna tekemästä muutoksesta kuntien verotilitysten tilitysaikatauluun. Valtio tilitti kunnille joulukuussa 2013 jäännösveroja, jotka aikaisemman aikataulun mukaan olisi tilitetty tammikuussa 2014. Vuonna 2014 verotuloista siten puuttuu kyseinen erä. Lisäksi Maaningan työttömyysaste on kohonnut edellisvuodesta ja työssäkäyvän väestön osalta on myös syntynyt muuttotappiota.

 

 

 

 

 

                                           

 

Vaikutusten arviointi        Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

 

                                            Valmistelija                                          

Timo Kiviluoma

puh. +358 044 7488200

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh.

1. hyväksyy ja allekirjoittaa Maaningan kunnan tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.

2.  saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja esittää vuoden 2014 tuloksen käsittelystä kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

•  tilikauden alijäämä 598.946,33 euroa siirretään taseen Oman pääoman erään Edellisten tilikausien yli- ja alijäämä.

3.  oikeuttaa talous- ja strategiapalvelun tekemään tilinpäätökseen mahdolliset tekniset korjaukset.


Päätös                              Talouspäällikkö Timo Kiviluoma esitteli kokouksessa Maaningan kunnan vuoden 2014 tilinpäätöstä.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 


 

 

Liitteet

1

1959/2015 Maaningan kunnan tilinpäätös 2014

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kv. merkitsee Maaningan kunnan  vuoden 2014 tilinpäätöksen tiedoksi (asiaa koskeva päätöskäsittely on kohdassa 5 ).

 

Päätös                                            Merkittiin, että asioiden 3-8 osalta käytiin yhteinen yleiskeskustelu.

 

Merkittiin, että valtuutettu Sari Raassina poistui kokouksesta klo 18.45 ja hänen tilalleen siirtyi seuraava esteetön varavaltuutettu Pirkko-Liisa Piironen varavaltuutettu Erkki Kukkosen saapuessa kokoukseen valtuutettu Riitta Korhosen sijalle. 

 

 

 

Merkittiin, että valtuutettu Pekka Kantanen poistui kokouksesta yleiskeskustelun aikana klo 19.35.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa