Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 15.06.2015/Pykälä 45

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginhallitus

86 §

30.3.2015

 

§ 45

Asianro 1959/02.06.01/2015

 

 

Kuopion kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 30.3.2015 86 §

 

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja strategiapalvelu

 

 

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.  Toimintakertomuksessa on esitetty selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kuopion kaupungin taseyksiköiden ja liikelaitosten tilinpäätökset on yhdistelty ydinkaupungin tilinpäätökseen rivi riviltä sisäiset erät eliminoiden. Tilinpäätökseen sisältyy konsernitilinpäätös.

 

Kuntalain 68 §:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja. Kuntalain 69 §:n 3 momentin mukaan kaupunginhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tuloksenkäsittelyeriä ovat poistoeron, varausten tai rahastojen lisäykset ja vähennykset.

 

Tilikauden tulos ennen tuloksenkäsittelyeriä on 118.017.144,25 euroa ylijäämäinen. Tilikauden tuloksen jälkeen kirjataan poistoeron tuloutus suunnitelman mukaan ydinkaupungissa 32.804,10 euroa, tilakeskuksessa 33.354,48 euroa, Kuopion Vesi liikelaitoksessa 25.282,62 euroa ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksessa 182.831,10 euroa, yhteensä 274.272,30 euroa. Lisäksi puretaan osoitteessa Vuorelankatu 5 -7 sijaitsevaan kiinteistöön kohdistunut investointivaraus 96.000 euroa varauksen perusteen lakattua olemasta.

 

Tuloksenkäsittelyerien jälkeen tilikauden 2014 ylijäämäksi muodostuu 118.387.416,55 euroa. Yhdessä tilikauden ylijäämän kanssa taseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämäksi muodostuu 128.288.250,25 euroa.

 

Kuopion kaupungin poikkeuksellisen hyvään tilikauden tulokseen vaikutti merkittävästi Kuopion Energia liikelaitoksen ja Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtiöittämiset. Yhtiöittämisten vaikutus on puhtaasti laskennallinen. Kun yhtiöittämisten vaikutus vähennetään tilikauden ylijäämästä, muodostuu tilikauden alijäämäksi 4,1 milj. euroa. Tämä on 15,1 milj. euroa talousarviota parempi. Ennakoitua parempi tulos johtuu pääosin budjetoitua pienempänä toteutuneista toimintakuluista, jotka jäivät 19,6 milj. euroa alle talousarvion. Toimintatuotot toteutuivat 2,8 milj. euroa talousarviota pienempänä.

 

Ylijäämäisestä tuloksesta huolimatta kaupungin on välttämätöntä jatkaa rakenteellisten ja muiden pitkävaikutteisten tasapainotustoimenpiteiden toteuttamista saavuttaakseen tavoitteena olevan tasapainoisen talouskehityksen ja kyetäkseen vastaamaan käytettävissä olevin resurssein asiakkaiden lisääntyvään palvelutarpeeseen. Yleinen heikko taloudellinen tilanne ja Kuntalain tiukentuneet taloutta koskevat säännökset asettavat omat haasteensa ja rajoitteensa toiminnan järjestämiselle.        

 

 

 

Vaikutusten arviointi        Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

 

 

                                            Valmistelija                                          

Pirjo Salmelainen

puh. +358 017 18 2807

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh.

1. hyväksyy ja allekirjoittaa Kuopion kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.

2.  saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja esittää vuoden 2014 tuloksen käsittelystä kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

•  puretaan poistoeroa 274.272,30 euroa
•  puretaan investointivarausta 96.000 euroa
•  tilikauden ylijäämä 118.387.416,55 euroa siirretään taseen Oman pääoman erään Edellisten tilikausien yli- ja alijäämä.

3. oikeuttaa talous- ja strategiapalvelun tekemään tilinpäätökseen mahdolliset tekniset korjaukset.

 

 

Päätös                              Kokouksessa jaettiin korjaussivut vuoden 2014 tilinpäätökseen. Liitteenä 2. Todettiin lisäksi, että esityslistan sivulla 5 oleva luku 16,4 milj. euroa korjataan kirjoitusvirheenä luvuksi 15,1 milj. euroa.

 

Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen, henkilöstöjohtaja Markku Mattila, talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen ja talouspäällikkö Timo Kiviluoma olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

 

Merkittiin, että asiakohdan käsittelyn aikana kokoukseen saapui kaupunginsihteeri Heikki Vienola ja että samalla kokouksesta poistui kaupunginlakimies Vesa Toivanen. Pöytäkirjanpitäjänä kokouksessa toimi asiakohdasta lukien kaupunginsihteeri Heikki Vienola.

 

Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Markku Rossi saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. 

 

 


 

 

Liitteet

4

1959/2015 Kuopion kaupungin tilinpäätös 2014

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kv. merkitsee tilinpäätöksen 2014 tiedoksi (asiaa koskeva päätöskäsittely on kohdassa 8 ).

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa