Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.06.2015/Pykälä 195

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 195

Asianro 2323/01.01.01/2015

 

 

Rakennustarkastajan valinta

 

 

Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus

 

Kuopion kaupungin rakennustarkastajan virka tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan irtisanouduttua virastaan 3.4.2015 alkaen. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.3.2015 (§ 96) julistaa rakennustarkastajan viran yleisesti haettavaksi ja nimesi hakijoiden haastattelua varten haastatteluryhmän kokoonpanoksi: palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen, ympäristö- ja rakennuslautakunnan nimeämänä 1-2 edustajaa, rekrytointipäällikkö Tarja Savolainen sekä ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen.

 

Virka on tarkoitus täyttää 1.9.2015 alkaen.

 

Virka oli haettavana ajalla (1.4.–24.4.2015 klo 12.00 mennessä). Hakuilmoitus julkaistiin työvoimahallinnon mol.fi –sivulla, Kuntarekryssä, Kuopiorekryssä, Kuopion kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Insinööriuutisissa 17.4.2015 sekä Savon Sanomissa ja Helsingin Sanomissa 12.4.2015.

 

Viran kelpoisuusehtona on määritetty maankäyttö- ja rakennusasetuksessa: ”Rakennustarkastajalla tulee olla tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto. Lisäksi hänellä tulee olla riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä”. Hakijoille eduksi katsottiin myös ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä rakennusvalvontatehtävien tuntemus. Myös asiantuntijaorganisaation esimiesvalmiuksia, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kokonaisuuksien hallintaan arvostetaan.

 

Määräaikakaan mennessä virkaan/tehtävään saapui yhteensä 22 hakemusta. Haastattelut pidettiin 13.5. ja 19.5.2015. Niihin kutsuttiin viisi kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa; Nina Kivi, Harri Korhonen, Ilkka Korhonen, Paula Matilainen ja Kari Räsänen. Haastateltavista 3 oli ylempi korkeakoulututkinto ja 2:lle ammattikorkeakoulututkinto.

 

Haastatteluissa olivat mukana palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen, ympäristö- ja rakennuslautakunnan jäsen Markus Jukarainen, rekrytointipäällikkö Tarja Savolainen ja ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen. Ulkopuolisena asiantuntijana oli Juha Laurila (Psycon Corporation). Haastatteluissa käytettiin kaikille samaa haastattelurunkoa.

 

Haastattelun jälkeen pidettyyn henkilöarviointiin kutsuttiin kolme hakijaa. Haastattelussa ja henkilöarvioinnissa kiinnitettiin huomiota mm. motivaatioon, yhteistyö- ja neuvottelutaitoihin, paineensietokykyyn, johtamiskokemukseen ja kokonaisuuksien hallintaan.

 

Haastatteluryhmä esittää, että rakennustarkastajan virkaan valitaan rakennusinsinööri (AMK) Ilkka Korhonen. Esitys perustuu kokonaisarviointiin, jossa on otettu huomioon hakemusasiakirjat, niistä laadittu ansiovertailu sekä haastattelut ja henkilöarviointi. Ilkka Korhosella on hakijoista parhaat edellytykset viran hoitoon työkokemuksensa ja asiantuntijaorganisaation esimieskokemuksen perusteella. Hänen johtamistyylinsä sopii asiantuntijaorganisaation johtamiseen, lisäksi hänellä on valmiuksia kohdata hankalia tilanteita sekä kestää vastuun tuomaa painetta.

 

 

Toimivallan peruste                  Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003 § 3–8
Viranomaisen toiminta julkisuudessa laki (21.5.1999/621) § 24.1, kohta 29
Perustuslaki (731/1999) § 125.2.
Viranhaltijoiden ja työntekijöiden valintaohje (kv 18.6.2007) § 65, kaupunginjohtajan johtoryhmä (24.8.2009) § 66

                                                          Johtosääntötoimivallasta henkilöstöasioissa § 3 (kv 10.11.2014)

 

 

Esitys                                              Esitän, että rakennustarkastajan virkaan valitaan 1.9.2015 alkaen rakennusinsinööri (AMK) Ilkka Korhonen.


Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Lääkärintodistus on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

 

 

Viiteaineisto

1

2323/2015 Ansiovertailu. Jaetaan kh:n kokoukseen osallistuville.

 

2

2323/2015 Yhteenveto ansiovertailusta. Jaetaan kh:n kokoukseen osallistuville.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Tarja Anneli Savolainen

puh. +358 044 718 2221

Lea Pöyhönen

puh.  017 18 2141

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. päättää, että

1.       rakennustarkastajaksi valitaan insinööri AMK Ilkka Korhonen;

2.       virkaan sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta;

3.       viran kokonaispalkaksi vahvistetaan 4452,02 €. Kokonaispalkkaan maksetaan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset ja vastaavat korotukset;

4.       viran työaika on 36,25 h/vko;

5.       viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa;

6.       valinta on ehdollinen ja virkaan valitun tulee esittää ennen valinnan vahvistamista lääkärintodistus terveydentilastaan ja yksityisyyden suojasta annetun lain 7 §:ssä tarkoitettu huumausainetestiä koskeva todistus 14.10.2015 mennessä. Vahvistamispäätöksen tekee kaupunginhallitus. Lisäksi hakijan on annettava suostumuksensa siihen, että hänestä voidaan pyytää ennen viran täyttämistä turvallisuusselvitys.

 

 

Päätös                                            Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

 

1.       rakennustarkastajaksi valitaan insinööri AMK Ilkka Korhonen;

 

2.       virkaan sovelletaan kunnallista teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta;

 

3.       viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan 4452,02 €.

 

4.       viran työaika on 36,25 h/vko;

 

5.       viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

 

Merkittiin, että kaupunginhallituksella oli kokouksessa käytettävissään henkilöarvioinnin raportit.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

 

Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Erkki Virtanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa