Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.06.2015/Pykälä 114

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 114

Asianro 4829/02.02.02/2015

 

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen suunnitelma kaupunginhallituksen edellyttämistä taloustoimista v. 2015

 

 

Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

 

 

Kaupunginhallitus on 18.5.2015 kokouksessaan päättänyt, että palvelualueiden tulee valmistella 30.6.2015 mennessä aikataulutetut ja seurattavissa olevat suunnitelmat, joilla ydinkaupunkitasoinen toimintakate saadaan 7,1 miljoonaa euroa paremmaksi kuin talousarviossa 2015. Lisäksi suunnitelmiin tulee sisältyä toimenpiteiden vaikutusarviointi.

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen tulos on pitkälti riippuvainen yleisestä talouskehityksestä. Vuoden 2015 talousarvion myyntivoittotavoite on haasteellinen 4,5 M€. Kaupunki tarjoaa lukuisia tasokkaita asunto- ja liiketontteja. Palvelualue panostaa aktiiviseen myyntityöhön. Mikäli kaupat toteutuvat kuluvana vuonna maksimaalisina, voidaan tavoite jopa ylittää noin miljoonalla eurolla. Toisaalta riskinä on, että tavoitteesta jäädään pahimmillaan 1,5 miljoonaa euroa. Lisäksi on syytä korostaa, että myytävien arvotonttien varanto on selvästi hupenemassa, mikä on syytä ottaa huomioon tulevien vuosien taloutta suunniteltaessa. Ennustetta pystytään tarkentamaan vaiheittain loppuvuoden aikana.

 

Kaupunkiympäristön palvelualueella on tehty pitkäjänteistä työtä toimintojen kehittämisessä ja kulujen hallinnassa. Kaupungin kasvustrategia haastaa erityisesti asiantuntijaresursseja. Mahdolliset säästöt näkyvät nopeasti myös tulomahdollisuuksien menettämisenä. Henkilöresursseja kuitenkin punnitaan tarkasti eläköitymisten yhteydessä. Palvelualueella on sitouduttu strategian mukaisesti suuriin hankkeisiin, kuten Savilahteen ja Sorsasaloon / Finnpulpiin. Nämä sitovat resursseja vuosiksi eteenpäin mutta tuottavat myös tuloja. Painotus täydennysrakentamiseen lisää osaltaan haasteita. Henkilöstömenoissa voitaneen tänä vuonna säästää muutamia kymmeniä tuhansia euroja kehittämällä toimintatapoja ja viivästyttämällä rekrytointeja.

 

Palvelualue on lisännyt kilpailuttamista hakeakseen kokonaistaloudellisimpia vaihtoehtoja. Kunnossapidossa, joukkoliikenteen järjestämisessä sekä eläinlääkäripalveluissa on voimassa sitovat sopimukset lähivuosiksi lähes 30 M€:n edestä.

 

Rakentamiseen liittyvien lupien ja ilmoitusten määrä on vähentynyt, mutta osittain resurssia voitaneen suunnata tekemättä oleviin lopputarkastuksiin, joissa tulopotentiaalia on noin 0,5 M€. Tästä noin 100 000 € saataneen tälle vuodelle. Maanvuokratuottoja kertynee noin 0,3 M€ budjetoitua enemmän. Taloustilanteeseen liittyen muihin myyntituloihin samoin kuin joukkoliikenteen lipputuloihin sisältyy riskiä.

 

Palvelualueen sopeuttamissuunnitelman pääkohdat ja samalla lautakunnassa seurattavia asioita ovat erityisesti:

·          monipuolinen ja aktiivinen myyntityö myyntivoittojen ja maanvuokratuottojen lisäämiseksi

·          resurssien suuntaaminen tuloa tuottaviin kohteisiin

·          toimintatapojen jatkuva kehittäminen henkilöstömenojen pienentämiseksi

·          aktiivinen vaikuttaminen joukkoliikenteen tulo- ja menokehitykseen

 

Toimenpiteillä voi parhaassa tapauksessa olla noin 1 M€ talousarviota positiivisempi lopputulos. Toisaalta taloustilanteesta johtuen riskinä on, että vuositulos huonoimmassa vaihtoehdossa jää selvästi alle talousarviotavoitteen. Toiminnan luonteesta johtuen ennuste tarkentuu vaiheittain loppuvuoden aikana.

 

 

Vaikutusten arviointi                Vaikutusten osalta palvelualue arvioi, että laatutason alentuessa negatiivinen palaute lisääntyy, joskin asiakastyytyväisyys säilynee verrokkikaupunkien keskitasolla. Kuitenkin asukkaiden kokema asuinympäristön viihtyvyys ja turvallisuus voivat laskea.

 

Myyntitulojen maksimointi vähentää mahdollisuuksia maaomaisuuden tuloihin seuraavina vuosina. Infran korjausvelka kasvaa huolestuttavasti entisestään.

 

Yritysvaikutusten osalta mahdollisilla supistuksilla on pääosin kielteinen vaikutus, erityisesti rakennusalaan ja kunnossapidon palveluita tuottaviin yrityksiin. Kilpailuttamisen lisääminen voi kuitenkin kokonaisvolyymin alenemisesta huolimatta avata esimerkiksi kunnossapidon yrityksille uusia mahdollisuuksia.

 

Kaupunkirakenteen tiivistäminen on ilmastovaikutusten ja kunnossapitomenojen kannalta tavoiteltavaa. Kunnossapidon mahdolliset supistukset vähentävät päästöjä. Mikäli joukkoliikenteen tarjonta vähenee, on odotettavissa, että yksityisautoilu lisääntyy.

 

Henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitettävä entistäkin enemmän huomiota.

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy edellä laaditun esityksen edelleen kaupunginhallitukselle toimitettavaksi.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Simonen-Ruuskanen

puh.  044 718 5116

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa