Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.06.2015/Pykälä 118

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

 

§ 118

Asianro 6250/10.02.03/2013

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Muotoiluakatemia / Väinölänniemi 1-20

 

 

Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen
Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Asemakaavan muutosehdotuksella mahdollistetaan tontin 1-20-1 Muotoiluakatemian korttelissa sijaitsevan nykyisen opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen muuttaminen asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialueeksi. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu lautakuntalausunnot. Ehdotuksesta jätettiin yksi muistutus. Ehdotusta ei ole muutettu muistutuksen johdosta. Asemakaavakarttaan on lisätty ap/sr merkintä teknisenä korjauksena Piispantalon tontille. Muutos ei ole olennainen, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen ja sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

Kaava-alue                        Suunnittelualue sijaitsee ruutukaavakeskustassa Piispanpuiston länsipuolella, Kirkkokadun, Kuninkaankadun ja Kuopionlahdenkadun rajaamalla alueella.

 

Käsittelyvaiheet                 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 18.3.2015. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 23.3.–22.4.2015. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle.

 

Lausunnot on saatu Pohjois-Savon pelastuslaitokselta, Ely-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta sekä Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta. Muistutuksen jätti As Oy Antinkartano.

 

Lausunnot ja muistutus   Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutus sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

 

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen

 

Asemakaavan muutosehdotusta ei ole muutettu muistutuksen ja lausuntojen johdosta.

 

Teknisenä korjauksena kaavakarttaan on lisätty ap/sr merkintä Piispantalon tontille. Merkintä osoittaa, ettei kaavan autopaikkavaatimusta sovelleta kaavassa osoitettuihin säilytettäviin rakennuksiin.

 

Vaikutusten arviointi        Hanke tiivistää kaupunkirakennetta ja hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikka sekä palveluverkostoa. Kaavan mukainen ratkaisu ei myöskään vaikuta oleellisesti liikenteestä aiheutuviin päästöihin. Näin ollen hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiiviset.

 

Ruutukaavakeskustaan sijoittuvat asuin-, liike – ja toimistotilat sekä yleiset palvelutilat tukevat keskustan elinvoimaisuutta, lisäävät sen palvelutarjontaa ja tarjoavat uusia työpaikkoja. Ydinkeskustaan sijoittuvat asuintilat puolestaan lisäävät keskustan palveluiden kysyntää. Hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

 

Esitys                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaavan muutosehdotuksen ja tontteja 2 ja 3 koskevan sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen tehty muutos ei ole olennainen, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Korttelin 1-20 alueeseen liittyen tulee tehdä sopimus MRL 12 a luvun mukaisesta, yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 

Liitteet

 

 

 

Viiteaineisto

 

6250/2013 lausunnot ja muistutus vastineineen

 

 

6250/2013 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6250/2013 kaavaselostus ilman liitteitä (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6250/2013 kaavaselostuksen liitteet 1-5-2 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6250/2013 kaavaselostuksen liitteet 6-16 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:500, havainneaineisto, kaupunkirakennelautakunnan päätös 18.3.2015, kuulutus nähtävänäolosta, ehdotusaineisto liitteineen, valmistelu- ja vireilletuloaineisto

 

                                            Valmistelija                                          

Ulla Korhonen

puh.  044 718 5412

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa