Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.06.2015/Pykälä 123

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 123

Asianro 7186/10.03.01/2013

 

 

Keilanrinteenkadun, Lehtoniementien (Keilanrinteenkadun liittymä), Kalliotörmänkadun, Kivirinteen, Paloniementien ja Vanhankallionkadun katusuunnitelmaluonnoksien hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

 

Kohde                                             Katusuunnitelma koskee Keilanrinteenkatua, Lehtoniementietä (Keilanrinteenkadun liittymä), Kalliotörmänkatua, Kivirinnettä, Paloniementietä ja Vanhankallionkatua. Nähtäville asetettavat kadut sijaitsevat Rautaniemen kaupunginosassa (37).

 

Lähtökohdat                                Keilanrinteen ensimmäisen asemakaavaehdotuksen mukaisten katujen katusuunnitelmat hyväksyttiin nähtäville lokakuussa 2013. Keilanrinteenkadun alkupäästä löytyi luonnontilainen piilonoro, joka oli jäämässä rakentamisen (katu/tontit) alle. Kuopion kaupunki haki aluehallintovirastolta 25.4.2013 toimittamassaan ja 20.6.2013 täydentämässään hakemuksessa poikkeuslupaa luonnontilaisten norojen muuttamiseen Keilanrinne - Matkusniemi -alueella. Aluehallintovirasto hylkäsi hakemuksen 10.12.2013 antamassaan päätöksessä.

 

Päätöksestä johtuen asemakaavaehdotusta jouduttiin muuttamaan siten, että Keilanrinteenkadun katuliittymää Lehtoniementiehen siirrettiin noin 25 metriä pohjoiseen, jotta luonnontilainen noro säilyy alueella. Lehtoniementielle (Keilanrinteenkadun liittymässä) jo aikaisemmin rakennettuja rakenteita (linja-autopysäkki, keskikoroke, reunakiviä, katupuita ja valaisimia) joudutaan purkamaan ja rakentamaan uudelleen.

 

Asemakaavaehdotus oli toisen kerran nähtävänä 10.3.–11.4.2014, jolloin asemakaavasta ei jätetty muistutuksia. Nähtävänäoloaikana ELY-keskukselle jätettiin kuitenkin ilmoitus alueella löydetyistä liito-oravan papanoista, jonka jälkeen alue tarkistettiin ja selvitettiin mahdolliset liito-oravan levähdys- ja lisääntymispaikat. Asiasta neuvoteltiin useaan otteeseen ELY-keskuksen kanssa ja alueelle tehtiin maastokatselmukset 23.5.2014 ja 4.12.2014. Asemakaavaan tehtiin muutoksia ja tarkennuksia liito-oravan elinpiirin säilyttämiseksi. ELY-keskus totesi kokouksessaan 19.1.2015, että liito-oravahavainnot on otettu asemakaavassa huomioon ja kaava voidaan viedä ehdotuksena uudelleen nähtäväksi.

 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 25.2.2015. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 2.3.–2.4.2015. Ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle 11.5.2015, että se hyväksyy kaavaehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon. Asiaa käsitellään 15.6.2015 kaupunginvaltuustossa.

 

Keilanrinteen asemakaava ei ole vielä lainvoimainen. Katusuunnitelmat voidaan asettaa nähtäville, mutta niitä ei voida hyväksyä ennen asemakaavan lainvoimaisuutta. Lehtoniementien katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

 

Otsikossa mainitut kadut sijoittuvat Keilanrinteen kerros- ja rivitalovaltaiselle uudisalueelle. Alueelle ei tule joukkoliikennettä, lähimmät pysäkit sijoittuvat Lehtoniementielle. Ensimmäisessä vaiheessa kadut rakennetaan murskepintaisena. Kadut asfaltoidaan asuinrakentamisen valmistuttua.

 

Keilanrinteen asemakaava-alueella on sekä yksityistä että kaupungin maanomistusta. Nyt nähtäville asetettavat kadut sijaitsevat kaupungin omistamalla maalla, mutta rajautuvat osin yksityisen omistamalle maalle. Suunnitelmassa esitetyt viherrakenteet ovat ohjeellisia eivätkä vahvistu katusuunnitelmassa.

 

Rakenteelliset ja liikenteelliset ratkaisut

 

Keilanrinteenkatu                      Keilanrinteenkatu on yhteensä noin 260 metriä pitkä uusi korkeatasoinen kokoojakatu. Kadun loppuosaan sijoittuu Keilanrinteen aukio, joka erotetaan liittyvistä kaduista korotetuilla suojateillä. Kadun alkuosuus (väli Lehtoniementie-paalu 200) on vuonna 2014 nähtäville hyväksytyn katusuunnitelman mukainen eli suunnitelmamuutos on ainoastaan Keilanrinteen aukion osalla.

 

Ajoradan leveys on 6.00 metriä. Kadun itäpuolelle sijoitetaan 2.50 metriä leveä jalkakäytävä ja länsipuolella 3.00 m leveä viherkaista ja 3.50 leveä kevyen liikenteen väylä. Kadun länsireunaan ennen Keilanrinteen aukiota sijoitetaan kadunvarsipysäköintipaikkoja katupuiden väliin ja korotetaan eri tasoon ajoradasta yliajettavan reunakiven avulla. Kevyen liikenteen väylän ja pysäköintipaikkojen välissä on 1.00 metrin levyinen erotuskaista.

 

Ajorata, kevyen liikenteen väylä, jalkakäytävä ja pysäköintitaskut asfaltoidaan. Katu on kaksipuolisesti kalteva ja ajoradan molemmille puolille asennetaan graniittiset reunakivet, jonka näkyvä korkeus on 12 cm:ä. Keilanrinteen aukion kohdalla ajorata on samassa tasossa ympäröivien alueiden kanssa. Ajoradan eteläpuolelle sijoitetaan metallipollaririvistö ajoradan ja jk+pp-tien väliin erottamaan kulkumuodot toisistaan.

 

Keilanrinteen aukio päällystetään betoni- ja luonnonkivellä. Kevyen liikenteen väylä ja oleskelualue erotetaan toisistaan erilaisella kiveyksellä ja ladonnalla. Aukion oleskelualueelle tulee katupuita, penkkejä ja roska-astioita. Keilanrinteen aukiolla on tilavaraus ympäristötaideteokselle.

 

Lehtoniementie                         Katuosuus on vuonna 2014 nähtäville hyväksytyn katusuunnitelman mukainen. Kadulle aikaisemmin rakennettu länsipuolen linja-autopysäkki ja eteläpuolen keskikoroke säilytetään nykyisillä paikoillaan. Itäpuolen linja-autopysäkkiä siirretään noin 50 metriä pohjoiseen. Pohjoisen puoleinen jo rakennettu keskikoroke puretaan ja siirretään suojatien yhteyteen. Keilanrinteenkadun liittymään sijoitetaan erillinen 3.25 metriä leveä kaista Keilanrinteenkadun suuntaan kääntyville (etelän suunnasta).

 

Kalliotörmänkatu                       Kalliotörmänkatu on noin 700 metriä pitkä uusi tonttikatu. Ajoradan leveys on 5.50 metriä. Kadun pohjois-länsipuolelle sijoitetaan 3.50 metriä leveä kevyen liikenteen väylä. Kadulla on kaksipuolinen sivukaltevuus ja se rajataan molemmin puolin ns. yliajettavilla betonisilla reunakivillä, jonka näkyvä korkeus on 8 cm:ä. Kadun päähän rakennetaan kääntöpaikka, jonka yhteyteen sijoitetaan viisi pysäköintipaikkaa. Kadulla rakennetaan myös kolme kadunvarsipysäköintipaikkaa. Kadulle rakennetaan yksi korotettu suojatie puistoväylän kohdalle ja yksi hidastetöyssy.

 

Kivirinne                                        Kivirinne on noin 130 metriä pitkä uusi tonttikatu. Ajoradan leveys on 5.50 metriä. Kadun pohjoispuolelle sijoitetaan 3.50 metriä leveä kevyen liikenteen väylä. Kadulla on kaksipuolinen sivukaltevuus ja se rajataan molemmin puolin ns. yliajettavilla betonisilla reunakivillä, jonka näkyvä korkeus on 8 cm:ä. Kadun päähän rakennetaan kääntöpaikka, jonka yhteyteen sijoitetaan viisi pysäköintipaikkaa.

 

Paloniementie                            Paloniementie on noin 900 metriä pitkä uusi tonttikatu. Ajoradan leveys on 5.50 metriä välillä Keilanrinteen aukio - uimarannan P-alue ja 4.50 m välillä uimarannan P-alue-kääntöpaikka. Välillä Keilanrinteen aukio - uimarannan P-alue kadun itäpuolelle sijoitetaan 3.50 metriä leveä kevyen liikenteen väylä. Siitä eteenpäin väylä jatkuu Paloniemenpuistoon puistoväylänä.

 

Kadun 5.50 metrisellä osuudella on kaksipuolinen sivukaltevuus ja se rajataan molemmin puolin ns. yliajettavilla betonisilla reunakivillä, jonka näkyvä korkeus on 8 cm:ä. Kadun 4.50 metrisellä osuudella on yksipuoleinen sivukaltevuus ja osuudelle ei asenneta reunakiveä (kuivatus sivuojaan).  Kadun päähän rakennetaan kääntöpaikka, jonka yhteyteen sijoitetaan kolme kadunvarsipysäköintipaikkaa. Kadun päästä lähtee kevyen liikenteen väylä, joka kulkee vanhan Paloniementien linjausta pitkin kohti Keilanrantaa.

 

Paloniementielle rakennetaan neljä hidastetöyssyä ja kaksi korotettua suojatietä puistoväylien kohdille.

 

Vanhankallionkatu                    Vanhankallionkatu on noin 320 metriä pitkä uusi tonttikatu. Ajoradan leveys on 5.50 metriä. Kadun pohjois-länsipuolelle sijoitetaan 3.50 metriä leveä kevyen liikenteen väylä. Kadulla on kaksipuolinen sivukaltevuus ja se rajataan molemmin puolin ns. yliajettavilla betonisilla reunakivillä, jonka näkyvä korkeus on 8 cm:ä. Kadun päähän rakennetaan kääntöpaikka, jonka yhteyteen sijoitetaan viisi pysäköintipaikkaa.

 

Tasaus ja kuivatus                      Hulevedet ohjataan jiirein, sivuojin ja reunakivin syöksykaivoihin. Keilanrinteenkadun ja Vanhankallionkadun tulvareitti on Lehtiniementielle. Kalliotörmänkadun alkuosan ja Kivirinteen tulvareitti on Keilanrinteenkadulle ja edelleen Lehtoniementielle. Kalliotörmänkadun loppuosan tulvareitti on tonttien 147/2 ja 145/1 välistä Vanhankallionpuistoon. Paloniementien alkuosan tulvareitti on Paloniemenpuistoon ja loppuosan kadun päästä Taidepuistoon.

 

Keilanrinteenkadun hulevedet johdetaan Lehtoniementien nykyiseen hulevesiviemäriin, joka johtaa Keilankannan sillan kaakkoispuolelta Kallaveteen. Kallotörmänkadun, Kivirinteen ja Paloniementien alkuosan hulevedet johdetaan Paloniemenpuistoon rakennettavan kosteikon kautta Kallaveteen. Paloniementien loppuosan hulevedet ohjataan kadun päästä aiemmin rakennettuun hulevesiviemäriin ja edelleen Keilankannan sillan kaakkoispuolelta Kallaveteen. Vanhankallionkadun hulevedet johdetaan aiemmin rakennettuun Rantapuistonkadun hulevesiviemäriin ja edelleen Niilontien päähän rakennetun kosteikon kautta Kallaveteen.

 

Esteettömyys                              Suunnitellut kevyen liikenteen väylät ei täytä kaikilta osin esteettömyyden perustasolle asetettuja vaatimuksia suuren pituuskaltevuuden osalta. Kalliotörmänkadulla, Paloniementiellä ja Vanhankallionkadulla on 10 % pituuskaltevuudessa olevia osuuksia yhteensä noin 250 metrin matkalla.

 

Kustannukset                              Nähtäville asetettavien katujen kokonaiskustannusennuste on n. 3,0 milj.€. Keilanrinteenkadun kustannusennuste on n. 650 000 €, Lehtoniementien n. 70 000 €, Kalliotörmänkadun n. 600 000 €, Kivirinteen 130 000 €, Paloniementien n. 610 000 € ja Vanhankallionkadun n. 360 000 €.

 

Kustannusarviot sisältävät kadun, katuviheralueen, Keilanrinteen aukion ja valaistuksen rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Katuosuuksien rakentaminen aloitetaan vuonna 2015.

 

Kunnossapitoluokka                 Keilanrinteenkatu, Keilanrinteen aukio ja kevyen liikenteen väylät ovat kunnossapitoluokassa II ja tonttikadut III.

 

Vaikutusten arviointi               

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen, koska katujen rakentaminen edistää kaupunginosan asuntoalueen kehittymistä ja täten kestävän yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja kattavan kevyenliikenteen verkoston rakentumista. Alue tukeutuu olemassa olevaan joukkoliikenteeseen.

 

Yrityspoliittinen lausunto

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katusuunnitelmat nähtävillä oloa varten.

 

Lisätietoja antaa suunnitteluinsinööri Mikko Niskanen, puh 044 718 5336.

 

 

Liitteet

11

7186/2013 Vanhankallionkatu

 

12

7186/2013 Paloniementie

 

13

7186/2013 Paloniementie 2

 

14

7186/2013 Keilanrinteenkatu

 

15

7186/2013 Kalliotörmänkatu

 

16

7186/2013 Kivirinne

 

17

7186/2013 kartta

                                                         

Asiakirjoissa: suunnitelmat

                                                          Valmistelija                                                           

Mikko Niskanen

puh. +358 044 718 5336

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa