Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 15.06.2015/Pykälä 47

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Tarkastuslautakunta

75 §

27.5.2015

 

§ 47

Asianro 3806/00.03.00/2015

 

 

Kuopion kaupungin tilintarkastuskertomus vuodelta 2014, tilinpäätöksen 2014 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

 

 

Päätöshistoria

 

Tarkastuslautakunta 27.5.2015 75 §

 

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimi

                                           

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tällaisia ovat tilintarkastuskertomukseen sisältyvät asiat, kuten vastuuvapauden myöntäminen. Tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

 

Kuntalain 75 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja johtaville viranhaltijoille (tilivelvollisille) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia ja valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. 

 

Kuntalain 75 § 3 kohdan mukaan tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaiset selitykset sekä kaupunginhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

 

Kaupunginhallitus on käsitellyt Kuopion kaupungin tilinpäätöksen 30.3.2015 § 86. Tilinpäätös osoittaa 118.387.416,55 euron ylijäämää. BDO Audiator Oy vastuullisena tilintarkastajanaan Johanna Lundström, JHTT, HTM on antanut 13.5.2015 tilintarkastuskertomuksen Kuopion kaupungin vuoden 2014 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisesta. Tilintarkastuskertomukseen ei sisälly kuntalain 75 §:ssä tarkoitettua tilivelvolliseen kohdistuvaa muistutusta. 

 

Tilintarkastuskertomuksen mukaan kaupungin hallintoa on hoidettu lain ja kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti. 

 

Tilintarkastaja on esittänyt antamassaan tilintarkastuskertomuksessa, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus voidaan myöntää kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014.

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Tapani Laitinen

puh. +358 044 718 2808

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

 

Tarkastuslautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja

2) hyväksyy tilinpäätöksen ja

3) myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille.

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkistetaan tässä kokouksessa.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 


 

Liitteet

6

3806/2015 Tilintarkastuskertomus 2014

 

                                                         

Päätösehdotus                           Tarkastuslautakunta

 

Kv.

1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi

2) hyväksyy tilinpäätöksen ja

3) myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille.

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan päätösehdotuksen.

 

Merkittiin, että kokouksessa pidettiin tauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.15-20.45.

 

Merkittiin, että tauon aikana kokouksesta poistuivat valtuutetut Pauli Ruotsalainen, Varpu Puskala, Markku Kiljander ja Mikko Lankinen.

 

Valtuutettu Ruotsalaisen tilalle kokoukseen saapui seuraava esteetön varavaltuutettu Ate Savolainen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa