Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.06.2015/Pykälä 203

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 203

Asianro 4799/02.05.05/2015

 

 

Kuopion kaupungin omistamien osakeomistusten realisointi

 

 

 

Kuopion kaupunki omistaa Helsingin pörssissä noteerattujen yhtiöiden osakkeita kirjanpitoarvoltaan 1,55 milj. euron arvosta. Näiden osakkeiden markkina-arvo on 1.1.2015 tilanteessa ollut 3,18 milj. euroa ja 10.6.2015 tilanteessa taasen 3,75 milj. euroa. Osakkeista ja niiden arvonkehityksestä on tarkemmat tiedot liitteenä olevassa selvityksessä.

 

Kaupungin talousarvion 2015 investointiosan kohdassa ”Osakkeet ja osuudet” on kaupunginvaltuustoon nähden sitovaksi tulotavoitteeksi asetettu 1,0 milj. euron myyntivoitto osakkeiden myynnistä.

 

Kuluvaa vuonna on EKP elvytyksen ansiosta nähty niin Euroopan osakemarkkinoilla yleisesti kuin Helsingin pörssisäkin vahvaa kurssinousua. Handelsbankenin 10.6.2015 julkaiseman katsauksen mukaan ensimmäinen vuosineljännes oli Euroopan osakemarkkinoille koko kuluvan vuosikymmenen tuottoisin. Nordean 8.6.2015 julkaiseman viikkoraportin mukaan Eurooppa on kuluvan vuoden aikana ollut yksi parhaiten tuottaneista osakemarkkinoista. Viime viikkojen aikana osakekurssit ovat olleet laskussa niin Euroopassa kuin USA:ssa muun muassa Kreikan mahdollisen euroalueesta eroamisen aiheuttaessa kursseihin epävakautta.

 

Helsingin osakepörssin painorajoitettu OMX Helsinki CAP–indeksi on 9.6.2015 tilannetta tarkasteltaessa noussut viimeisen 12 kuukauden aikana 7,8 % ja vuoden alusta 8,7 %. Vastaavasti 25 vaihdetuinta Helsingin osakepörssin osaketta käsittävä OMX Helsinki 25 -indeksi on noussut viimeisen 12 kuukauden aikana 8,9 % ja vuoden alusta 9,4 %.

 

Kuopion kaupungin omistamien pörssiosakkeiden markkina-arvosta muodostuu yli 80 % Stora Enson ja UPM-Kymmenen osakkeista. Näiden yhteenlaskettu markkina-arvo 10.6.2015 tilanteessa oli noin 3,1 milj. euroa. Kyseisten osakkeiden kirjanpitoarvo on taasen 1,44 M€ eli noin 92 % kaikkien kaupungin omistamien pörssiosakkeiden kirjanpitoarvosta.

 

Pörssiosakkeiden lisäksi kaupungin omistuksessa on kolmen Alfred Berg sijoitusrahaston rahasto-osuuksia, jotka ovat tulleet Kuopion omistukseen Nilsiän kuntaliitoksen myötä. Kyseisten sijoitusrahasto-osuuksien yhteenlaskettu markkina-arvo on 31.5.2015 tilanteessa ollut noin 1,0 milj. euroa, kun niiden hankinta-hinta on ollut 0,84 milj. euroa. Sijoitusrahastojen tarkemmat tiedot ilmenevät tämän esityksen liitteenä olevan selvityksen sijoitusrahastojen salkkuyhteenvedosta.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovaksi asetetun myyntivoittotavoitteen saavuttaminen edellyttää käytännössä osakerealisointien kohdistamista joko Stora Enson tai UPM-Kymmenen osakkeisiin. Asetettu myyntivoittotavoite on mahdollista saavuttaa esimerkiksi realisoimalla kaikki Stora Enson osakkeet ja runsaat 21.000 kpl UPM-Kymmenen osakkeita tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi realisoimalla kaikki Stora Enson osakkeet sekä arvonmuutokseltaan suurin sijoitusrahasto sekä valikoitu joukko muita pörssiosakkeita.

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 1 luvun 5 §:n kohdan 25 mukaan kaupunginhallitus päättää irtaimen omaisuuden myymisestä, joten kaupunginhallitus on päätösvaltainen toimielin asiassa.

 

 

Vaikutusten arviointi                Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali ja ettei päätöksellä ole paikallisesti vaikutusta yrityksiin.

 

 

Kuopion kaupungin omistuksessa olevien pörssinoteerattujen osakkeiden ja sijoitusrahastojen arvo ja kehitys –selvitys on asiakirjoissa.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Toni Vainikainen

 

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. päättää myydä kaupungin omistamia pörssinoteerattuja osakkeita ja sijoitusrahasto-osuuksia talousarviossa 2015 asetetun osakemyyntituloutustavoitteen saavuttamiseksi niin, että myyntivoitto on vähintään 1,0 milj. euroa ja samalla päättää:

         valtuuttaa talous- ja rahoitusjohtajan tekemään päätökset, mihin kaupungin omistuksessa oleviin pörssinoteerattuihin osakkeisiin ja/tai sijoitusrahasto-osuuksiin realisoinnit kohdistetaan ottaen huomioon kulloinkin vallitsevan markkinatilanteen

         valtuuttaa talous- ja rahoitusjohtajan ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin realisointien täytäntöön panemiseksi sekä allekirjoittamaan realisointitoimien edellyttämät asiakirjat kaupungin nimissä

         velvoittaa talous- ja rahoitusjohtajan raportoimaan tehdyistä realisoinneista ja niiden tuloksista kaupunginhallitukselle

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen

 

Merkittiin, että talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa