Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.06.2015/Pykälä 202

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 202

Asianro 28/00.02.01/2015

 

 

Kh:n tiedonantoja

 

Kh:lle saapuneet kirjeet:

 

3565/2013                                     Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausuntopyyntö ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994, YVA-laki) mukaisesta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta: FinnPulp Oy:n uusi havusellutehdas, Kuopio. Jälj. Ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä kaupunkirakennelautakunta.

 

5020/2014                                     Valtiovarainministeriön kirje 26.5.2015 ICT-muutostuki kuntajakoselvityksiin ja kuntaliitosten toteuttamiseen. Ohjeistus tuen hakemista kuntajakoselvitystä vuonna 2015 tekeville kunnille ja kuntaliitoskunnille, joissa liitos astuu voimaan vuoden 2016 tai 2017 alussa. Jälj. sidosryhmäpalvelut sekä talous- ja strategiapalvelut.

 

7493/2014                                     Pohjois-Savon TE-toimiston päätös työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalveluverkostosta. Laki ja asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) on tullut voimaan 1.1.2015. Säädösmuutoksilla velvoitetaan kaikki kunnat kuulumaan työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalvelun verkostoon 1.1.2016 alkaen. Jälj. aikuissosiaalityön palvelut.

 

4165/2015                                     Opetushallituksen tiedote 25.5.2015 Vuoden 2014 kustannuksia ja suoritteita koskevien tietojen tarkistamisesta. Läh. vastattavaksi hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle. Jälj. talous- ja strategiapalvelut.

 

4260/2015                                     Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote esiopetuksen velvoittavuutta koskevasta lakimuutoksesta, jota sovelletaan 1.8.2015 lukien. Lain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Jälj. kasvun ja oppimisen palvelualue.                             

 

4472/2015                                     Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA):n päätös 3.6.2015 asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten kuntakohtaiset määrärahat. Läh. tiedoksi asuntotoimeen.

 

4563/2015                                     Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.4.2015. Jälj. konserniohjaus ja tilapalvelut.

 

Purkamisilmoitus, joka koskee tonttia 476-402-3-18, Ainola.

 

Kevama Oy: varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 29.4.2015. Jälj. konserniohjaus ja tilapalvelut.

 

Snellman-instituutin kevätkokouksen 2015 pöytäkirja 13.5.2015. Jälj. konserniohjaus ja tilapalvelut.

 

Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen kokouksen pöytäkirja 21.5.2015.

 

Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen johtokunnan kokouksen pöytäkirja 3/27.5.2015. Jälj. konserniohjaus ja tilapalvelut.

 

Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille 1/28.5.2015.

 

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän pöytäkirja 2/2.6.2015.

 

Siilinjärven kunnan ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirjanote 2/2.6.2015. Ympäristöterveyspalveluiden talousarvion 1.1.–30.4.2015 toteuma ja raportointi sopimuskunnille. Jälj. ympäristöpalvelut.

 

Kutsu SOSTEtalk! 2015 –tapahtumaan 7. – 8.10.2015 Finlandia-talolle Helsinkiin.

 

Servica Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan kokouksen pöytäkirja 5/3.6.2015. Jälj. konserniohjaus ja tilapalvelut.

 

Kuntaliiton yleiskirje 8/80/2014 lait vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Eduskunta hyväksyi lait maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (682/2014) sekä vesi huoltolain muuttamisesta (681/2014) 3.6.2014. Lait tulivat voimaan 1.9.2014.

 

Savon koulutuskuntayhtymän kokouksen pöytäkirja 1/4.6.2015.

 

Seuraavat pöytäkirjajäljennökset:

 

Seuraavat konsernipalvelun ja vetovoimaisuuden palvelualueen viranhaltijoiden päätökset ajalta 25.5.–7.6.2015:

 

 

Asia nro

Päätöksentekijä

Asiakirjan tyyppi

§ / vuosi

Päätöspvm

Otsikko

4398/2015

elinkeinojohtaja - VVP Elinkeinojohtaja

Elinkeinoasiat

3 § / 2015

3.6.2015

Yrityspalvelun osallistuminen liito-orava- ja noroselvitysten kustannuksiin

4061/2015

henkilöstöjohtaja - KON Henkilöstöjohtaja

Henkilöstöasiat

17 § / 2015

25.5.2015

Henkilökohtainen valmennus

4306/2015

kansliasihteeri - KON Kansliasihteeri

Muut asiat

17 § / 2015

1.6.2015

Kaupungintalon juhlasalin vuokravapaus / Lääkäriasema Cantti Oy

4261/2015

kaupunginjohtaja - KON Kaupunginjohtaja

Henkilöstöasiat

6 § / 2015

1.6.2015

Työsuojelupäällikön tehtävän hoitaminen

4014/2015

kaupunginjohtaja - KON Kaupunginjohtaja

Henkilöstöasiat

5 § / 2015

25.5.2015

Kertapalkkion maksaminen kehittämisjohtajalle

4012/2015

kaupunginjohtaja - KON Kaupunginjohtaja

Henkilöstöasiat

4 § / 2015

25.5.2015

Kaupunginlakimiehen tehtäväkuvan muuttaminen

4518/2015

kaupunginsihteeri - KON Kaupunginsihteeri

Hankinta- ym. sopimukset

2 § / 2015

5.6.2015

Kaupunginkanslian ja Istekki Oy:n välinen sopimus jatkuvista palveluista / Sopimusmuutos

4511/2015

kaupunginsihteeri - KON Kaupunginsihteeri

Hankinta- ym. sopimukset

1 § / 2015

5.6.2015

Valtuuston kokousten videointipalvelun uusiminen / Istekki Oy

4212/2015

konserniohjausjohtaja - KON Konserniohjausjohtaja

Maksut

1 § / 2015

27.5.2015

Kuopion Tilakeskuksen tositteiden hyväksyjät 1.6.2015 alkaen

536/2015

lakimies - KON Lakimies

Vahingonkorvaukset

10 § / 2015

3.6.2015

Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen

7791/2014

lakimies - KON Lakimies

Vahingonkorvaukset

5 § / 2015

28.5.2015

Vahingonkorvaushakemus / liukastuminen

5887/2014

lakimies - KON Lakimies

Vahingonkorvaukset (S)

4 § / 2015

28.5.2015

Vahingonkorvaushakemus / takaisinsaantivaatimus / If Vahinkovakuutusyhtiö Oy / liukastuminen

256/2015

lakimies - KON Lakimies

Vahingonkorvaukset

9 § / 2015

3.6.2015

Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen

5200/2014

lakimies - KON Lakimies

Vahingonkorvaukset

8 § / 2015

3.6.2015

Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen

6897/2014

lakimies - KON Lakimies

Vahingonkorvaukset

7 § / 2015

3.6.2015

Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen

5656/2014

lakimies - KON Lakimies

Vahingonkorvaukset (S)

6 § / 2015

28.5.2015

Vahingonkorvaushakemus / liukastuminen

4242/2015

markkinointijohtaja - Kirsi Soininen

Hankinta- ym. sopimukset

10 § / 2015

28.5.2015

Kuopion kaupungin imagoesitteen painaminen

4008/2015

markkinointijohtaja - VVP Markkinointijohtaja

Muut asiat

1 § / 2015

25.5.2015

Mobiililiittymien liittäminen DNA mobiilivaihteeseen

4479/2015

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja hep

Muut asiat

2 § / 2015

3.6.2015

Kaupungin luottokortin hankinta rehtorille

774/2015

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja kop

Henkilöstöasiat

10 § / 2015

5.6.2015

Kasvun ja oppimisen palvelualueen täyttöluvat

4029/2015

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja kop

Henkilöstöasiat

7 § / 2015

28.5.2015

Etätyösopimus 1.6.2015 alkaen/tilahallintapäällikkö

4194/2015

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja kop

Henkilöstöasiat

6 § / 2015

27.5.2015

Määräaikaisen koordinaattorin tehtävä ajalle 1.6.-31.10.2015/ISOverstas

4447/2015

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja kop

Henkilöstöasiat

8 § / 2015

3.6.2015

Tehtäväsiirto hallinnon tukipalvelujen oppimisympäristöpalveluista perusopetuksen-, nuoriso- ja lukiopalveluiden sekä toisen asteen yhteistyön hallintoon

4122/2015

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja ptp

Henkilöstöasiat

29 § / 2015

29.5.2015

Esitys määräaikaisesta ratkaisuvallan siirrosta vanhusten palveluohjausyksikössä

4149/2015

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja ptp

Henkilöstöasiat

28 § / 2015

27.5.2015

Neljän lähihoitajan valinta varahenkilöstöön

4110/2015

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja ptp

Muut asiat

4 § / 2015

26.5.2015

Kansainväliseen terveysmatkailuhankkeeseen osallistuminen

1849/2015

palvelualuejohtaja - KON Palvelualuejohtaja ptp

Henkilöstöasiat

27 § / 2015

25.5.2015

Mielenterveysjohtajan tehtävien hoitaminen 1.6.-31.7.2015

4178/2015

talous- ja rahoitusjohtaja - KON Talous- ja rahoitusjohtaja

Maksut

3 § / 2015

27.5.2015

Alitilittäjäoikeus ja pohjakassa Toukorinteen perhetukikeskus

4272/2015

yleiskaavajohtaja - KON Yleiskaavajohtaja

Lupa- ja ilmoitusasiat

13 § / 2015

3.6.2015

Poikkeaminen / Nilsiä 297-499-13-22

8658/2014

lakimies - KON Lakimies

Vahingonkorvaukset (S)

3 § / 2015

28.5.2015

Vahingonkorvaushakemus maastopyöräilytapaturmasta 15.7.2014

4762/2014

lakimies - KON Lakimies

Vahingonkorvaukset (S)

5 § / 2015

28.5.2015

Vahingonkorvaushakemus / takaisinsaantivaatimus / Lähitapiola / liukastuminen

 

 

Esityslistan viiteaineistona jaetaan täyttölupapäätökset.

 

 

Viiteaineisto

6

774/2015Kasvun ja oppimisen palvelualueen täyttöluvat

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kh:n käsiteltäväksi.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa