Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.06.2015/Pykälä 122

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 122

Asianro 8060/08.00.00/2013

 

 

Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

 

Yleistä                                             Lehtoniemen alueelta tulleen asukaspalautteen pohjalta on Kanavaharjunkadulla sekä Järvihelmenkadulla kokeiltu vuoropysäköintiä vuoden 2014 alusta (Kaurala 20.11.2013, § 217). Alun perin mukana piti olla myös Kanavanranta, mutta keskeneräisten talonrakennustyömaiden vuoksi ei merkkejä voitu sinne asentaa. Merkkejä ei ole saatu edelleenkään asennettua rakennustyömaista johtuen. Kokeiluun otettiin mukaan myös Rautaniementie, jossa pysäköintiongelmia aiheutui Peikkometsän frisbeegolf- ja lähiliikunta-alueen lähellä olevien pysäköintipaikkojen vähäisestä määrästä johtuen.

 

Vuoropysäköinnistä järjestettiin ensimmäinen asukaskysely ajalla 18.6 – 12.8.2014. Vastauksia saatiin yhteensä 45. Kyselyn jälkeen vuoropysäköintikokeilua päätettiin jatkaa, mm. siitä syystä, että edellinen talvi oli vähäluminen ja näin ollen kunnossapidon kokemukset jäivät vähäisiksi. Kysely uusittiin 6.5- 31.5.2015 aikana. Vastauksia saatiin 40 kappaletta. Viimeisimpään kyselyyn lisättiin yksi uusi kysymys: ”Oliko alueella kokeilun aikana väärinpysäköityjä autoja (esim. pysäköintiä molemmin puolin katua)?” Muutoin kysely toteutettiin samoilla kysymyksillä, ainoastaan joitain kirjoitusvirheitä/kysymyksen asettelua korjattiin.

 

Nykytilanne                                  Keilankannan alueella on erityisesti kerrostaloalueella ilmennyt puutetta vieraspysäköintipaikoista. Taloyhtiöt ovat useassa tapauksessa toteuttaneet vain kaavan minimimäärän autopaikkoja tonteillaan, jolloin vieraille varattuja paikkoja ei ole voitu osoittaa. Katualueelle on osalla katuja varattu kääntöpaikoille muutamia vieraspysäköintiin sopivia pysäköintipaikkoja.

 

Lähtökohta on, että pysäköintipaikat tulee sijoittaa aina tontille. Lehtoniemen osalta ollaan tilanteessa, jossa paikkojen lisääminen ei ole juurikaan mahdollista rakennetuilla alueilla. Myöskään katualueelle ei ole mahdollista rakentaa lisää pysäköintipaikkoja tilan puutteen vuoksi. Katualueen leveyden puolesta pysäköintitaskujen rakentaminen saattaisi olla mahdollista, mutta silloin ei jäisi lainkaan lumitilaa.

 

Lehtoniemen kaduilla ajoratojen leveys on vain 5,5 m ja niillä on nopeusrajoitus 30km/h.  Lehtoniemen alueella kadut ovat pysäköintikieltoaluetta. Vieraspysäköintipaikkojen järjestäminen kadulle edellyttäisi aluepysäköintikieltojen osittaista poistamista. Kadut ovat niin kapeita, että normaalia molemmin puolista katuvarsipysäköintiä ei voida sallia.

 

Lehtoniemen alueella ongelmallisia katuja ovat Kanavanranta, Kanavaharjunkatu ja Järvihelmenkatu. Alueet ovat kerrostaloalueita, joilla ei ole kadulla pysäköintipaikkoja. Pysäköintiin osoitettavien katuosuuksien tulee olla suhteellisen tasaisia ja suoria, jotta vältetään näkemä- ja liukkausongelmat. Paikat jouduttiin osittain sijoittamaan vain reunakivellä ajoradasta erotettujen kevyen liikenteen väylien varteen, mikä saattaa aiheuttaa liikenneturvallisuusongelmia, jos autosta noustaan varomattomasti.

 

Kanavaharjunkadulla on väliaikaisesti poistettu vuoropysäköintiä osoittavat merkit. Väliaikainen muutos on tehty rakennustyömaan takia. Pysäköinti on sallittu vain kadun toisella puolella tällä hetkellä.

 

Rautaniementien ajoradan leveys on kuusi metriä ja alueella nopeusrajoitus on 30km/h. Peikkometsän lähiliikunta-alueen ja frisbeegolf- alueen myötä on pientaloalueella ilmennyt puutetta pysäköintipaikoista. Alueen asukkaat eivät olleet ilmaisseet tarvetta kadunvarsipysäköintiin. Rautaniementien päässä on 4 pysäköintipaikkaa kääntöpaikan yhteydessä, muutoin Rautaniementiellä on aluepysäköintikielto. Alueelle on pohdittu pysäköintialueen rakentamistakin. Asemakaavassa on varattu pysäköintialue, mutta alue on tällä hetkellä vuokrattuna muuhun käyttöön. Vaihtoehtoista sijoituspaikkaa varten tarvittaisiin mm. asemakaavasta poikkeaminen.  Vuoropysäköinnin kokeileminen oli myös edullisempi keino ratkaista pysäköintiongelma kuin pysäköintialueen rakentaminen.

 

Koontia asukaskyselystä

 

Liitteessä 1 ja 2 (julkaistaan internetissä) on esitelty tarkemmin vuoden 2014 ja 2015 kyselyn tuloksia. Taulukossa 1 on kyselyn tulosten vertailua.

Vuonna 2014 kyselyyn saatiin 45 vastausta, joista 37 oli Kanavaharjunkadulta. Viimeksi toteutetussa (v.2015) kyselyssä saatiin 40 vastausta, joista 30 oli Kanavaharjunkadulta.

 

Suurin osa vastaajista oli alueen asukkaita. Toiseksi eniten oli alueella vierailevia. Yli puolessa talouksista oli yksi auto. Kahden auton talouksien määrä on kasvanut. Vuonna 2014 vastaajista 29 %:lla oli kaksi autoa, vuonna 2015 määrä oli 37,5 %. Yli puolet vastaajista asui kerrostalossa ja toiseksi eniten rivitalossa. Tämä selittyy sillä, että suurin osa vastaajista oli Kanavaharjunkadun asukkaita.

 

Suurin osa pysäköi alueella päivittäin omassa tai taloyhtiön pihassa. Hieman yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että omalla tontilla/ taloyhtiössä on tarpeeksi pysäköintipaikkoja. Kysyttäessä onko omassa/taloyhtiön pihassa tarpeeksi vieraspaikkoja, oli ”Ei” vastausten määrä kasvanut edellisestä kyselystä (v. 2014 57 %, v.2015 72 %).

 

Vastauksissa kävi myös ilmi, että taloyhtiöillä ei useinkaan ole tarjota toista autopaikkaa, mikäli taloudessa on kaksi autoa. Pysäköintipaikan löytyminen vuoropysäköintikokeilun aikana on ollut hieman helpompaa kuin ennen vuoropysäköintikokeilua.  Alueella on kuitenkin kyselyn mukaan usein väärinpysäköityjä autoja, esim. molemmin puolin katua. Suurin osa oli sitä mieltä, että vuoropysäköinti ei tuonut muutosta talvikunnossapidon tasoon.

 

Vastanneiden mielestä liikenneturvallisuusriskejä olivat mm. kadun mutkaisuus ja mäkisyys, minkä vuoksi näkyvyys on huonoa ja pysäköidyt autot huonontavat näkyvyyttä entisestään. Kadusta tulee ahdas, koska autoja pysäköidään molemmin puolin katua. Osa on joskus joutunut ajamaan kevyen liikenteen väylän kautta. Jalankulkua ja pyöräilyä haittaa toisinaan osittain kevyen liikenteen väylälle parkkeeratut autot. Vastaajien mukaan myös roska-autot ovat joutuneet ajamaan kevyen liikenteen väylää, koska eivät mahdu autojen välistä ajoradalla kulkemaan. Vuoropysäköintiä osoittavien merkkien ymmärrettävyys ja selkeys arvioitiin hyväksi. Vastausten perusteella merkkien ymmärrettävyydessä ja selkeydessä ei ollut juurikaan eroa eri vuosina tehtyjen kyselyiden välillä.

 

 

Onko omalla tontilla/taloyhtiössä tarpeeksi pysäköintipaikkoja?

Vuosi 2015

Vuosi 2014

Kyllä

49 %

52 %

Ei

44 %

32 %

En osaa sanoa

8 %

16 %

Onko omalla tontilla/ taloyhtiössä tarpeeksi vieraspaikkoja?

Vuosi 2015

Vuosi 2014

Kyllä

26 %

34 %

Ei

72 %

57 %

En osaa sanoa

3 %

9 %

Montako autoa taloudessa?

Vuosi 2015

Vuosi 2014

Ei autoa

5 %

0 %

1

57,5 %

71 %

2

37,5 %

29 %

3 tai enemmän

0 %

0 %

Oliko vaikeuksia löytää pysäköintipaikka ENNEN vuoropysäköintikokeilua?

Vuosi 2015

Vuosi 2014

Kyllä, usein

28 %

36 %

Kyllä, silloin tällöin

23 %

9 %

Satunnaisesti

10 %

7 %

Ei koskaan

40 %

49 %

Oliko vaikeuksia löytää pysäköintipaikka  vuoropysäköintikokeilun AIKANA?

Vuosi 2015

Vuosi 2014

Kyllä, usein

28 %

18 %

Kyllä, silloin tällöin

18 %

13 %

Satunnaisesti

18 %

18 %

Ei koskaan

38 %

51 %

Taulukko 1. Kyselyn tulosten vertailua.

 

 

Vastaajista osa on sitä mieltä, että katua tulisi leventää ja tehdä esim. pysäköintitaskuja. Toisaalta merkit kyllä ymmärretään, mutta pysäköijät toimivat itselle helpoimmalla tavalla eli saattavat pysäköidä tietoisesti väärälle puolelle katua jo valmiiksi.

 

Kyselyssä kysyttiin, tulisiko vuoropysäköinti jatkaa. Alla olevassa taulukossa 2 on vertailua vuoden 2014 ja vuoden 2015 vastauksista. Kanavaharjunkadun osalta vuonna 2014 n.62 % vastaajista oli sitä mieltä, että vuoropysäköintiä ei tulisi jatkaa. Vuonna 2015 vastaava luku oli 52,5 %. Muiden katujen osalta yli puolet oli kumpanakin vuonna sitä mieltä, että eivät osaa sanoa tulisiko vuoropysäköintiä jatkaa.


 

Tulisiko vuoropysäköintiä jatkaa?

Vuosi 2015

Vuosi 2014

Kanavaharjunkatu

KYLLÄ

32,5%

28,9%

 

EI

52,5%

62,2%

 

En osaa sanoa

15,0%

8,9%

Kanavanranta

KYLLÄ

25,0%

20,0%

 

EI

25,0%

20,0%

 

En osaa sanoa

50,0%

60,0%

Järvihelmenkatu

KYLLÄ

22,5%

17,8%

 

EI

22,5%

22,2%

 

En osaa sanoa

55,0%

60,0%

Rautaniementie

KYLLÄ

25,0%

22,2%

 

EI

22,5%

20,0%

 

En osaa sanoa

52,5%

57,8%

Taulukko 2. Vuoropysäköinnin jatkaminen.

 

Pysäköinninvalvonnan ja kunnossapidon kommentit

 

Pysäköinninvalvonnan mielestä vuoropysäköintimerkit ovat olleet toimivia. Myös kunnossapidosta saatujen kommenttien perusteella vuoropysäköinti oli ollut toimiva ja sitä tulisikin lisätä kapeissa katuympäristöissä, etenkin keskusta-alueella.

 

Yhteenveto                                  Tonteilla on rakennettu minimimäärä autopaikkoja, ja pääosin asukkaat pystyvät pysäköimään tontilla. Mikäli taloudessa on useampi kuin yksi auto, niin pysäköinti vaikeutuu. Kahden auton talouksien määrä näyttäisi olevan kasvussa myös kerros- ja rivitalovaltaisilla alueilla. Tämä lisää pysäköintipaikkojen tarvetta. Taloyhtiöillä ei ole tarjota useinkaan ylimääräisiä autopaikkoja. Vieraspysäköintipaikkoja pihoilla on niukasti ja sen vuoksi vieraspysäköinti tukeutuu kadunvarsipysäköintiin. Yhteenvetona voitaneen todeta, että kerrostalo- ja rivitaloalueilla nykyinen autopaikkanormi riittää juuri ja juuri asukkaiden tarpeisiin. Pientaloalueilla nykyinen autopaikkanormi on riittävä.

 

Vuoropysäköinnin vastustaminen on vähentynyt ja kunnossapidon sekä pysäköinninvalvonnan mielestä järjestely on ollut toimiva. Kanavaharjunkadulla niukka enemmistö (52,5 %) on sitä mieltä, että vuoropysäköintiä ei tulisi jatkaa. Edellisessä kyselyssä vastaava määrä oli n. 62 %.

 

Vastauksista ilmenee, että vuoropysäköintiä ei osata tai ei haluta käyttää oikein, josta aiheutuu kunnossapito - ja liikenneturvallisuusongelmia ja samalla jalankulku ja pyöräily vaikeutuvat. Pysäköintitilaa saatiin lisää, mutta vastapainoksi on tullut muita liikennehaittoja. Pysäköinninvalvonnan tehostamisella voitaisiin paremmin varmistaa, että vuoropysäköintiä noudatetaan tarkoitetulla tavalla.

 

 

Vaikutusten arviointi                Esityksen vaikutukset ovat pääosin neutraaleja. Vuoropysäköintimerkkien vastainen pysäköinti voi aiheuttaa jonkin verran liikenneturvallisuusongelmia (suorat ja välilliset onnettomuuskustannukset).

 

Esitys                                              Esitän, että vuoropysäköintiä jatketaan.

 

 

Liitteet

9

8060/2013 liite1 kyselyn tulokset 2014

 

10

8060/2013 liite2 kyselyn tulokset 2015

 

                                                          Valmistelija                                                           

Hanna Myllynen

puh.  044 718 5333

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa