Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.06.2015/Pykälä 196

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 196

Asianro 8382/00.01.01/2014

 

 

Konsernipalvelun toimintasäännön muuttaminen /lomituspalveluvahingot

 

 

Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kansliapalvelu

 

Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistyessä 1.1.2015 myös vastuu maatalousyrittäjien lomituspalveluiden järjestämisestä siirtyi Kuopion kaupungin tehtäväksi osana konsernipalveluja. Konsernipalvelun toimintasääntöön liitettiin uuden vastuualueen kuvaus ja lomituspalvelujohtajan tehtävät (11 a§ Lomituspalvelu) kaupunginhallituksen päätöksellä 15.12.2014 § 449.

 

Lomituspalvelujohtajan tehtäviä tulisi täydentää siten, että lomituspalvelujohtaja voisi päättää myös lomituspalvelun yhteydessä sattuneiden vahinkojen korvaamisesta maatalousyrittäjälle kaupungin vastuuvakuutukseen sisältyvän omavastuuosuuden (2.000 euroa) alittavien vahinkojen osalta. Omavastuuosuuden ylittävien vahinkojen osalta korvauskäsittelyn suorittaa vakuutusehtojen mukaan vakuutusyhtiö. Menettely joustavoittaa korvaushakemusten käsittelyä ja menettely vastaa myös aiemmin Maaningan kunnassa noudatettua käytäntöä. 

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunginhallitukselle, että konsernipalvelun toimintasääntöä muutetaan 1.7.2015 lukien seuraavasti:

 

1.       Toimintasäännön 10 §:n (Kaupunginkanslia) 5 momentin ensimmäinen lause muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Kaupunginlakimiehen tai lakimiehen viranhaltija päättää vahingonkorvauksesta lomituspalvelua lukuun ottamatta konsernipalvelun tehtäväalueeseen kuuluvissa asioissa, kun maksettava korvaus ei ylitä 10.000 euroa.”

 

2.       Toimintasäännön 11 a §:n (Lomituspalvelu) toiseen momenttiin lisätään uusi kohta seuraavasti:

 

Lomituspalvelujohtaja päättää lomituspalvelun yhteydessä syntyneen vahingon korvaamisesta, kun maksettava korvaus ei ylitä 2.000 euroa.”

 

Muutos tulee voimaan 1.7.2015.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Vesa Toivanen

puh.  044 718 2041

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa