Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.06.2015/Pykälä 115

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 115

Asianro 4362/10.00.01.02/2015

 

 

Kiinteistön 297-499-41-13 lunastaminen

 

 

Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Tahkon laskettelukäytössä olevilla rinnealueilla on neljä tilaa muiden kuin Kuopion kaupungin tai matkailutoimintoja hoitavan Huippupaikat Oy:n omistuksessa. Näistä kolme on pieniä tiloja, joiden omistuksella ei ole sellaista vaikutusta matkailutoimintojen kannalta, että tilojen saamisella kaupungin omistukseen olisi kiirettä. Tila Pitkämäki 297-499-41-13 sijoittuu hyvin keskeiselle paikalle keskelle tärkeimpiä laskettelurinteitä ja sen on oltava matkailutoimintojen käytössä.

 

Rinnealueet ovat voimassa olevassa asemakaavassa urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU-3). Lisäksi asemakaavassa on merkintä ”/k”, joka tarkoittaa alueen olevan varattu kunnan tarpeisiin. Maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n mukaisesti tämän kaltaisten yleisten alueiden toteuttaminen on kunnan tehtävä. MRL 96 §:n mukaan kunnalla on oikeus lunastaa alue. Lunastukseen ei tarvita erillistä lupaa. Lunastus pannaan toimeen lunastuslain (603/1977) mukaisesti. Lunastuksen hoitaa Maanmittauslaitos kunnan hakemuksesta.

 

Pitkämäki-tilan omistajien ja Huippupaikat Oy:n välinen maanvuokrasopimus päättyy noin viiden vuoden kuluttua. Tahkon matkailutoimintojen pitkäjänteinen kehittäminen edellyttää varmuutta kaikkien toimintojen kannalta tärkeiden alueiden käytettävyyden jatkumisesta.

 

Kaupunki on neuvotellut useita kertoja mahdollisuuksista ostaa tila. Maanomistajat ovat olleet haluttomia myymään tilaa ja esittäneet sen hinnaksi moninkertaisesti kaupungin neuvottelijoiden käsityksen mukaisen käyvän hinnan. Viimeisessä neuvottelussa todettiin yksimielisesti, että vapaaehtoinen kauppa ei ole mahdollinen hintakäsityksen erilaisuudesta johtuen.

 

Kuopion kaupungin on syytä ottaa urheilu- ja virkistysalueiden toteuttaminen tältäkin osin hallintaansa ja lunastaa kiinteistö. Asiaa on tarkemmin perusteltu liitteenä olevassa muistiossa.

 

Palvelualueiden johtosäännön mukaan kaupunkirakennelautakunnan vallassa on ”päättää kiinteän omaisuuden lunastushakemuksista, kun lunastaminen perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 96-98 §:iin”.

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti lunastuksen hakemisesta päättäminen on valmistelua, joka ei sisällä sellaista ratkaisua, johon voisi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella tai valituksella (16.5.2014/1574 KHO:2014:77).

 

Vaikutusten arviointi                Päätös on ilmastovaikutuksiltaan neutraali. Yritysvaikutukset ovat positiiviset, koska lunastuksella varmistetaan matkailutoimintojen pitkäjänteistä kehittämistä ja häiriötöntä toimintaa.

 

 

Esitys                                              Lautakunta päättää, että kiinteistön Pitkämäki 297-499-41-13 lunastusta haetaan MRL 96 §:n perusteella.

 

 

Liitteet

1

4362/2015 rinteiden toimintaedellytykset muistio

 

                                                          Valmistelija                                                           

Heikki Hatakka

puh. +358 44 718 5509

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa